12 GIÁ TRỊ SỐNG Có 12 điều được coi là những giá

12 GIÁ TRỊ SỐNG

Có 12 điều được coi là những giá trị sống chân thực.
Đó là : Giản Dị; Hòa Bình; Hạnh Phúc ; Hợp Tác ; Khiêm Tốn ; Khoan Dung ; Tự Do ; Thương Yêu ; Trách Nhiệm ; Trung Thực ; Đoàn Kết ; Tôn Trọng .

1. HÒA BÌNH

- Hòa bình không đơn giản chỉ là không có chiến tranh.
Hòa bình là khi chúng ta đang sống hòa thuận và không có sự đấu đá lẫn nhau. Nếu mỗi người trong thế giới được yên ổn, đó sẽ là một thế giới hòa bình.
- Hòa bình còn có nghĩa là đang sống sự thinh lặng nội tâm.
Hòa bình là tình trạng bình tĩnh và thư thái của trí óc.
- Hòa bình bắt đầu nơi mỗi người chúng ta. Xuyên qua thinh lặng và sự suy nghĩ đúng đắn về ý nghĩa của nó, chúng ta có thể tìm được nhiều cách mới mẻ và sáng tạo để tạo thuận lợi cho sự hiểu biết về các mối quan hệ và sự hợp tác với tất cả mọi người.

2. TÔN TRỌNG

- Tôn trọng trước hết là Tự Trọng – là biết rằng tự bản chất tôi có giá trị. Một phần của tự trọng là nhận biết những phẩm chất của chính tôi.
Tôn trọng là lắng nghe người khác.
Tôn trọng là biết người khác cũng có giá trị như tôi.
Tôn trọng chính bản thân là nguyên nhân làm tăng trưởng về sự tin cậy lẫn nhau.
- Khi chúng ta tôn trọng chính mình, thì dễ dàng để tôn trọng người khác. Những ai biết tôn trọng sẽ nhận đuợc sự tôn trọng. Hãy biết rằng mỗi người đều có giá trị và khi thừa nhận giá trị của người khác thì thế nào cũng chiếm được sự tôn trọng nơi người khác.
- Một phần của sự tôn trọng là ý thức rằng tôi có sự khác biệt với người khác trong cách đánh giá.

3. HỢP TÁC

- Hợp tác là khi mọi người biết làm việc chung với nhau và cùng hướng về một mục tiêu chung. Một người biết hợp tác thì có những lời lẽ tốt đẹp và cảm giác trong sáng về người khác cũng như đối với nhiệm vụ.
- Thỉnh thoảng có một ý tưởng là cần thiết, thỉnh thoảng cần đưa ra ý tưởng của chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta cần được chỉ dẫn và cần nghe theo một ý tưởng. Hợp tác phải được chỉ đạo bởi nguyên tắc về sự tôn trọng lẫn nhau.
- Một người biết hợp tác sẽ nhận được sự hợp tác. Khi có yêu thương thì có sự hợp tác. Khi nhận thức được những giá trị của cuộc sống, tôi có khả năng tạo ra sự hợp tác.
- Sự can đảm, sự quan tâm, sự chăm sóc, và sự đóng góp là sự chuẩn bị đầy đủ cho việc tạo ra sự hợp tác.

4. TRÁCH NHIỆM

- Trách nhiệm là việc bạn góp phần của mình vào công việc chung. - Trách nhiệm là đang thực hiện nhiệm vụ với lòng trung thực.
- Muốn có hòa bình, chúng ta phải có trách nhiệm tạo ra sự yên ổn. - Muốn có một thế giới hài hòa, chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc thiên nhiên. Một người được coi là có trách nhiệm khi người ấy đồng ý góp phần để gánh vác công việc chung với các thành viên khác.
- Như là một người có trách nhiệm, bạn làm nhiều hơn những điều/việc xứng đáng để góp phần với người khác. Một người có trách nhiệm thì biết thế nào là phải, là đẹp, là đúng, nhận ra được điều gì tốt để góp phần. Quyền lợi gắn liền với trách nhiệm . Trách nhiệm là đang sử dụng tiềm lực,tài nguyên của chúng ta để tạo ra những thay đổi tích cực.

