Ai đã từng :'(

Ai đã từng :'(
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Ghiền Mì Gõ

Ghiền Mì Gõ
yesterday at 14:00. Facebook
Tết méo có xiền, điểm danh :'(
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 13:00. Facebook
Chỉ tiếc là lúc đó bố mẹ không cho yêu!
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 11:18. Facebook
Vào nói chuyện với anh Bi nào :))
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 09:00. Facebook
Thử xem nào :D
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 07:00. Facebook
Đó là câu nói nào vậy?
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 05:00. Facebook
Chuẩn vđ :'(
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 03:00. Facebook
Vậy đó :3
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 02:00. Facebook
Các bạn có kế hoạch nào không :v
Ghiền Mì Gõ
01/18/2017 at 14:00. Facebook
Chuẩn :v
Ghiền Mì Gõ
01/18/2017 at 13:00. Facebook
Chuẩn ha
Ghiền Mì Gõ
01/18/2017 at 07:00. Facebook
Cùng ad xem đó là ai nào? :3
Ghiền Mì Gõ
01/18/2017 at 07:00. Facebook
Mọi người có còn ai chưa sắm không nè!
Ghiền Mì Gõ
01/18/2017 at 05:00. Facebook
Tủi lắm :'(
Ghiền Mì Gõ
01/18/2017 at 03:00. Facebook
Các bạn có đồng ý không?
Ghiền Mì Gõ
01/18/2017 at 02:00. Facebook
Có ai thuộc dạng này không :v
Ghiền Mì Gõ
01/17/2017 at 14:01. Facebook
Dẹp, dẹp hết :)))
Ghiền Mì Gõ
01/17/2017 at 13:00. Facebook
Nhưng sự thật phũ phàng, khi ta im lặng thì người khác cũng im re.
Ghiền Mì Gõ
01/17/2017 at 09:23. Facebook
Bạn có phải kiểu con trai như vậy không?
Ghiền Mì Gõ
01/17/2017 at 07:00. Facebook
Nhớ nhé con trai.
Ghiền Mì Gõ
01/17/2017 at 05:00. Facebook
Nể thịt :)))
View more posts