ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗ കൊലപാതക കേസ്
ദിവസം 1: Nov 22, 1988
പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടികളിലൊരാളുടെ സുഹൃത്തെന്ന നിലയിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു വരപ്പെടുകയും അവിടെ വീട്ടു തടങ്കലിൽ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു.. ആകെ 400 തവണ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാകുന്നു... സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് താൻ ഒളിച്ചോടി ഇനി അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി പറയേണ്ടി വരുന്നു.. കൊടും പട്ടിണിയിലും പോഷകക്കുറവിലും ആയ...
View details ⇨
Abhirami Suresh 04/17/2017

Junko Furuta

facebook.com
Reshma Kannadi
Pranitha Biju
Where is humanity?

Save women. Save mothers. Save sisters.
Save future.
Save the source of new life!!!
Where is humanity Save women Save mothers Save sisters Save future Save

Junko Furuta

facebook.com
Njan Keraleeyan.i'm Keralite
Suresh Paloli
Njan Keraleeyan.i'm Keralite
????
Abhirami Suresh 04/12/2017
Rohith Soman
Vishnu Pk Punkunnam
Abhirami Suresh 04/11/2017
Samir Chavan
Kumaresh Bobz
Manu Mohan
Akbar Nemmara
Amirt K Narayan
Shibin Thampy
Kiran P Soman
Manu Man
Saroof Knpy
Smule followed by a powernap with the favourite most musician worked well enough, I suppose :) Charlie Puth
Thanks to Charlie Puth. Thanks to Smule.
:) #Singing #SingerLife #Music #CharliePuth #WeDontTalkAnymore #Smule #Musician #AbhiramiSuresh #LiveLoveLiberate #Love #Peace
Abhirami Suresh
ßilål Mughal
VisHnu MoHan
Love yourself before you fall for anyone else
Love yourself before you fall for anyone else
Abhirami Suresh
Renja Renju
Sam Mathew
Have a fabulous day to all my dear ones!
Have a fabulous day to all my dear ones
Shiril Rahman
Renja Renju
Shiju Tattamangalam
Have a great day :)
Have a great day
Arun Kumar
Lucky
Sam Samuel
Happy Valentine's Day !!
Happy Valentines Day
Anas Rahman
Akash Das
For the love of Hijab!
For the love of Hijab
Shabeer Shab
Noufal Babu
Arquam Shibani
Happy republic day dear Indians ❤
Vira Ramar
Rizwan Qureshi
Monika Mohandas
Hi. Hello. Namaste.

I honestly have no idea why I'm uploading this one here.
Yet, this is purely a toast to my good friend Karthik who has always been a light and backbone for me as a friend and a partner in work for years (if I'm to quantise it, yeah from my fifth standard on ) !!Talking about this video ; while jamming randomly on my sister's studio at home, we put the camera on video...
View details ⇨
Abhirami Suresh 01/12/2017
Lucky
Althaf ZèBn
Thank you Mr. Rajeem Kallai, for the picture! Patutsav, Nilambur.
.
.
.
#Patutsav #Nilambur #Music #Musicianlife #Gig #Love #Happiness #LosingSanity #LiveLoveLiberate
Thank you Mr Rajeem Kallai for the picture Patutsav Nilambur
Arun Kumar
Katta Unni Pulluvazhy Unni
Rinshad Rinad
*With all due respect and gratitude to the God Almighty*
.
After a great show and a super tired journey back to Cochin from the venue of Patutsav, Nilambur, #AmrutamGamaya is all set for the Qatar gig! Can't wait to catch up with the bunch of music lovers at Qatar!! No tiredness can stop us from reaching you people !! Love you all. .
.
.
#Music #AmrutamGamaya #MusicianLife #Gigging #Gig...
View details ⇨
With all due respect and gratitude to the God Almighty
SH IB IL
Rejani Sukumaran
George Kannattumadom Jomon