ျမန္မာႏူိင္ငံ တြင္ ကမၻာ ဖလား ေဘာလုံးပဲြ က်င္းပေတာ့မည္ေလာ

ျမန္မာႏူိင္ငံသုိ႕ အလည္အပါတ္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ FIFA ဥကၠဌ ရန္ကုန္သုိ႕ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း အာဆီယံ ႏူိင္ငံ မ်ားက စုေပါင္း၍ ကမၻာဖလား ေဘာလုံး ျပဳိင္ပဲြ ကုိ ၂၀၃၄ ခုႏွစ္အတြက္ အိမ္ရွင္ႏူိင္ငံ မ်ား အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ျမန္မာႏူိင္ငံ ေဘာ္လုံး အသင္း ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာလဲ့တယ္လုိ႕ AFP သတင္းမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Gianni...
View details ⇨
ကာတြန္းဥာဏ
CartoonPHOE SI
ကာတြန္းဘီရုမာ
ကာတြန္းသူရ