Vn-Zoom
02/29/2016. Facebook

Bên trong một cái Hard Disk 1TB Fake #Samsung ( Ảnh Reddit)

Bên trong một cái Hard Disk 1TB Fake #Samsung ( Ảnh Reddit)
Các "scammer" đã nhồi 2 thanh kim loại ( có tác dụng tạo cảm giác nặng tay như là một ổ cứng 1Tb )và một cái flash nhớ khoảng 32Gb . Đó bạn biết anh nhớn nào làm ra nó
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Vn-Zoom

FBVideoDownloader.info is a facebook video downloader online, this tool helps you download facebook videos by grabs direct links to download and save for free
Vn-Zoom
today at 03:10. Facebook
Giờ có anh em nào gọi tụi này đi "oánh nhau" không
Vn-Zoom
yesterday at 13:37. Facebook
On/off
Vn-Zoom
yesterday at 08:06. Facebook
????
Vn-Zoom
01/14/2017 at 13:40. Facebook
Có phải vụ 2 cái thớt?
Vn-Zoom
01/14/2017 at 12:59. Facebook
Sub : khi bạn cố gắng hiểu phụ nữ
Vn-Zoom
01/14/2017 at 05:30. Facebook
#Lày :3
Vn-Zoom
01/14/2017 at 02:06. Facebook
Chúc anh em vnzoom Thứ 7 vui vẻ
Vn-Zoom
01/13/2017 at 03:00. Facebook
!!!!!!
Vn-Zoom
01/12/2017 at 11:30. Facebook
Mem hỏi
Vn-Zoom
01/12/2017 at 07:27. Facebook
Linux user
Vn-Zoom
01/12/2017 at 06:13. Facebook
Hãy xem để thấy Camera iPhone khác biệt theo thời gian

Dịch bởi: Quốc Hùng
Vn-Zoom
01/11/2017 at 17:34. Facebook
#like!
Vn-Zoom
01/11/2017 at 15:35. Facebook
Quá sức sắc các mẹ ạh!
Vn-Zoom
01/11/2017 at 13:18. Facebook
Quá trình làm cái bể cá mấy hôm trước post cho anh em đỡ thắc mắc
Vn-Zoom
01/10/2017 at 15:32. Facebook
Chê xấu nữa đi. ????
Vn-Zoom
01/10/2017 at 11:30. Facebook
Team nhậu
Vn-Zoom
01/09/2017 at 13:30. Facebook
Đố biết ảnh biểu đồ gì?
Vn-Zoom
01/08/2017. Facebook
Năm mới thay từ ngữ mới, *Gặp sự cố* sẽ là từ khoá của năm, #CápTrôi
Vn-Zoom
01/08/2017. Facebook
#shadows
Vn-Zoom
01/08/2017. Facebook
#Auvio
View more posts