തണൽ പ്രവാസം പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കുവൈറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ഭാഗ്യം വീണ്ടും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ... കുവൈറ്റിലെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു....ഇതിന് മുൻപും ആദ്യമായി കുവൈറ്റ് കാണാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി തന്ന നല്ലവരായ മനുഷ്യ സ്നേഹികൾക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു......
various professional job openings at intuisyz where you can start your career with

Career | INTUISYZ

intuisyz.com
എന്റെ സഹോദരൻ മനോജ് പാടുന്നു ...

Uyire Uyire - Bombay

smule.com
Women Fashion Store...Trendiest boutique featuring rare and elegant collections of salwars,materials, sarees etc.soon launching in Cochin....

Devenir

facebook.com
HAPPY NEW YEAR 2017
I believe that dreams do come true????✨ when you have the courage to move past your fears and step out as yourself ❤ #livethelifeyoulove #beyourself ????????????
ജയലളിത അന്തരിച്ചു ..
ആദരാഞ്ജലികൾ
** password tips **
കയ്യിലുള്ള 500, 1000 Notes മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങൾ ......
1. ബാങ്കുകളിലും ഡിപ്പോസിറ്റ് മെഷീനുകളിലും നിക്ഷേപിക്കാം.
2. പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറ്റി വാങ്ങാം.
3. ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മാറ്റി വാങ്ങാം. ആധാർ, പാൻകാർഡ് പോലുള്ള സർക്കാർ അംഗീകൃത രേഖകൾ നിർബന്ധം.
4. നവംബർ 10 മുതൽ ഡിസംബർ 30 വരെ ബാങ്കുകളിൽനിന്ന് മാറ്റി വാങ്ങാം.
5. നവംബർ 11 വരെ എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാവുന്ന...
View details ⇨