લગનન બધન ઈશવર નરમત હય છ પણ એ બધનન વધ મજબત બનવવ ત આપણ જ હથમ છ જઓ છટછડ સઝન2 મ 7pm

લગ્નનું બંધન ઈશ્વર નિર્મિત હોય છે, પણ એ બંધનને વધુ મજબૂત બનાવવું તો આપણા જ હાથમાં છે. જુઓ ‘છૂટાછેડા સિઝન-2’ માં 7pm
લગનન બધન ઈશવર નરમત હય છ પણ એ બધનન વધ મજબત બનવવ ત આપણ જ હથમ છ જઓ છટછડ સઝન2 મ 7pm
View all comments on facebook
Dhananjay Jaiswal
Kanan Brahmania
Ghanshyam Thummar
Like & Comment this post

Other newsfeed from Colors Gujarati

Colors Gujarati
Colors Gujarati
today at 03:30. Facebook
રાઈટ ડિશીઝન લો અને જુઓ આજે #WrongSideRaju 12pm અને 6pm
રઈટ ડશઝન લ અન જઓ આજ WrongSideRaju 12pm અન 6pm
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 16:30. Facebook
પ્રેમના રંગ અનેરા હોય છે. શું રાજુના જીવનમાં આવશે શેલી? જુઓ રોંગ સાઈડ રાજુ આવતીકાલે 12pm અને 6pm. #WrongSideRaju
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 12:00. Facebook
જુઓ "The Making Story of #WrongSideRaju એક અદ્ભુત વાર્તા ને કયા અંદાઝ માં તમારાં સમક્ષ લવાના પ્રયત્નો થયા છે.
આવતીકાલે બપોરે ૧૨ વાગ્યે અને સાંજે ૬ વાગ્યે જોવાનું ચુકતા નહિ.
Mikhil Musale Pratik Gandhi Jayesh More Abhishek Jain
#WorldTelevisionPremiere #NationalFilmAwards #રોંગસાઈડરાજુ #ColorsGujarati #GujaratiCinema #GujaratiMovie
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 10:00. Facebook
શું લખાયું છે સુરી અને ખ્યાતીના પ્રારબ્ધમાં? જુઓ એક કલાકનો મહાએપિસોડ મહાશનિવારમાં આજે સાંજે "સુરી" 7.30pm અને "સાવજ" રાત્રે 9pm #MahaShanivar #MahaEpsiode
શ લખય છ સર અન ખયતન પરરબધમ જઓ એક કલકન મહએપસડ મહશનવરમ આજ સજ સર 730pm અન સવજ રતર 9p
Jem Ryder
Vikash HM Modi
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 05:30. Facebook
શું તમે જાણો છો? પ્રખ્યાત ગાયક Arijit Singh નું પેહલુ ગુજરાતી ગીત છે "સતરંગી રે". માણો આ ગીતને રોંગ સાઈડ રાજુમાં માત્ર કલર્સ ગુજરાતી પર ૨૮ મેના બપોરે ૧૨ અને સાંજે ૬ વાગ્યે. #SatrangiRe #WrongSideRaju #ArijitSingh
શ તમ જણ છ પરખયત ગયક Arijit Singh ન પહલ ગજરત ગત છ સતરગ ર મણ આ ગતન રગ સઈડ રજમ મતર
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 03:30. Facebook
અલ્યા કોણ કોણ શું કરે છે?,રાજુ બોલું છુ. યાદ છે ને આવતીકાલે મારું MOVIE બપોરે ૧૨ વાગ્યે અને સાંજે ૬ વાગ્યે જોવાનું અને બીજા મિત્રોને કેહવાનું ભૂલતો નહિ.
અલય કણ કણ શ કર છરજ બલ છ યદ છ ન આવતકલ મર MOVIE બપર ૧૨ વગય અન સજ ૬ વગય જવન અન બજ મ
Ajit Zolekar
Sagar Dalwadi
Rudri Trivadi
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 16:30. Facebook
નવો નવો ઉત્સાહ અને સપનાનો બિઝનેસ-રાજુનું સ્ટાર્ટઅપ ચાલુજ છે, જલ્દીથી તેમાં જોડાઈ જોવ કલર્સ ગુજરાતી પર રવિવારે 12pm અને 6pm. #WrongSideRaju
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 15:30. Facebook
મહાશનિવારમાં આવતીકાલે જુઓ એક કલાકનો મહાએપિસોડ "સુરી" સાંજે 7.30pm અને "સાવજ" રાત્રે 9pm #MahaEpisode #MahaShanivar #ColorsGujarati
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 13:59. Facebook
કલર્સ ગુજરાતીને બિરદાવા બદલ આપસૌનો ખુબ ખુબ આભાર. #DilThiGujarati
કલરસ ગજરતન બરદવ બદલ આપસન ખબ ખબ આભર DilThiGujarati
Vikash HM Modi
Ajit Zolekar
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 09:16. Facebook
જાણો મોનલ ગજ્જર અને અમારા અતિથિ અમર ઉપાધ્યાય સાથે એમના ટેલિવિઝન અને "આવ તારું કરી નાખું" ફિલ્મ કેરિયર ની અવનવી વાતો રવિવારે સાંજે ૫:૩૦ વાગે માત્ર કલર્સ ગુજરાતી પર.#ColorsCinema Amar Upadhyay Monal Gajjar Aav Taru Kari Nakhu
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 05:26. Facebook
રાજુ નો શૈલી તરફ આ આકર્ષણ શું પ્રેમ માં બદલાઈ જશે? જાણવા માટે જુઓ #WrongSideRaju. માત્ર 2 દિવસ પછી રવિવારે બપોરે 12pm અને સાંજે 6pm.
#GujaratiMovie #GujaratiCinema #NationalAwardMovie #Gujarati #Gujarat #AmdavadRe #ZindabadRe #SatrangiRe
રજ ન શલ તરફ આ આકરષણ શ પરમ મ બદલઈ જશ જણવ મટ જઓ WrongSideRaju મતર 2 દવસ પછ રવવર બપ
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/25/2017 at 11:20. Facebook
કલર્સ ગુજરાતી આપ સૌ દર્શક મિત્રો ને "મહેક અને હર્ષ" ના શુભલગ્ન પ્રસંગે આશીર્વાદ આપવા આમંત્રિત કરે છે ૨૯ મે સોમવારથી સાંજે ૭ વાગ્યથી કલર્સ ગુજરાતી પર.
Chetna Dave
Ajit Zolekar
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/25/2017 at 09:51. Facebook
કલર્સ ગુજરાતી તરફથી દેવ ઉર્ફ રવિ પરમાર ને તેમનાં જન્મદિન નિમિત્તે શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે. #HappyBirthday
કલરસ ગજરત તરફથ દવ ઉરફ રવ પરમર ન તમન જનમદન નમતત શભચછઓ પઠવ છ HappyBirthday
Chetna Dave
Kanodiya Avinash
Ajit Zolekar
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/25/2017 at 08:05. Facebook
વરસાઓ તમારા અનેક આશિર્વાદ અમારા નવદંપતી "મેહક અને હર્ષ" ના શુભ લગ્નપ્રસંગે ૨૯ મે, સોમવારથી સાંજે ૭ વાગ્યાથી.
Colors Gujarati 05/25/2017

