دوستان مونترالى لطفا كمك كنيد تا مادر گرامى دوست عزيزمان كه ديروز از آپارتمانهاى راك هيل خارج شده و هنوز بازنگشته اند پيدا شوند.
ایـرانیان کانـادا : Iranian Canadians 02/26/2017

همدردی با خاندان تاتاری در مونترآل برای درگذشت مادر گرامیشان

EVENT - facebook.com
دیدار با هنرمند ارزشمند تلویزیون و تئاتر، بازیگر و مدرس پیشکسوت سینمای ایران، بانو گوهر خیراندیش در یک جمع دوستانه در مونترال !
ایـرانیان کانـادا : Iranian Canadians 10/05/2016

EVENT - facebook.com