5. TRUNG THỰC

- Nói ngắn gọn: Trung thực là nói sự thật. Khi trung thực tôi cảm thấy tâm hồn trong sáng và nhẹ nhàng. Một người trung thực và chân chính thì xứng đáng được tin cậy.
- Trung thực thể hiện trong tư tưởng, lời nói và hành động thì đem lại sự hòa thuận. Trung thực là sử dụng tốt những gì được ủy thác cho bạn. Trung thực là cách xử sự tốt nhất. Đó là một mối quan hệ sâu xa giữa sự lương thiện và tình bạn.
- Khi sống trung thực, bạn có thể học và giúp người khác học cách biết trao tặng. Tính tham lam đôi khi là cội rễ của sự bất lương. Đó là đủ cho những người cần, nhưng không bao giờ thỏa mãn cho kẻ tham lam. Khi nhận thức được về mối quan hệ với nhau, chúng ta nhận ra được tầm quan trọng của lòng trung thực.

6. KHIÊM TỐN

- Khiêm tốn là ăn ở, nói năng, làm việc một cách nhẹ nhàng và đơn giản và có hiệu quả. Khiêm tốn gắn liền với tự trọng.
Khiêm tốn là khi bạn nhận biết khả năng, uy thế của mình, nhưng không khoác lác khoe khoang. Khi bạn khiêm tốn, tính kiêu ngạo phải trốn xa.
- Một người khiêm tốn tìm được niềm vui khi lắng nghe người khác. Khi quân bình được giữa tự trọng và khiêm tốn, tôi có được sức mạnh tâm hồn để tự điều khiển và kiểm soát chính mình. Khiêm tốn làm cho một người trở nên vĩ đại trong trái tim của nhiều người. Khiêm tốn tạo nên một trí óc cởi mở.
- Bằng khiêm tốn bạn có thể nhận ra sức mạnh của bản thân và khả năng của người khác.

7. GIẢN DỊ

- Giản dị là sống một cách tự nhiên, không giả tạo. Khi bạn quan sát thiên nhiên bạn sẽ biết giản dị là như thế nào.
- Giản dị thì tốt đẹp. Giản dị là chấp nhận hiện tại và không làm mọi điều trở nên phức tạp. Người giản dị thì thích suy nghĩ và lập luận rõ ràng.
Giản dị dạy chúng ta biết tiết kiệm – biết thế nào là sử dụng tài nguyên, tiềm năng một cách khôn ngoan; biết hoạch định đường hướng cho tương lai.
Giản dị giúp bạn kiên nhẫn, làm nảy sinh tình bạn và khả năng nâng đỡ.
- Giản dị là hiểu rõ giá trị của những vật chất dù nhỏ bé nhất trong cuộc sống.

8. KHOAN DUNG

- Khoan dung là tôn trọng qua sự hiểu biết lẫn nhau.
Hòa bình là mục tiêu, khoan dung là phương pháp.
Có khoan dung là bạn trở nên cởi mở và chấp nhận sự khác biệt với những vẻ đẹp của nó.
- Mầm mống của sự cố chấp là sợ hãi và dốt nát. Hạt giống khoan dung và yêu thương cần được tưới chăm bởi lòng trắc ẩn và sự ân cần quan tâm đến nhau. Người khoan dung thì biết rút ra những điều tốt nơi người khác cũng như trong các tình thế. Khoan dung là nhìn nhận cá tính và sự đa dạng trong khi vẫn biết dàn xếp mầm mống gây chia rẽ, bất hòa và tháo gỡ ngòi nổ của sự căng thẳng được tạo ra bởi sự dốt nát.
- Kiên nhẫn là khả năng để đương đầu với hoàn cảnh khó khăn. Khi chịu đựng những phiền phức của cuộc sống là đi tới, soi giọi và tạo ra ánh sáng mới để tiến lên.

