Hiếu Lương posted on 03/12/2017
Hiếu Lương posted on 03/12/2017

Hiếu's cover photo

nguyễn văn hoàng
Lớp củ của tôi đấy, đẹp trai xinh gái ko, tất nhiên là chưa hẳn rồi nhưng chúng nó được một cái là vô cùng lầy lội và rất đoàn kết. Ảnh chụp chung này dễ gì mà có được nhỉ, tuy chưa đủ sỉ số nhưng chúng nó vẫn luôn nghĩ về lớp, yêu quá hà. Người yêu của tôi hết đấy, ăn cáp đứa nào liệu hồn tôi.
Lớp củ của tôi đấy đẹp trai xinh gái ko tất nhiên

Hiếu's cover photo

Bảo Phạm
Nguyễn Đức Trung