Tôi Tên
Tôi Tên
05/16/2017. Facebook
Tôi Tên posted on 05/16/2017
Tôi Tên posted on 05/16/2017

VVilliam

#phongcachcuatoi

Tôi Tên
Tôi Tên
04/16/2017. Facebook
….. (¯`v´¯)♥
…….•.¸.•´
….¸.•´
… (
☻/
/▌♥♥
/ ♥♥

mình cứ như thế này mãi nha....<3
p/s : người chụp có kĩ thuật tốt. chỉ là chụp chộm thôi mà :D
… ¯ v´¯ ♥ …… • ¸ •´ … ¸ •´ …

Tôi's cover photo

Du Nguyễn
Du Nguyễn