9. ĐOÀN KẾT

- Đoàn kết là sự hòa thuận ở trong và ở giữa các cá nhân trong một nhóm, một tập thể. Đoàn kết được tồn tại nhờ sự chấp nhập và hiểu rõ giá trị của mỗi người, cũng như biết đánh giá đúng sự đóng góp của họ đối với tập thể.
- Đoàn kết được xây dựng qua việc chia sẻ các mục tiêu, niềm hy vọng và viễn tượng tương lai. Khi các bạn đoàn kết, nhiệm vụ lớn dường như trở nên dễ dàng thực hiện. Sự thiếu tôn trọng dù là nhỏ có thể là lý do làm cho mất đoàn kết.
- Đoàn kết tạo nên kinh nghiệm về sự hợp tác, làm gia tăng sự hăng hái trong nhiệm vụ và tạo ra một bầu khí thân thiện. Đoàn kết tạo ra cảm giác hạnh phúc êm ái và gia tăng sức mạnh cho mọi người.

10. TÌNH YÊU ( THƯƠNG)

- Yêu người khác nghĩa là bạn muốn điều tốt cho họ. Yêu là biết lắng nghe; yêu là chia sẻ. Albert Enstein nói: “Nhiệm vụ của chúng ta là phải một cách tự do nơi chính bản thân nhân rộng ra xung quanh ta lòng trắc ẩn bao trùm tất cả cuộc sống của con người và thiên nhiên.”
- Bạn thật đáng yêu (đang được yêu) và có khả năng yêu – và tôi cũng thế.
Khi tôi yêu thương trọn vẹn, giân dữ sẽ tránh xa. Tình yêu là giá trị làm cho mối quan hệ giữa chúng ta trở nên tốt hơn. Lep Tonstoy viết: “Luật của cuộc sống ở trong sự tử tế của tâm hồn chúng ta. Nếu con tim của chúng ta trống rỗng thì không có luật nào hay tổ chức nào có thể lấp đầy.”

11. TỰ DO

- Tất cả mọi người đều có quyền tự do. Trong sự tự do ấy, mỗi người có bổn phận tôn trọng quyền lợi của những người khác.
Tự do tinh thần là một kinh nghiệm khi tôi có những suy nghĩ tích cực về tất cả, kể cả về chính tôi.Tự do thuộc lãnh vực của lý trí và tâm hồn.
- Tự do là một món quà quý giá. Chỉ có thể tự do thật sự khi các quyền lợi quân bình với những trách nhiệm. Có tự do thực sự khi mọi người có được quyền bình đẳng

12. HẠNH PHÚC

- Hạnh phúc là trạng thái bình an của tâm hồn khiến con người không có những thay đổi đột ngột hay bạo lực. Khi trao hạnh phúc thì nhận được hạnh phúc. Khi bạn hy vọng, đó là lúc hạnh phúc. Khi tôi yêu thương sự bình an nội tâm và hạnh phúc chợt đến ngay.
- Nói những lời tốt đẹp về mọi người đem lại hạnh phúc nội tâm. Những hành động trong sáng và quên mình sẽ đem đến hạnh phúc. Hạnh phúc lâu bền là trạng thái của sự hài lòng bên trong.
- Khi hài lòng với chính mình, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Khi những lời nói của tôi là “những bông hoa thay vì những hòn đá”, tôi đem lại hạnh phúc cho thế giới.
- Hạnh phúc sinh ra hạnh phúc. Buồn rầu tạo ra buồn sầu.

<3 tustus st Từ internet
12 GIÁ TRỊ SỐNG Có 12 điều được coi là những giá
View all comments on facebook
Nguyễn Quốc Trung
Mai Thương
Trinh Tròn
Like & Comment this post

Other newsfeed from Danh ngôn cuộc sống

Vị Thần Mạnh Nhất!

Các vị thần ở trên cõi trời, có một lần tranh nhau quyền bá chủ thế gian. - Bất kỳ vị nào, cũng cho mình là quyền lực trên tất cả Trời Đất. Các vị thần quyết định bầu một người làm trọng tài trong cuộc tuyển chọn ai được làm bá chủ. Vị trọng tài này có trí phán đoán và tính ngay thẳng đặc biệt, lại cũng là người cao tuổi hơn hết.

Trong các vị thần, một vị bước ra...
View details ⇨
Vị Thần Mạnh Nhất Các vị thần ở trên cõi trời có
Chan Truong Lycutam
Paul Le
Bỏ Lại Bên Đời –

Chẳng phải chuyện ta, chuyện của đời
Giàu, sang, xấu, đẹp.. khắp muôn nơi..
Dở, hay, phải, trái trong thiên hạ
Vướng mắc.. bao giờ tâm thành thơi ?

