Cười Té Khói
yesterday at 08:33. Facebook
Ngắn gọn xúc tích =)))
Cười Té Khói
yesterday at 03:53. Facebook
Ăn lắm mập thây éo được gì =))
Cười Té Khói
yesterday at 02:20. Facebook
Cười Té Khói
01/18/2017 at 07:48. Facebook
500 anh em đâu =)))
Cười Té Khói
01/17/2017 at 15:01. Facebook
Nhớ hết tên từng này bài chắc là thánh cmnr =)))
Cười Té Khói
01/17/2017 at 05:05. Facebook
Douma ý tưởng hay vãi nồi =))))
Cười Té Khói
01/17/2017 at 03:36. Facebook
Vãi cả quảng cáo, vãi cả diễn sâu =)))
Cười Té Khói
01/16/2017 at 09:31. Facebook
tao đã nói t éo thích bị cột lại, mày hiểu ko =)))
Cười Té Khói
01/16/2017 at 07:55. Facebook
Đàn ông tụi mày là 1 lũ không chung thuỷ =)))
Cười Té Khói
01/16/2017 at 03:07. Facebook
Bí kíp nâng ngực tại gia dành cho mấy má dzú left
Cười Té Khói
01/15/2017 at 14:05. Facebook
=)))
Cười Té Khói
01/15/2017 at 05:49. Facebook
Hãy thương lấy họ :)))
Cười Té Khói
01/14/2017 at 12:31. Facebook
:)))
Cười Té Khói
01/14/2017 at 07:54. Facebook
:)))
con Lan đâu =)))
Thế gian còn lắm người tốt :'(
"Tụi bán hàng online là lũ lừa đảo"
Chia sẻ của 1 cô gái bị lừa cho hay
Đang buồn mà nghe nó hát muốn đập cmn máy =)))