Các bạn thấy sao :)

Các bạn thấy sao :)
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Tuổi Học Trò

Bạn đã từng chưa? :)
Đường về sao xa xôi quá :v
Đm chúng mài còn làm gì mà k vỗ tay :)))
Chỉ nhớ được vậy thôi :D
Truyện ngắn kinh dị :v
Lại bảo sai đi :v
Nói nghe thử nào -.-
Có đúng không cmày
Tag nó vào đây nào :v
Tuổi Học Trò
yesterday at 14:45. Facebook
Đúng không cmày :v
Tuổi Học Trò
yesterday at 14:19. Facebook
Ad trước nhé: Quản ca :v
Tuổi Học Trò
yesterday at 13:53. Facebook
Có ai giống vậy không nà? :)
Tuổi Học Trò
yesterday at 13:22. Facebook
Còn gì sung sướng bằng :D
Tuổi Học Trò
yesterday at 12:48. Facebook
Điều ước nhỏ nhoi tôi giấu kín bao lâu nay :v
Tuổi Học Trò
yesterday at 12:13. Facebook
Chỉ là người thay thế thôi sao :(
Tuổi Học Trò
yesterday at 11:30. Facebook
Đúng không :)
Tuổi Học Trò
yesterday at 10:58. Facebook
Tôi thấy hoang mang quá -_-
Tuổi Học Trò
yesterday at 10:10. Facebook
Tao sợ :(
tag cno' vào nào
Tuổi Học Trò
yesterday at 09:40. Facebook
Quỳ hẳn luôn đấy :)))
View more posts