Bảng nội quy này đọc xong là nhân viên nhớ ngay nè :3

Bảng nội quy này đọc xong là nhân viên nhớ ngay nè :3
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Truyện Cười

Truyện Cười
01/24/2017 at 13:27. Facebook
Cảnh tượng quen thuộc vl :v
Truyện Cười
01/24/2017 at 10:29. Facebook
màu gì vậy . xanh...đỏ ...tím...hay vàng @@
Truyện Cười
01/24/2017 at 08:23. Facebook
:v
Truyện Cười
yesterday at 12:00. Facebook
Hãy yêu chàng trai sẵn sàng mua bvs cho bạn
Truyện Cười
yesterday at 10:39. Facebook
Cả tháng rồi chả dám khen ai :(
Truyện Cười
yesterday at 08:41. Facebook
Động lực để t thì đại học :|
Truyện Cười
yesterday at 05:44. Facebook
Khỏi làm màu :))
Truyện Cười
yesterday at 03:25. Facebook
Sự khác biệt giữa trai đẹp và 6 múi :v
Truyện Cười
yesterday at 01:20. Facebook
Éo được giá :/
Truyện Cười
01/22/2017 at 09:48. Facebook
Biết cách mặc là đẹp thôi :v
Truyện Cười
01/21/2017 at 15:59. Facebook
Double kill
Truyện Cười
01/21/2017 at 12:40. Facebook
đã bảo đi chơi với gấu đi dream thôi mà
Truyện Cười
01/20/2017 at 11:46. Facebook
Bé tập viết
Truyện Cười
01/20/2017 at 10:54. Facebook
Truyện Cười
01/20/2017 at 09:38. Facebook
Tự tin khoe cá tính :v
Truyện Cười
01/19/2017 at 12:50. Facebook
Tết này vẫn thế :(
Truyện Cười
01/19/2017 at 10:45. Facebook
Ôi thơ :))
Truyện Cười
01/19/2017 at 06:40. Facebook
Đồng ý với PikaLong nhé!
Truyện Cười
01/18/2017 at 10:56. Facebook
#savesondoong
Nguồn: Linh Luong
View more posts