Đọc ngắn gọn là sinh lý Mấy năm trước ad đc tkb

Đọc ngắn gọn là sinh lý
Mấy năm trước ad đc tkb cho zầy
Tiết 1: ngữ văn
2: lịch sử
3: địa lý...
Đọc ngắn gọn là văn xử địa :v
----------------------------------------------
:V Cầm đầu bởi Appnhe.com :V
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Tuổi Học Trò

:v Lớn rồi ko đc hốt nữa :'(
tag Hoàng vào :v
:)
FB or ZALO ?!
:v là thành phần nào :v
Mấy chế đã xem chưa :3
Cũng đc :3
Chắc trường ai cũng có nhỉ :3
:v Cao :3
Người quyền lực nhất :v
Xuân đã về :v
Cả 2 :v
Cmt xem nào :3
:v Ai đã bị phi lần nào chưa :v
Nhục vãi :v
Đã thử và thâm mắt :v
tag nó vào nào :v
Đừng như Hùng :v
ko có tiền sắm đồ :'(
:v Ai còn ế ko ? :v
View more posts