Lấy, bỏ, ghét, thương.. chuyện của người
Chung tình hay sống bạc như vôi
Kẻ theo chân Chúa, người theo Phật
Xem lại.. không là chuyện của tôi!

Ngẫm.. nhiều năm trước mình chưa có
Vẫn nhấp nhô đời.. sóng khổ, vui..
Trần...
View details ⇨
Bỏ Lại Bên Đời Chẳng phải chuyện ta chuyện của đời Giàu

i1.wp.com

i1.wp.com
Chan Truong Lycutam
Thai Nguyen An
Vu Phuc
NGÃ GIỮA NGÀN HOA THU

Sáng nay bước ra ngoài được thấy những đóa hoa đang nở, mỗi nụ cười là một hạnh phúc. Không khí mát lạnh mang lại cho tôi một sự tỉnh táo. Trong căn phòng nhỏ, tôi ngồi yên với tách ly cà phê thơm. Dầu cuộc đời có bận rộn và nhiêu khê đến đâu, hãy nhớ dừng lại để tiếp xúc với những gì đang có mặt, một ánh nắng qua khung cửa, mây bay trong tách cà phê thơm, để được...
View details ⇨
NGÃ GIỮA NGÀN HOA THU Sáng nay bước ra ngoài được thấy
SỨC MẠNH CỦA TRẺ CON

Trong cuộc đời này, hận thù và tàn phá bao giờ cũng dễ làm hơn là Tha Thứ và Xây Dựng.

Có lần, Phật bị một kẻ cướp tên là Angulimala cầm gươm đuổi theo định hại ngài. Angulimala rất tự hào và cho rằng mình là một kẻ có rất nhiều quyền năng, vì đã có biết bao nhiêu người đã chết dưới lưỡi gươm của anh.
Đức Phật nói với Angulimala, “Trước khi anh giết ta, ta có vài điều...
View details ⇨
SỨC MẠNH CỦA TRẺ CON Trong cuộc đời này hận thù và

1.bp.blogspot.com

1.bp.blogspot.com
Thai Nguyen An
Thai Nguyen An
LÒNG TỐT là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy

Lòng Tốt có thể làm được nhiều điều kỳ diệu, như mặt trời toả sáng trong những ngày lạnh giá, như mặt trăng chiếu sáng những đêm mịt mù, như làn gió xua tan sự oi bức.

1/ Lòng Tốt chính là những hành động tử tế.

Bạn có biết một hành động tử tế dẫn tới một hành động tử tế khác. Một hành động tử tế đơn giản như tưới nước...
View details ⇨
LÒNG TỐT là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và
Thai Nguyen An
Nguyen Quocminh
Nguyên An
Nghiên cứu của Đại học Harvard: Người như thế nào sẽ sống hạnh phúc nhất?

Vào những năm 1938, giáo sư Arlie Bock – chủ nhiệm khoa vệ sinh dịch tễ của trường Đại học Harvard cho rằng cả giới nghiên cứu đều quan tâm đến những vấn đề như bệnh tật, thất bại, chán nản, nhưng lại không có ai nghiên cứu một cách cẩn thận xem con người phải làm sao để được khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc.
Vì thế,...
View details ⇨
Nghiên cứu của Đại học Harvard Người như thế nào sẽ sống
Lê Việt Nam
Những Bình Minh Hạnh Phúc

Nếu buổi sáng nay thức dậy
Thấy còn khỏe mạnh, bình an
Giữa cuộc đời đầy bịnh tật
Phước hơn nhiều người thế gian.

Nếu buổi sáng nay thức dậy
Đất trời quang đãng, tịnh thanh
Chắp tay niệm tình cuộc sống
Vì thanh bình không chiến tranh..

Nếu buổi sáng nay thức dậy
Mở mắt chậm nhìn chung quanh
Cha mẹ, anh em.. còn đó.
Đời ta may mắn, phước lành.

