Robbey
03/04/2016. Facebook

Chuẩn quá rồi. Bạn biết chưa?

Chuẩn quá rồi.

Bạn biết chưa?
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Robbey

FBVideoDownloader.info is a facebook video downloader online, this tool helps you download facebook videos by grabs direct links to download and save for free
Robbey
yesterday at 16:21. Facebook
Có ai muốn làm cái khác không? :v

Anh
Robbey
yesterday at 16:19. Facebook
Mình cũng giống như bao người khác thôi.

Anh
Robbey
yesterday at 16:17. Facebook
Bạn đã từng khóc vì ai đó chưa?

Anh
Robbey
yesterday at 16:15. Facebook
Tại sao lại như vậy? :'(

Anh
Robbey
yesterday at 16:12. Facebook
Đợi chờ liệu có là hạnh phúc?

Anh
Robbey
yesterday at 16:10. Facebook
Có lẽ vậy. :)

Anh
Robbey
yesterday at 16:06. Facebook
Bác muốn nói với ai câu này?

Anh
Robbey
yesterday at 16:04. Facebook
Mạnh mẽ lên.

Anh
Robbey
yesterday at 16:02. Facebook
Em không biết hay giả vờ đây?

Anh
Robbey
yesterday at 15:59. Facebook
Bạn thuộc kiểu nào?

Nô TV
Robbey
yesterday at 15:57. Facebook
Cấp nào vui nhất nhỉ?

Nô TV
Robbey
yesterday at 15:55. Facebook
Tay trong tay hay tay trong chuột đây?

Nô TV
Robbey
yesterday at 15:52. Facebook
Bạn thường xài cái nào? ✌

Nô TV
Robbey
yesterday at 15:50. Facebook
Bạn nghĩ sao về ý kiến này? :O

Nô TV
Robbey
yesterday at 15:47. Facebook
Hay lắm Khánh. :v

Xưởng Chế Ảnh
Robbey
yesterday at 15:46. Facebook
Họ có người khác để quan tâm rồi.

Nhật ký Nobita
Robbey
yesterday at 15:45. Facebook
Cậu có biết không?

Nhật ký Nobita
Robbey
yesterday at 15:43. Facebook
Bạn đã từng?

Nhật ký Nobita
Robbey
yesterday at 15:21. Facebook
Tào đại ca thật cao minh.

Xưởng Chế Ảnh
Robbey
yesterday at 15:19. Facebook
Bạn đang xài iPhone mấy?

Xưởng Chế Ảnh
View more posts