“મહેક અને હર્ષના શુભ વિવાહ”

EVENT - facebook.com
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/24/2017 at 13:38. Facebook
શૈલી નો કયો રૂપ તમને સૌથી વધારે ગમે છે? (y), <3 કે કરીને અમને જણાવો
શલ ન કય રપ તમન સથ વધર ગમ છ y 3 ક કરન અમન જણવ
Chetna Pandya
Gaurav Rathod
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/24/2017 at 13:11. Facebook
જોતા રહો “સાવજ...એક પ્રેમ ગર્જના” રાત્રે 9pm.
જત રહ સવજએક પરમ ગરજન રતર 9pm
Kapil Joshi
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/23/2017 at 14:30. Facebook
શું તમે પ્રેમમાં રાજુની જેમ ગાઈડ બન્યા છો?
#WrongSideRaju #WSR #WorldTelevisionPremiere
#NationalAwardFilm #GujaratiCinema #GujaratiMovie
Colors Gujarati 05/23/2017
Krutika S Patel
Vishal Parmar
Mohmmad Yahya
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/23/2017 at 13:12. Facebook
શું મહેકનો પ્રેમ ખોટો હતો કે પછી એના ભાગ્ય માં કઈ બીજું જ લખાયેલું છે? જુઓ "મહેક...મોટા ઘર ની વહુ" #TamariMahek
શ મહકન પરમ ખટ હત ક પછ એન ભગય મ કઈ બજ જ લખયલ છ જઓ મહકમટ ઘર ન વહ TamariMahek
Kakkad Kusum
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/23/2017 at 11:24. Facebook
ફલેવર્સ ઓફ ગુજરાત ને માણો એક નવી એન્કરના સંગાથે અને માણો નવા ફ્લેવર્સ ની ધમાલ. જોતા રહો ફ્લેવર્સ ઓફ ગુજરાત 6 PM. #Food #Recipes #FlavoursOfGujarat #SpecialPromo
Lalji N Rupal Desai
Kinjal Dhrumit Valera
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/23/2017 at 10:04. Facebook
કલર્સ ગુજરાતી ઉજવે છે ડેઇલી બોનસની સફળતા નો એક નવો માઈલ સ્ટોન… ૮૦૦ એપિસોડ!!!
સોહન માસ્ટર અને ડેઈલી બોનસ તરફથી આપ સહુના સાથ માટે તમામ દર્શકમિત્રોનો આભાર.

Sohan master #DailyBonus #GameShow #800Episodes
Colors Gujarati 05/23/2017
Dharmik Hemu
Mohsina Saista Khan
Trupti Shah
View more posts