Dr. PP Vijayan
Dr. PP Vijayan
yesterday at 05:40. Facebook
AMBITION IS THE FIRST STEP TO SUCCESS.THE SECOND STEP IS ACTION.
AMBITION IS THE FIRST STEP TO SUCCESSTHE SECOND STEP IS ACTION
Dr. PP Vijayan
Dr. PP Vijayan
04/28/2017 at 10:54. Facebook
ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ. ഏത് ബ്രാൻഡ് വാങ്ങണം എന്നതിനെകുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നു.പലരും ശുപാർശ ചെയ്തത് പൾസർ വാങ്ങാനാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നു. പിന്നീട് റോഡിലിറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽപെടുന്നത് പൾസർ ബൈക്ക് മാത്രമാണ് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് കാർ വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ പിന്നീട് റോഡിൽ...
View details ⇨
Dr. PP Vijayan 04/28/2017
Ajeesh Aadiya
Shyam Jith P
Dr. PP Vijayan
Dr. PP Vijayan
04/28/2017 at 05:07. Facebook
THERE ARE FAR FAR BETTER THINGS AHEAD THAN ANY WE LEAVE BEHIND
THERE ARE FAR FAR BETTER THINGS AHEAD THAN ANY WE LEAVE BEHIND
Dr. PP Vijayan
Dr. PP Vijayan
04/27/2017 at 04:40. Facebook
WHAT WE ACHIEVE INWARDLY WILL CHANGE OUTER REALITY
WHAT WE ACHIEVE INWARDLY WILL CHANGE OUTER REALITY
Dr. PP Vijayan
Dr. PP Vijayan
04/26/2017 at 05:07. Facebook
സെയിൽസിൽ വിജയം കൊയ്യാൻ എൻ എൽ പി

സെയിൽസ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രകടനം പതിന്മടങ്ങു മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഒരു സവിശേഷ പ്രോഗ്രാം - എൻ എൽ പി സെയിൽസ് മാസ്റ്ററി.

ഓരോ ദിവസവും പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന മേഖലയാണ് സെയിൽസ്. വിജയം നേടുക എന്നതാണ് അവിടത്തെ പ്രധാന കാര്യം, എങ്ങനെയും കടന്നു കൂടുക എന്നതല്ല. പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തയാറാക്കിയ ഒരു സമഗ്ര പ്രോഗ്രാം ആയ എൻ എൽ പി സെയിൽസ് മാസ്റ്ററി ഈ...
View details ⇨
Dr. PP Vijayan 04/26/2017
Jareena Jareena Shafi
Dr. PP Vijayan
Dr. PP Vijayan
04/26/2017 at 04:58. Facebook
PURSUE GREAT AIM WITH DETERMINATION.
PURSUE GREAT AIM WITH DETERMINATION
Dr. PP Vijayan
Dr. PP Vijayan
04/24/2017 at 12:47. Facebook
Trainers Training Program (TTP) | KOCHI | MAY 4th -15th
Safeer Athekkadan
REAL LEADERS ARE ORDINARY PEOPLE WITH EXTRA ORDINARY DETERMINATION.
REAL LEADERS ARE ORDINARY PEOPLE WITH EXTRA ORDINARY DETERMINATION
ഒരിക്കൽ ദുര്യോധനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു.
"കൃഷ്ണാ, ഈ ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാം എന്നെ ഒരു ദുഷ്ടനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതേ സമയം, ധർമ്മപുത്രരെ നല്ലവനായിട്ടും. ഞാനെന്തു തെറ്റാണ് ചെയ്തത്? ഞാൻ ധർമ്മം മാത്രമല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ?"
"ദുര്യോധനാ, നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ നാളെ ഉത്തരം നൽകാം. പക്ഷെ നാളെ വരുമ്പോൾ നീ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെക്കൂടി കുട്ടികൊണ്ടുവരണം ."
...
View details ⇨
Dr. PP Vijayan 04/21/2017
For More Details Please click below URL link

[ Lifelinemindcare.org Link ]
For More Details Please click below URL link
Aruna Parvathy
WHAT EVER MAY HAPPEN....
NEVER LOOSE THE GRIP IN HOPE.
WHAT EVER MAY HAPPEN
NEVER LOOSE THE GRIP IN HOPE
മരുന്ന് പോലെ ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആഹാരം പോലെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും | Advanced Mind Mastery | MAY 2 | KOCHI
ദിവാസ്വപ്നം കാണാത്തവരില്ല . മനസിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി സങ്കൽപിച്ച് ബോധപൂർവം കാണുന്ന സ്വപ്നമാണ് ദിവാസ്വപ്നം. പകൽ കാണുന്ന സ്വപ്നം എന്നർത്ഥം . ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ മേൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല .എന്നാൽ ദിവാസ്വപ്നങ്ങളുടെ രൂപവും ഭാവവും നമ്മുടെ ഇച്ഛാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാം. ഉദാഹരണമായി കാമുകിയോടൊത്ത് സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിൽ പോകുന്നതായി നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക....
View details ⇨
Dr. PP Vijayan 04/20/2017
Afsal Salim
Faizy Faizy
YOU ARE NEVER TOO OLD TO SET ANOTHER GOAL OR TO DREAM A NEW DREAM.
YOU ARE NEVER TOO OLD TO SET ANOTHER GOAL OR TO DREAM A NEW DREAM
Gopal Sudhakar
EVERY SECOND IS A CHANCE TO TURN YOUR LIFE AROUND.
EVERY SECOND IS A CHANCE TO TURN YOUR LIFE AROUND
എപ്പോഴും എന്തിനും തല്ലു കിട്ടുന്ന കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ താൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന ധാരണ ഉറയ്ക്കുന്നു . ഈ ധാരണ കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ എത്രമാത്രം ബാധിക്കുന്നമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി.
എന്തു ചെയ്യാനുമുള്ള ഭയം അവരിൽ വളരുന്നു .ഈ ഭയം വിശ്വാസത്തെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തെയും പുതുമകൾ തേടാനും വേറിട്ട വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനുമുള്ള ഉദ്യമശീലത്തെയും അപ്പാടെ തകർത്തു കളയുന്നു. അടിക്ക്...
View details ⇨
Dr. PP Vijayan 04/17/2017
Shamsy Chalad
NLP SALES MASTERY | DUBAI APRIL 25th, 26th
WHATEVER YOU ATTEMPT GO AT IT WITH SPIRIT.
WHATEVER YOU ATTEMPT GO AT IT WITH SPIRIT
നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനോ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതുന്നവനോ ആകണമെങ്കിൽ , ബാല്യകാലത്ത് അവന്റെ മനസ്സിൽ അരുതുകളുടെയും അസാധ്യതകളുടെയും ഇരുമ്പു ചങ്ങലകൾ ഇടാതിരിക്കുക . സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാൽ ചിലർക്ക് സ്വന്തം സ്വത്വം മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാനോ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല . വലിയ കഴിവുകളുമായി അവൻ കഴിവുകെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടാതെ കഴിയും .അവന്റെ കഴിവുകൾ അവനു ...
View details ⇨
Dr. PP Vijayan 04/15/2017
Sunil C