Cười Té Khói
02/26/2017 at 12:56. Facebook
Em muốn làm con gì :v
Cười Té Khói
02/26/2017 at 06:41. Facebook
=)))) thằng bạn chụp ảnh có tâm quá
Cười Té Khói
02/26/2017 at 03:30. Facebook
Cười Té Khói
yesterday at 14:52. Facebook
Soái ca nè mấy đứa
Cười Té Khói
02/22/2017 at 11:37. Facebook
:)))
Cười Té Khói
02/22/2017 at 09:37. Facebook
Khi team bạn phản dame kịp thời =)))
Cười Té Khói
02/22/2017 at 03:00. Facebook
Mấy đứa có gấu rủ nó chơi chung đi =)))
Cười Té Khói
02/22/2017 at 02:24. Facebook
Vụ Duy Mạnh và Tuấn Hưng đã tìm ra nguyên nhân rồi nha :)))
Cười Té Khói
02/21/2017 at 05:45. Facebook
Thôi tao cũng thua =))))
Cười Té Khói
02/21/2017 at 03:02. Facebook
May quá chỉ là mơ =)))
Cười Té Khói
02/20/2017 at 13:13. Facebook
:3 Cho bạn ấy woa giang!!!
cảm giác làm ng tốt thật Hp :3
Cười Té Khói
02/19/2017 at 09:06. Facebook
=))))
Cười Té Khói
02/19/2017 at 03:35. Facebook
:v
Tư thế nào dành cho các bẹn =)))
định nghĩa sml là thế nào? :v