Nếu buổi sáng...
View details ⇨
Những Bình Minh Hạnh Phúc Nếu buổi sáng nay thức dậy Thấy

i0.wp.com

i0.wp.com
Nhạn Đỗ
Xương Rồng Đen
Nguyên An
THÀNH CÔNG BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN

Trong cuộc sống, nếu 20 tuổi mà chúng ta không có tiền, là điều bình thường; 30 tuổi không có tiền, có thể là do hoàn cảnh gia đình không tốt, cần cố gắng thêm; 40 tuổi không có tiền, cần phải tự mình tìm nguyên nhân. Nếu muốn làm chủ vận mệnh của mình, chúng ta cần ghi nhớ những điều sau đây:
***
1. Đặt một mục tiêu nhất định cho bản thân cho 1 năm,...
View details ⇨
THÀNH CÔNG BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN
Dieu Kim Le
ngô thu thảo
Nước Mắt
Nếu Ai Hỏi – Thích Tánh Tuệ

Nếu ai hỏi tôi sợ điều chi nhất ?
Tôi sợ nhiều.. bóng tối cõi lòng tôi
Danh lợi mất, tôi xem rằng chưa mất
Mất lương tri là mất đã nhiều rồi!

Nếu ai hỏi tôi ghét điều chi nhất
Ghét chính là đánh mất sự bình yên ?
Nếu không thương- tôi không ghét, không phiền!
Có thương, ghét.. hồn nhiên như trẻ nhỏ.

Nếu ai hỏi về tình yêu chân thật ?
– Biết nhịn nhường, sống chấp...
View details ⇨
Nếu Ai Hỏi Thích Tánh Tuệ Nếu ai hỏi tôi sợ điều

i0.wp.com

i0.wp.com
Hà Vy
Mưa Và Nổi Nhớ
Học 20 câu nói để thay đổi cuộc sống của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là một vị tu sĩ Phật Giáo, người có sức ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, tư tưởng của Thầy luôn thể hiện qua các câu nói mà mỗi câu nói đều luôn mang lại cho chúng ta những giá trị cao và sâu sắc.
Dưới đây là 20 câu nói nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, mỗi câu nói sẽ khiến cho suy nghĩ của bạn...
View details ⇨
Học 20 câu nói để thay đổi cuộc sống của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Mừng ngày 8/3, xin chúc toàn thể các chị em phụ nữ luôn trẻ đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống
HAPPY WOMEN'S DAY!
Mừng ngày 83 xin chúc toàn thể các chị em phụ nữ
PB Thien
Chỉ trong một chớp mắt – Nguyễn Duy Nhiên

Từ khổ đau đến chấm dứt khổ đau cách nhau bao xa?

Theo ông Andrew Olendzki thì khoảng cách ấy ta có thể vượt qua được chỉ trong một chớp mắt. Và đó cũng là lời Phật dạy trong kinh Tu Tập Căn (Indriyabhavana Sutta) của Trung Bộ Kinh.
Cảm thọ là thực chất của mọi kinh nghiệm
Trong một trao đổi với một người đệ tử Bà la môn tên Uttara, đức Phật bắt đầu...
View details ⇨
Chỉ trong một chớp mắt – Nguyễn Duy Nhiên
Sống lâu nhờ ngón tay.

Người Nhật sống lâu nhất thế giới chỉ nhờ… ngón tay! Không phải bỗng nhiên người Nhật sống thọ đến vậy… Bí kíp giúp người Nhật sống khỏe, sống thọ nhất thế giới! Tất cả bạn cần chỉ là 1 bàn tay!!!

Nếu bạn bị căng thẳng, chỉ cần giữ ngón tay cái thật chặt và đếm 20 giây; muốn ngăn chặn sỏi và suy thận, giữ ngón tay trỏ một thời gian ngắn để cân bằng nước trong cơ...
View details ⇨
Sống lâu nhờ ngón tay Người Nhật sống lâu nhất thế giới
Xuan Mai Tran
Làm thế nào để lấy lại niềm tin đã mất?

Trong mỗi chúng ta, chắc ai cũng đã thấy sự tổn thương, mất mát ở trái tim mình. Niềm tin trong ta bị lung lay, đổ vỡ. Ta thấy dường như nó bị người khác đánh cắp, khi ta đã chân thành cho đi một cách không toan tính. Dù có hoang mang, nhưng tận sâu thẳm trong lòng, ta vẫn muốn khôi phục lại niềm tin ấy, để ngày mai nắng lại lên. Vậy phải làm sao?

