دیدار با هنرمند ارزشمند تلویزیون و تئاتر، بازیگر و مدرس پیشکسوت سینمای ایران، بانو گوهر خیراندیش در یک جمع دوستانه در مونترال !

EVENT - facebook.com