Ánh Minh Bùi Thị
Ánh Minh Bùi Thị
08/17/2017 at 06:00. Facebook
Trần Bảo Trinh
Ánh Minh Bùi Thị
Ánh Minh Bùi Thị
08/15/2017 at 12:27. Facebook
- Hãy quên đi em ơi, để nỗi đau sẽ theo gió mây bay về cuối trời...
#Muối
Hãy quên đi em ơi để nỗi đau sẽ theo gió mây bay về cuối trời
Trần Phương Trang
Ánh Minh Bùi Thị
Ánh Minh Bùi Thị
08/14/2017 at 07:42. Facebook
- Cánh đồng xanh làn mây trắng
Anh chọn nắng hay chọn em
#Muối
Cánh đồng xanh làn mây trắng Anh chọn nắng hay chọn
Hà Thị Thương Huyền
- Lần mà người bối rối nói rằng yêu em thôi
Cũng là lần đầu, mà em thấy mình nhỏ bé..
#Muối
Lần mà người bối rối nói rằng yêu em thôi
Ánh Minh Bùi Thị
- No info. ~ ✔
#Muối #Hắn
No info ✔️ Muối Hắn

Photos from Ánh Minh Bùi Thị's post

Nguyễn Khánh
PAL English Center
PAL English Center
- Yaaaa ? Càng ngày càng điên.. ~
#Muối
Yaaaa Càng ngày càng điên Muối
Nguyễn Hoàng Anh
- List yêu add Trịnh Khả My dùm nha. Dễ thương xinh gái, chăm like, ttt, thân thiện nha. <3 Add kh được ibox kêu bả acp nhaa..
Ánh Minh Bùi Thị posted on 08/05/2017
Ánh Minh Bùi Thị posted on 08/05/2017

Nhổn Làm

Yêu đương như cái máu lồn :) Nhổn Làm

Bùi Mai