Công việc thầm lặng của nhân viên #facebook

Công việc thầm lặng của nhân viên #facebook
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Ghiền Mì Gõ

Ghiền Mì Gõ
01/21/2017 at 14:00. Facebook
Các bạn đã về nhà cùng gia đình chưa <3
Ghiền Mì Gõ
01/21/2017 at 13:01. Facebook
Gửi em xa nhớ :V
Ghiền Mì Gõ
01/21/2017 at 09:00. Facebook
Ai chơi thì bấm Like đăng ký ở đây nhá :D
Ghiền Mì Gõ
01/21/2017 at 07:00. Facebook
Chọn cái nào đây mọi người :3
Ghiền Mì Gõ
01/21/2017 at 05:00. Facebook
Ế nhẹ thôi mà :'(
Ghiền Mì Gõ
01/21/2017 at 03:00. Facebook
Mình thích "đạp" thì mình "đạp" thôi
Ghiền Mì Gõ
01/21/2017 at 02:02. Facebook
Thà mập đấy :3
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 14:01. Facebook
Thử nào :v
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 13:00. Facebook
Tôi đang nhớ một người chẳng nhớ tôi...
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 09:00. Facebook
Tháng đẹp tranh thủ lên kế hoạch làm mấy cái hay ho đi các ông :v :V
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 07:00. Facebook
Ok... -_- -_-
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 05:00. Facebook
Tag nó vào ngay :)))
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 03:00. Facebook
Họ chỉ coi mình là xã giao thôi :(
Ghiền Mì Gõ
yesterday at 02:00. Facebook
Về quê nào các chế à :3
Ghiền Mì Gõ
01/19/2017 at 14:00. Facebook
Tết méo có xiền, điểm danh :'(
Ghiền Mì Gõ
01/19/2017 at 13:00. Facebook
Chỉ tiếc là lúc đó bố mẹ không cho yêu!
Ghiền Mì Gõ
01/19/2017 at 11:18. Facebook
Vào nói chuyện với anh Bi nào :))
Ghiền Mì Gõ
01/19/2017 at 09:00. Facebook
Thử xem nào :D
Ghiền Mì Gõ
01/19/2017 at 07:00. Facebook
Đó là câu nói nào vậy?
Ghiền Mì Gõ
01/19/2017 at 05:00. Facebook
Chuẩn vđ :'(
View more posts