Agniveer
Agniveer
today at 09:03. Facebook
જેણે સ્વયંના મન અને ઇન્દ્રિયો પર સંપૂર્ણ સંયમ રાખેલ છે તે છે “યોગી”.

યોગી સ્વયંના મન અને ઇન્દ્રિયો પરના સંયમનો ઉપયોગ જીવનમાં યથાર્થ સુખ અને સર્વોચ્ચ આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરે છે.

મન, વચન અને કર્મથી તથા સાર્વજનિક અને વ્યક્તિગત જીવનમાં યોગીનું આચરણ વેદાનુકુલ આદર્શ મહાપુરુષો જેવું હોવું જોઈએ.
મૂળભૂત સિદ્ધાંતો:
૧. યોગી માટે પ્રાતઃકાળમાં ધ્યાન અને વ્યાયામ અત્યંત અનિવાર્ય. આસન લગાવીને (સીધા...
View details ⇨
Agniveer 04/29/2017

યોગીની નોંધપોથી – મૂળભૂત સિદ્ધાંતો

rviv.ly
Agniveer
Agniveer
today at 06:03. Facebook
Agniveer is pleased to offer a short research film on "No Beef in Vedas" breaking the myth of Vedas endorsing killing of cows or other animals. Understand what Yajna actually means.

Be an expert in less than 20 minutes!!

Discover true Hinduism and destroy all misconceptions.

Subjects covered:
1. Animal Slaughter in Vedas
2. Sacrifice of animals in Yajnas
3. Killing of cows in Vedas
4. Mean...
View details ⇨
Agniveer is pleased to offer a short research film on No Beef

No Beef in Vedas - 20 Min Crash Course

rviv.ly
Agniveer
Agniveer
yesterday at 21:03. Facebook
Must watch to know real history of Kashmir. Kashmiri-separatists' baseless arguments ripped apart! In this video, Sanjeev (Founder - Agniveer) details facts about Kashmiri Hindus that most of us don't know. He rips apart stand of separatists and explains why Kashmiri Hindus ands Sikhs represent true Kashmir.
Here is Mr Sanjeev Newar- an IIT-IIM alumnus and founder of Agniveer- ripping apart...
View details ⇨
Must watch to know real history of Kashmir Kashmiriseparatists baseless arguments ripped

IIT-IIMian rips apart Kashmiri separatists' baseless arguments (English Transcript)

rviv.ly
Agniveer
Agniveer
yesterday at 18:03. Facebook
We shall continue the Vedic lessons and touch upon the concept of Self and its relation with Ishwar. To understand Ishwar, please review first three articles of the series: Vedic Lessons.

Q: Who am I?
A: You are the soul or Atma or Jeeva. You are different from your mind and body. When body perishes, you do not perish because there is no entity in the universe that can destroy you.
Q: How do...
View details ⇨
We shall continue the Vedic lessons and touch upon the concept of

Understanding Self in Hinduism

rviv.ly
Agniveer
Agniveer
yesterday at 13:31. Facebook
This book is a mandatory toolkit to answer every fanatic propaganda. Please buy this book, gift others, and save the world from greatest disaster facing us. Do not forget to share wonderful rating and feedback on Amazon.

For first time, complete refutation of every point a fanatic thinks to justify his hate against non-believers. The only book of its kind to solve the problem of brainwashing...
View details ⇨
This book is a mandatory toolkit to answer every fanatic propaganda Please

Exposing Zakir Naik: eBook: Sanjeev Newar, Vashi Sharma: Amazon.in: Kindle Store

amzn.to
Ashish Mishra
Agniveer
Agniveer
yesterday at 08:26. Facebook
स्वामी दयानंद सरस्वती का अमर ग्रन्थ जिसने बिस्मिल के जीवन का तख्ता ही पलट दिया| अग्निवीर की प्रेरणा का स्रोत|

[ Agniveer.com Link ]

[ Scribd.com Link ]

Satyarth Prakash - Light of Truth

...(Click link below to read full)
Agniveer 04/28/2017

सत्यार्थ प्रकाश

rviv.ly
Shivdayal Agrawal
Agniveer
Agniveer
yesterday at 05:26. Facebook
यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते। तया मामद्य मेधयाSग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा॥ यजुर्वेद ३२.१४॥

O ever glowing, brilliant Lord of all beings!

Give us the same intellect that you gave to our legendary ancestors, the great men and women of history, the best of the best ever born.

Give us the same intellect through which the heroes of past achieved greatest of wonders and miracles.