Niềm...
View details ⇨
Làm thế nào để lấy lại niềm tin đã mất

Làm thế nào để lấy lại niềm tin đã mất?

maucuocsong.com
BIẾT ƠN GIÂY PHÚT NÀY ... !!! :)

Trong đạo Phật tình thương là một năng lượng lớn, có thể ôm ấp và chuyển hóa được khổ đau. Sự giác ngộ không làm cho đức Phật trở nên dững dưng bất động, không còn cảm xúc nữa, mà ngược lại, nó khiến tấm lòng của ngài trở nên rộng lớn hơn.
Đạo Phật gọi đó là tâm từ, metta.

Và tâm từ ấy cũng thường được biểu hiện bằng một thái độ Biết Ơn.

Trong kinh có...
View details ⇨
BIẾT ƠN GIÂY PHÚT NÀY Trong đạo Phật tình thương là một

banmaihong.files.wordpress.com

banmaihong.files.wordpress.com
Hai Mươi Gợi Ý Giúp Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi
(How-To-Overcome-Fear)

Dale Carnegie không phải là không bao giờ sợ hãi, nhưng ông biết cách đương đầu với nó và cho mọi người biết rằng ông sẽ chiến đấu đến cùng.
Bên dưới là một số câu trích từ tuyển tập "lời hay ý đẹp" của Dale Carnegie. Những ngôn từ của ông luôn cho thấy tinh thần không khuất phục trước nỗi sợ:

1. "Bạn có thể chế ngự được...
View details ⇨
Hai Mươi Gợi Ý Giúp Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi

Hai Mươi Gợi Ý Giúp Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi | Bí Quyết Thành Công - News

vn.dalecarnegie.com
HÃY TIN VÀO NHỮNG ĐIỀU MÌNH LÀM ..... !!!!!

Bạn sẽ không bao giờ làm được điều mình muốn nếu luôn nghi ngờ vào khả năng của bản thân. Người chiến thắng là người biết tin vào sức mạnh nội tại của mình, kiểm soát và điều khiển nó hướng tới mục tiêu cần đạt được. Chỉ khi nào bạn tin bạn có thể thì bạn mới có thể khiến người khác tin vào bạn. Mẩu chuyện nhỏ sau sẽ giúp chúng ta hiểu thêm sâu sắc...
View details ⇨
HÃY TIN VÀO NHỮNG ĐIỀU MÌNH LÀM
Bức ảnh được share nhiều nhất trên thế giới năm 2017

Trong cuộc sống, con người có thể gặp rất nhiều bất ngờ. Có vui- buồn, hờn- giận… đan xen, và cũng không thiếu những điều thú vị, đôi khi phải mở tròn xoe đôi mắt để cố gắng tự mình giải thích. Nhưng câu hỏi tại sao ấy vẫn còn để ngỏ chờ chúng ta câu trả lời…

Người nhân hậu giúp ai cũng không ngại, chỉ lo vô ý làm gì đó phương hại đến...
View details ⇨
Bức ảnh được share nhiều nhất trên thế giới năm 2017
Những người đã đi qua cuộc đời

Cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế.

Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi.
Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một con đường, hân hoan hơn cô dâu trong một lễ cưới và đau đớn hơn...
View details ⇨
Những người đã đi qua cuộc đời

i1.wp.com

i1.wp.com
Minh Hieu
Ngocmai Vo
Chúc Mỹ
Tình bạn dưới góc nhìn Phật giáo

Mỗi người trong chúng ta, từ khi sinh ra cho đến khi mất đi, nếu là người may mắn đều sẽ có rất nhiều cơ hội nhận được những tình cảm tốt đẹp ở cuộc đời. Trong đó không thể không nhắc đến tình cha mẹ mênh mông, cao vời, tình thầy sâu nặng, dạy dỗ ta nên người, hay tình yêu lứa đôi thơ mộng, đẹp tựa những đóa hồng. Bên cạnh những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp...
View details ⇨
Tình bạn dưới góc nhìn Phật giáo
Vo Thanh Huyền
Dieu Kim Le
View more posts