Mấy đứa này có thể nằm dài cả ngày mà không cần ăn gì luôn~
Sung sướng :v