"Độc thân, còn cô đơn, không có nghĩa là không có quyền

"Độc thân, còn cô đơn, không có nghĩa là không có quyền được sung sướng, ngọt ngào, lãng mạn. Chờ người khác yêu chi bằng hãy yêu lấy chính bản thân mình trước đã!”

{Trích Độc Thân Kiêu Hãnh - Trang Hạ}
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Độc Thân Vui Tính

Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 16:35. Facebook
Mai là thứ 2 rồi sao....

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 15:35. Facebook
Là thân con gái <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 14:35. Facebook
Chị em phải luôn nhớ nhé <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 13:35. Facebook
Thanh xuân ấy...

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 12:35. Facebook
Là chính mình <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 11:35. Facebook
Là con gái <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 10:35. Facebook
Nỗi khổ ấy... ai thấu =)))))))

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 10:06. Facebook
Lúc cần thì không đâu=)))))

#Cudem #DTVT
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 09:51. Facebook
Phận là con gái...!

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 08:35. Facebook
Nhớ nhé <3

#YANNews
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 15:35. Facebook
Tiền ơi.... ở yên nhé <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 14:35. Facebook
Éo le ...

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 13:35. Facebook
Vì sao tui mập =(((

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 12:35. Facebook
Tao xin hứa ...<3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 11:40. Facebook
Tin vui nè <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 10:43. Facebook
Nhưng làm sao bạn biết được lí do khiến họ làm như vậy. Đời người ai chẳng có lúc mắc sai lầm.!

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 09:35. Facebook
Quá trình ấy =)))))))

#YANNews
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 08:35. Facebook
...... Em biết phải làm sao =((((
Độc Thân Vui Tính
03/24/2017 at 16:45. Facebook
Chuyện ngày dâu...

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/24/2017 at 15:37. Facebook
99% chuyện tình....

#DTVT #Yourfeeling
View more posts