ખસત કચર દલફરય ચકલટ ડકરશન શ છ તમર ડમનડ હવ પર થશ તમર મગ રસઈ શમ જઓ 2pm

‘ખસ્તા કચોરી, દાલફ્રાય, ચોકલેટ ડેકોરેશન’ શું છે તમારી ડિમાન્ડ? હવે પુરી થશે તમારી માંગ “રસોઈ શો”માં જુઓ 2pm
Video Loading ...
Rasoi Promo
View comments on facebook
Kinjal Desai Shah
Like & Comment this post

Other newsfeed from Colors Gujarati

Colors Gujarati
Colors Gujarati
today at 03:30. Facebook
રાઈટ ડિશીઝન લો અને જુઓ આજે #WrongSideRaju 12pm અને 6pm
રઈટ ડશઝન લ અન જઓ આજ WrongSideRaju 12pm અન 6pm
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 16:30. Facebook
પ્રેમના રંગ અનેરા હોય છે. શું રાજુના જીવનમાં આવશે શેલી? જુઓ રોંગ સાઈડ રાજુ આવતીકાલે 12pm અને 6pm. #WrongSideRaju
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 12:00. Facebook
જુઓ "The Making Story of #WrongSideRaju એક અદ્ભુત વાર્તા ને કયા અંદાઝ માં તમારાં સમક્ષ લવાના પ્રયત્નો થયા છે.
આવતીકાલે બપોરે ૧૨ વાગ્યે અને સાંજે ૬ વાગ્યે જોવાનું ચુકતા નહિ.
Mikhil Musale Pratik Gandhi Jayesh More Abhishek Jain
#WorldTelevisionPremiere #NationalFilmAwards #રોંગસાઈડરાજુ #ColorsGujarati #GujaratiCinema #GujaratiMovie
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 10:00. Facebook
શું લખાયું છે સુરી અને ખ્યાતીના પ્રારબ્ધમાં? જુઓ એક કલાકનો મહાએપિસોડ મહાશનિવારમાં આજે સાંજે "સુરી" 7.30pm અને "સાવજ" રાત્રે 9pm #MahaShanivar #MahaEpsiode
શ લખય છ સર અન ખયતન પરરબધમ જઓ એક કલકન મહએપસડ મહશનવરમ આજ સજ સર 730pm અન સવજ રતર 9p
Jem Ryder
Vikash HM Modi
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 05:30. Facebook
શું તમે જાણો છો? પ્રખ્યાત ગાયક Arijit Singh નું પેહલુ ગુજરાતી ગીત છે "સતરંગી રે". માણો આ ગીતને રોંગ સાઈડ રાજુમાં માત્ર કલર્સ ગુજરાતી પર ૨૮ મેના બપોરે ૧૨ અને સાંજે ૬ વાગ્યે. #SatrangiRe #WrongSideRaju #ArijitSingh
શ તમ જણ છ પરખયત ગયક Arijit Singh ન પહલ ગજરત ગત છ સતરગ ર મણ આ ગતન રગ સઈડ રજમ મતર
Colors Gujarati
Colors Gujarati
yesterday at 03:30. Facebook
અલ્યા કોણ કોણ શું કરે છે?,રાજુ બોલું છુ. યાદ છે ને આવતીકાલે મારું MOVIE બપોરે ૧૨ વાગ્યે અને સાંજે ૬ વાગ્યે જોવાનું અને બીજા મિત્રોને કેહવાનું ભૂલતો નહિ.
અલય કણ કણ શ કર છરજ બલ છ યદ છ ન આવતકલ મર MOVIE બપર ૧૨ વગય અન સજ ૬ વગય જવન અન બજ મ
Ajit Zolekar
Sagar Dalwadi
Rudri Trivadi
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 16:30. Facebook
નવો નવો ઉત્સાહ અને સપનાનો બિઝનેસ-રાજુનું સ્ટાર્ટઅપ ચાલુજ છે, જલ્દીથી તેમાં જોડાઈ જોવ કલર્સ ગુજરાતી પર રવિવારે 12pm અને 6pm. #WrongSideRaju
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 15:30. Facebook
મહાશનિવારમાં આવતીકાલે જુઓ એક કલાકનો મહાએપિસોડ "સુરી" સાંજે 7.30pm અને "સાવજ" રાત્રે 9pm #MahaEpisode #MahaShanivar #ColorsGujarati
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 13:59. Facebook
કલર્સ ગુજરાતીને બિરદાવા બદલ આપસૌનો ખુબ ખુબ આભાર. #DilThiGujarati
કલરસ ગજરતન બરદવ બદલ આપસન ખબ ખબ આભર DilThiGujarati
Vikash HM Modi
Ajit Zolekar
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 09:16. Facebook
જાણો મોનલ ગજ્જર અને અમારા અતિથિ અમર ઉપાધ્યાય સાથે એમના ટેલિવિઝન અને "આવ તારું કરી નાખું" ફિલ્મ કેરિયર ની અવનવી વાતો રવિવારે સાંજે ૫:૩૦ વાગે માત્ર કલર્સ ગુજરાતી પર.#ColorsCinema Amar Upadhyay Monal Gajjar Aav Taru Kari Nakhu
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/26/2017 at 05:26. Facebook
રાજુ નો શૈલી તરફ આ આકર્ષણ શું પ્રેમ માં બદલાઈ જશે? જાણવા માટે જુઓ #WrongSideRaju. માત્ર 2 દિવસ પછી રવિવારે બપોરે 12pm અને સાંજે 6pm.
#GujaratiMovie #GujaratiCinema #NationalAwardMovie #Gujarati #Gujarat #AmdavadRe #ZindabadRe #SatrangiRe
રજ ન શલ તરફ આ આકરષણ શ પરમ મ બદલઈ જશ જણવ મટ જઓ WrongSideRaju મતર 2 દવસ પછ રવવર બપ
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/25/2017 at 11:20. Facebook
કલર્સ ગુજરાતી આપ સૌ દર્શક મિત્રો ને "મહેક અને હર્ષ" ના શુભલગ્ન પ્રસંગે આશીર્વાદ આપવા આમંત્રિત કરે છે ૨૯ મે સોમવારથી સાંજે ૭ વાગ્યથી કલર્સ ગુજરાતી પર.
Chetna Dave
Ajit Zolekar
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/25/2017 at 09:51. Facebook
કલર્સ ગુજરાતી તરફથી દેવ ઉર્ફ રવિ પરમાર ને તેમનાં જન્મદિન નિમિત્તે શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે. #HappyBirthday
કલરસ ગજરત તરફથ દવ ઉરફ રવ પરમર ન તમન જનમદન નમતત શભચછઓ પઠવ છ HappyBirthday
Chetna Dave
Kanodiya Avinash
Ajit Zolekar
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/25/2017 at 08:05. Facebook
વરસાઓ તમારા અનેક આશિર્વાદ અમારા નવદંપતી "મેહક અને હર્ષ" ના શુભ લગ્નપ્રસંગે ૨૯ મે, સોમવારથી સાંજે ૭ વાગ્યાથી.
Colors Gujarati 05/25/2017