Give us the...
View details ⇨
य मध दवगण पतरशचपसत तय ममदय मधयSगन मधवन कर सवह यजरवद ३२१४

The power of Now! - Vedas

rviv.ly
Agniveer
Agniveer
yesterday at 02:26. Facebook
Finally, the efforts of Agniveer to combat anti-national terror forces have yielded results. After detailed analyses of evil designs of promoter(s) of the threatening Peace TV made public by Agniveer, it has finally been banned by Intelligence Bureau, Government of India. To broadcast this channel now or support anti-India propaganda is a criminal offence.

It was exactly three years ago when...
View details ⇨
Finally the efforts of Agniveer to combat antinational terror forces have yielded

Zakir Naik's Peace TV Banned in India

rviv.ly
Shashi Srivastava
Kalidas Subramaniam
MU KT AR
Agniveer
Agniveer
04/27/2017 at 23:26. Facebook
मुगल काल में पैदा हुआ वो बालक कहलाया राणा
होते जौहर चित्तौड़ दुर्ग फिर बरसा मेघ बन के राणा

हरमों में जाती थीं ललना बना कृष्ण द्रौपदी का राणा
रौंदी भूमि ज्यों कंस मुग़ल बना कंस को अरिसूदन राणा

छोड़ा था साथियों ने भी साथ चल पड़ा युद्ध इकला राणा
चेतक का पग हाथी मस्तक ज्यों नभ से कूद पड़ा राणा

मानसिंह भयभीत हुआ जब भाला फैंक दिया राणा
देखी शक्ति तप वीर व्रती हाथी भी कांप गया राणा

चहुँ ओर रहे रिपु...
View details ⇨
Agniveer 04/27/2017

महाराणा प्रताप

rviv.ly
Sonal Rajput
Agniveer
Agniveer
04/27/2017 at 20:26. Facebook
“કાળો સૂર્ય” શબ્દસમૂહમાં જેટલો વિરોધાભાસ પ્રતીત થાય છે એટલો જ વિરોધાભાસ “વેદોમાં ઇતિહાસ” શબ્દસમૂહમાં પણ થાય છે.

જેમ સૂર્ય કદાપી કાળો ન હોય શકે, તેમ વેદોમાં પણ કદાપી કોઈ ઇતિહાસ ન હોય શકે! વેદમાં ઈતિહાસ હોવાની કલ્પના કરવાનો પ્રયાસ એક ભયંકર ભૂલ છે. કારણ કે આમ થવાથી

વેદનિત્યત્વ પર શંકા જાગે છે
સનાતન ધર્મનું મૂળ હચમચી જાય છે અને
ધર્માંતરણના વિષાણુઓને વેદ ઈશ્વરીય ગ્રંથ નથી તેમ પ્રમાણિત કરી...
View details ⇨
Agniveer 04/27/2017

વેદોમાં ઇતિહાસ?

rviv.ly
Agniveer
Agniveer
04/27/2017 at 17:25. Facebook
Namaskar Shri Narendra Modi

The Reserve Bank of India (RBI) has proposed opening of “Islamic window” in conventional banks for “gradual” introduction of Sharia-compliant (interest-free) banking in the country. - HT

We have strong objection to it. So strong that we believe someone who has proposed this before the government must be put behind bars and probed for terror linkages. This proposal...
View details ⇨
Namaskar Shri Narendra Modi The Reserve Bank of India RBI has proposed

Islamic Banking is Suicidal Mr PM - Warn IIT-IIM Economists

rviv.ly
Aditi Lahiri
RaghavendraRao Deshpande
Vikramaditya Sahu
Agniveer
Agniveer
04/27/2017 at 14:25. Facebook
Today, they are objecting to Modi's chants of Jai Shri Ram.
Next year, they are going to say, if India is secular, how can PM and government machinery be made part of Hindu festival?

Then there will be a PIL in courts challenging the same.
Hindu culture, history and undisputed role models will be made scandalous.

These 'intellectual' Pig-erals will continue questioning Hindu faith while...
View details ⇨
Today they are objecting to Modi's chants of Jai Shri Ram

THIS is Why Fake-liberals of India are just plain Cowards

rviv.ly
Agniveer
Agniveer
04/27/2017 at 13:31. Facebook
Must have book for every lover of Gomata. Buy and give good rating.

