:v
Yes (y)
Sân bóng nào thế các thần linh bóng đá
Mời thánh bổ sung ạ
Real cô đơn lắm :3
Ronaldo và Bale <3
Bạn có biết
Mời thánh cmt bá đạo vào
Tag hắn vào
:v
Bạn kể được chứ?
Chỉ có thể là Ronaldo (y)
Zlatan
Khoảnh khắc lịch sử của bóng đá nước nhà (y)
Giải nghệ rồi cũng không yên thân :3
Nhạc dạo lên là nổi cả gai óc :v
Bạn đã chơi hết những phiên bản này chưa?
Bạn còn nhớ khoảnh khắc này chứ?
ờ thì tiền không mua được :v
:v