“મહેક અને હર્ષના શુભ વિવાહ”

EVENT - facebook.com
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/24/2017 at 13:38. Facebook
શૈલી નો કયો રૂપ તમને સૌથી વધારે ગમે છે? (y), <3 કે કરીને અમને જણાવો
શલ ન કય રપ તમન સથ વધર ગમ છ y 3 ક કરન અમન જણવ
Chetna Pandya
Gaurav Rathod
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/24/2017 at 13:11. Facebook
જોતા રહો “સાવજ...એક પ્રેમ ગર્જના” રાત્રે 9pm.
જત રહ સવજએક પરમ ગરજન રતર 9pm
Kapil Joshi
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/23/2017 at 14:30. Facebook
શું તમે પ્રેમમાં રાજુની જેમ ગાઈડ બન્યા છો?
#WrongSideRaju #WSR #WorldTelevisionPremiere
#NationalAwardFilm #GujaratiCinema #GujaratiMovie
Colors Gujarati 05/23/2017
Krutika S Patel
Vishal Parmar
Mohmmad Yahya
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/23/2017 at 13:12. Facebook
શું મહેકનો પ્રેમ ખોટો હતો કે પછી એના ભાગ્ય માં કઈ બીજું જ લખાયેલું છે? જુઓ "મહેક...મોટા ઘર ની વહુ" #TamariMahek
શ મહકન પરમ ખટ હત ક પછ એન ભગય મ કઈ બજ જ લખયલ છ જઓ મહકમટ ઘર ન વહ TamariMahek
Kakkad Kusum
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/23/2017 at 11:24. Facebook
ફલેવર્સ ઓફ ગુજરાત ને માણો એક નવી એન્કરના સંગાથે અને માણો નવા ફ્લેવર્સ ની ધમાલ. જોતા રહો ફ્લેવર્સ ઓફ ગુજરાત 6 PM. #Food #Recipes #FlavoursOfGujarat #SpecialPromo
Lalji N Rupal Desai
Kinjal Dhrumit Valera
Colors Gujarati
Colors Gujarati
05/23/2017 at 10:04. Facebook
કલર્સ ગુજરાતી ઉજવે છે ડેઇલી બોનસની સફળતા નો એક નવો માઈલ સ્ટોન… ૮૦૦ એપિસોડ!!!
સોહન માસ્ટર અને ડેઈલી બોનસ તરફથી આપ સહુના સાથ માટે તમામ દર્શકમિત્રોનો આભાર.

Sohan master #DailyBonus #GameShow #800Episodes
Colors Gujarati 05/23/2017
Dharmik Hemu
Mohsina Saista Khan
Trupti Shah
View more posts