This book is not an appeal for giving up beef. It is rather a challenge for beef-lovers if they can continue eating cow after completion of this book.
- It is the voice of helpless animals that never comes out of the thick walls of slaughterhouses.
- It is the soul-stirrer for soul-searchers.
- It is the toolkit for...
View details ⇨
Must have book for every lover of Gomata Buy and give good rating

A Hindu's Fight for Mother cow: 94 ways to rip beef lovers apart (Discover Hinduism Book 1) eBook: Sanjeev Newar, Ronak Trivedi: Amazon.in: Kindle Store

amzn.to
Agniveer
Agniveer
04/27/2017 at 11:25. Facebook
J&K Tourism Department has renamed Hari Parbat (mountain of Lord Hari) to Koh-e-Maran (mountain of snakes).
Background:
1. Hari Parbat is one of the holiest shrines for Hindus in Kashmir overlooking Srinagar. The name Srinagar itself is derived from Goddess Srichakra of Hari Parbat temple.

2. When the Afghani terrorists - Durrani dynasty - captured Kashmir in one of the bloodiest chapters of...
View details ⇨
JK Tourism Department has renamed Hari Parbat mountain of Lord Hari to

Hindu Gods are snakes - Kashmir Government

rviv.ly
SP Bhushan
Sharma Rishabh
Shashank Dhar
Agniveer
Agniveer
04/27/2017 at 08:24. Facebook
There is a proverb in Sanskrit which states that if one mixes even a little poison in the food, the entire plate has to be rejected.

We shall understand the implications of this proverb through a case study. We shall take one of the articles of Dr Zakir Naik, the self-proclaimed scholar of comparative religion for this. We have already seen in previous series how Dr Naik has ably proved that...
View details ⇨
There is a proverb in Sanskrit which states that if one mixes

Introduction to Hinduism (edited with comments)

rviv.ly
Agastya Muni Dasa
Agniveer
Agniveer
04/27/2017 at 05:24. Facebook
Note: Please translate this letter in all languages possible and circulate. It would force vast number of terrorists and hate-mongers to change their path and question their leaders instead. Even if they disagree with me, they will be compelled to change their ways.
I am every Muslim who enjoys Diwali and Christmas. I am every Sufi who sings and dances in Dargahs. I am every Christian who...
View details ⇨
Note Please translate this letter in all languages possible and circulate It

A Muslim Writes to Terrorists

rviv.ly
Agniveer
Agniveer
04/27/2017 at 02:24. Facebook
Q: Some scholars say that Ishwar does not act and has no properties. He simply witnesses whatever happens and universe is managed through the laws He has designed.
A:

1. Ishwar on contrary is the most dynamic entity. And his properties are infinite. However his dynamism does not mean that He Himself changes but that He is source of all actions.

2. What we term as laws is actually Ishwar...
View details ⇨
Q Some scholars say that Ishwar does not act and has no

God of Vedas and Hinduism

rviv.ly
Agniveer
Agniveer
04/26/2017 at 23:24. Facebook
IIT-IIMian Sanjeev reveals hidden reasons behind hatred for "Bharat Mata Ki Jai" and "Vande Mataram" slogans. He explains why APJ Abdul Kalam never had any problems with these. And how anti-nationals are using Islam as a cover to hide their true dangerous motives.

Please share and circulate. Shocking facts and reasons that every Indian must know.

[ Youtube.com Link ] ...(Click link below to...
View details ⇨
IITIIMian Sanjeev reveals hidden reasons behind hatred for Bharat Mata Ki Jai

Is "Bharat Mata ki Jai" anti-Islamic? Shocking hidden facts you did not know

rviv.ly
Ahmed Najeeb
Agniveer
Agniveer
04/26/2017 at 20:24. Facebook
The version of Islam today, as preached by likes of Zakir Naik, Osama Bin Laden, Talibanis, Saudi Mullahs etc are the greatest threat for humanity today. Due to this the Islam of liberals like Hassan Nisar and Dr Pervez Hoodbhoy remains hidden from limelight.

A large number of articles on the site expose the fraudulent claims of witchdoctors of neo-Wahabi Islam like Zakir Naik and showcase...
View details ⇨
The version of Islam today as preached by likes of Zakir Naik

Islam means Peace

rviv.ly
Agniveer
Agniveer
04/26/2017 at 17:47. Facebook
वंदे मातरम् दोस्तों कृप्या पूरा पढ़े और धर्म की रक्षा करें।

अच्छा लगता है अपने सनातनी भाईयों-बहनों का IPL Matches देखते हुए Stadium में लिए गए फोटोज़ के DP देख कर। शौक होना भी चाहिए। ताकि Snapchat. वाले चाचा Evan Spiegel को दो कौड़ी के Jokes मारने से पहले समझ में तो आए कि भारतीय हैं कौन। वो कहते हैं न, "शौक बड़ी चीज है।" पर इन सब के बीच एक चीज जरूर ध्यान में रहे कि शौक के साथ-साथ फर्ज़ और...
View details ⇨
Agniveer 04/26/2017