EVE Fashion
EVE Fashion
today at 01:10. Facebook
HÀNG CÓ SẴN
♥ Khách iu xem & thử đồ tại:
CN1: EVE Fashion - 215 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 - mở cửa từ 9:30-21:00
CN2: EVE Fashion - 80/73 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh - mở cửa từ 9:30-21:00
HÀNG CÓ SẴN Khách iu xem thử đồ tại CN1 EVE Fashion
EVE Fashion
EVE Fashion
yesterday at 08:38. Facebook
Set đồ cho các chế đi làm - Size SML- #380K
Set đồ cho các chế đi làm Size SML 380K
EVE Fashion
EVE Fashion
06/23/2017 at 13:54. Facebook
☀☀☀Hàng mới lên kệ rồi nhen các chế
☀️☀️☀️Hàng mới lên kệ rồi nhen các chế
EVE Fashion
EVE Fashion
06/23/2017 at 09:09. Facebook
HÀNG CÓ SẴN
♥ Khách iu xem & thử đồ tại:
CN1: EVE Fashion - 215 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 - mở cửa từ 9:30-21:00
CN2: EVE Fashion - 80/73 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh - mở cửa từ 9:30-21:00
HÀNG CÓ SẴN Khách iu xem thử đồ tại CN1 EVE Fashion
EVE Fashion
EVE Fashion
06/22/2017 at 14:47. Facebook
HÀNG CÓ SẴN
♥ Khách iu xem & thử đồ tại:
CN1: EVE Fashion - 215 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 - mở cửa từ 9:30-21:00
CN2: EVE Fashion - 80/73 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh - mở cửa từ 9:30-21:00
HÀNG CÓ SẴN Khách iu xem thử đồ tại CN1 EVE Fashion
EVE Fashion
EVE Fashion
06/22/2017 at 11:29. Facebook
❤Jum về thêm size SM
Jum về thêm size SM
EVE Fashion
EVE Fashion
06/22/2017 at 10:35. Facebook
❤❤Áo em về thêm rồi nha
Áo em về thêm rồi nha
EVE Fashion
EVE Fashion
06/22/2017 at 03:37. Facebook
Bẹt vai ren size S M
Bẹt vai ren size S M
EVE Fashion
EVE Fashion
06/22/2017 at 02:00. Facebook
Size S M

♥ Khách iu xem & thử đồ tại:
CN1: EVE Fashion - 215 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 - mở cửa từ 9:30-21:00
CN2: EVE Fashion - 80/73 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh - mở cửa từ 9:30-21:00
Size S M Khách iu xem thử đồ tại CN1 EVE Fashion
EVE Fashion
EVE Fashion
06/22/2017 at 01:57. Facebook
❌Chân váy Jean size SM

♥ Khách iu xem & thử đồ tại:
CN1: EVE Fashion - 215 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 - mở cửa từ 9:30-21:00
CN2: EVE Fashion - 80/73 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh - mở cửa từ 9:30-21:00
Chân váy Jean size SM Khách iu xem thử đồ tại CN1
EVE Fashion
EVE Fashion
06/22/2017 at 01:56. Facebook
❌Shop chỉ còn xanh và đen nha
Shop chỉ còn xanh và đen nha
EVE Fashion
EVE Fashion
06/22/2017 at 01:49. Facebook
❤Đầm về 3 màu, size S M nhen

♥ Khách iu xem & thử đồ tại:
CN1: EVE Fashion - 215 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 - mở cửa từ 9:30-21:00
CN2: EVE Fashion - 80/73 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh - mở cửa từ 9:30-21:00
Đầm về 3 màu size S M nhen Khách iu xem thử
EVE Fashion
EVE Fashion
06/21/2017 at 14:08. Facebook
♥ Khách iu xem & thử đồ tại:
CN1: EVE Fashion - 215 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 - mở cửa từ 9:30-21:00
CN2: EVE Fashion - 80/73 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh - mở cửa từ 9:30-21:00
Khách iu xem thử đồ tại CN1 EVE Fashion 215 Nguyễn
EVE Fashion
EVE Fashion
06/21/2017 at 09:36. Facebook
☀☀Set mới về
Set mới về
EVE Fashion
EVE Fashion
06/21/2017 at 02:56. Facebook
♥ Khách iu xem & thử đồ tại:
CN1: EVE Fashion - 215 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 - mở cửa từ 9:30-21:00
CN2: EVE Fashion - 80/73 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh - mở cửa từ 9:30-21:00
Khách iu xem thử đồ tại CN1 EVE Fashion 215 Nguyễn
EVE Fashion
EVE Fashion
06/21/2017 at 02:50. Facebook
☀☀Set về thêm màu mới: Áo Đen + Đầm suông hồng
❌Size SML - 380K
☀️☀️Set về thêm màu mới: Áo Đen Đầm suông hồng
EVE Fashion
EVE Fashion
06/21/2017 at 02:45. Facebook
♥ Khách iu xem & thử đồ tại:
CN1: EVE Fashion - 215 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 - mở cửa từ 9:30-21:00
CN2: EVE Fashion - 80/73 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh - mở cửa từ 9:30-21:00
Khách iu xem thử đồ tại CN1 EVE Fashion 215 Nguyễn
EVE Fashion
EVE Fashion
06/20/2017 at 13:43. Facebook
EVE Fashion
EVE Fashion
06/20/2017 at 13:40. Facebook
EVE Fashion
EVE Fashion
06/20/2017 at 06:31. Facebook
Đầm yếm Hoa xếp ly - Size S M

♥ Khách iu xem & thử đồ tại:
CN1: EVE Fashion - 215 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 - mở cửa từ 9:30-21:00
CN2: EVE Fashion - 80/73 Hoàng Hoa Thám, P.7, Bình Thạnh - mở cửa từ 9:30-21:00
Đầm yếm Hoa xếp ly Size S M Khách iu xem thử