دوستان مونترالى لطفا كمك كنيد تا مادر گرامى دوست عزيزمان كه ديروز از آپارتمانهاى راك هيل خارج شده و هنوز بازنگشته اند پيدا شوند.

همدردی با خاندان تاتاری در مونترآل برای درگذشت مادر گرامیشان

EVENT - facebook.com
دیدار با هنرمند ارزشمند تلویزیون و تئاتر، بازیگر و مدرس پیشکسوت سینمای ایران، بانو گوهر خیراندیش در یک جمع دوستانه در مونترال !

EVENT - facebook.com