Buồn quá, chơi bốc bài phạt đi mấy chế :3 Có ai

Buồn quá, chơi bốc bài phạt đi mấy chế :3 Có ai có ý tưởng phạt gì không?
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Phở Đặc Biệt

FBVideoDownloader.info is a facebook video downloader online, this tool helps you download facebook videos by grabs direct links to download and save for free
Phở Đặc Biệt
12/08/2016 at 14:12. Facebook
Lặng ...
Phở Đặc Biệt
12/08/2016 at 08:00. Facebook
Ai trả lời giúp với? :v
Phở Đặc Biệt
12/08/2016 at 03:14. Facebook
Xem ai bá đạo nhất nào?
Phở Đặc Biệt
yesterday at 13:44. Facebook
Hội troai xinh :D :D
Phở Đặc Biệt
yesterday at 08:00. Facebook
Đúng ko nào các bạn =))
Phở Đặc Biệt
yesterday at 03:11. Facebook
Hàng xóm chỗ bạn thì sao?
Phở Đặc Biệt
12/06/2016 at 15:10. Facebook
Kutin & KuPho
Phở Đặc Biệt
12/06/2016 at 10:45. Facebook
Mấy thánh hát hay không bằng hay hát nhào vô nà =)))

Xem chi tiết tại => bit.ly/coverhit
Phở Đặc Biệt
12/06/2016 at 09:23. Facebook
Những lúc ấy cảm thấy thật bơ vơ -_-
Phở Đặc Biệt
12/06/2016 at 04:37. Facebook
Lêu Lêu chúng mày :(
Phở Đặc Biệt
12/05/2016 at 15:57. Facebook
Cao hơn là được rồi 8| 8|
Phở Đặc Biệt
12/05/2016 at 08:32. Facebook
Lại bảo không phải đi :v
Phở Đặc Biệt
12/05/2016 at 08:01. Facebook
Đua xe hông :D :D
Phở Đặc Biệt
12/05/2016 at 04:00. Facebook
Cảm giác ấy...
Phở Đặc Biệt
12/05/2016 at 03:50. Facebook
Lạ lắm ý :/
Phở Đặc Biệt
12/05/2016 at 01:25. Facebook
Hôm qua theo ông tướng này đuối luôn á :*
Phở Đặc Biệt
12/04/2016 at 14:00. Facebook
Nhớ nhé mấy thanh niên :3
Phở Đặc Biệt
12/04/2016 at 09:36. Facebook
Chữ xấu điểm danh.
Phở Đặc Biệt
12/04/2016 at 06:32. Facebook
Phở Đặc Biệt
12/04/2016 at 02:40. Facebook
Có ai cùng quan điểm không =]]
View more posts