Försvarsmakten
01/19/2017 at 09:12. Facebook
Efter två dagars sökande kunde Försvarsmakten i helgen hjälpa polisen med att hitta en man som försvunnit i ett skogsområde norr om Eksjö. Det var tack vare värmekameran i en helikopter 15 från tredje helikopterskvadron i Ronneby som mannen upptäcktes och kunde undsättas från marken.

Lyckat eftersök

forsvarsmakten.se
Försvarsmakten
01/18/2017 at 11:27. Facebook
Nu finns sista avsnittet av "Om kriget kom" tillgängligt via [ Bit.ly Link ]. Tack alla som har följt serien, hoppas ni har uppskattat den!
Försvarsmakten
01/16/2017 at 12:31. Facebook
Operationsofficeren Lars Eklind tjänstgör i Neutrala nationernas övervakningskommission, NNSC, i Sydkorea. En av uppgifterna är att kontrollera att inspektionerna av de sydkoreanska förbanden sker i enlighet med stilleståndsavtalet, Korean Armistice Agreement. Men hur går kontrollen till?

Check the checkers – En inspektion av koreanska frontenheter

blogg.forsvarsmakten.se
Niklas arbetar som sonaroperatör på korvetten HMS Helsingborg.
En stark samhörighet och stor variation kännetecknar arbetet ombord på flottans fartyg.
För att bygga ett starkare försvar och öka förmågan att möta ett angrepp mot Sverige genomförs i september försvarsmaktsövningen Aurora 17. För att träningen av Försvarsmaktens förband ska bli så bra som möjligt kommer även flera andra länder att delta i övningen.

Flera länder tränar den svenska förmågan under Aurora 17

forsvarsmakten.se
I vår fiktiva berättelse om försvaret i Sverige under kalla kriget har nu samhället så som vi känner det gått under. Nu startas reservsamhället som man förberett in i minsta detalj. Nu börjar den stora omställningen. Se avsnitt 7 av "Om kriget kom" och läs andra historiska berättelser via [ Bit.ly Link ].
Välkomna alla rekryter som i går påbörjade militär grundutbildning. Lycka till!
På måndagen var det dags för överbefälhavare Micael Bydéns anförande på Folk & Försvars rikskonferens i Sälen. Han konstaterade att Försvarsmakten går på hög växel och tagit viktiga steg för att öka krigsdugligheten. Men han höll också upp ett varningens finger för det gap som uppstår jämfört med Rysslands förmåga på sikt.

ÖB höll anförande på Folk & Försvars rikskonferens

forsvarsmakten.se
Snön och kylan har under de senaste dagarna kommit tillbaka till stora delar av landet. Om du skall vistas utomhus i kallt väder kan det vara bra att ta del av några tips från Försvarsmaktens vinterenhet - tillför vätska, klä dig korrekt och skydda fötterna.

Läs mer: [ Bit.ly Link ]
Under kalla kriget var Sverige ett av få länder i världen som hade ett så utvecklat totalförsvar. Det innebar att det bredvid det militära försvaret även fanns en civil del som skulle skydda medborgarna i händelse av krig. I vår fiktiva historia som handlar om hur landet skulle agerat i händelse av ofred är nu det civila försvaret i full gång. Se avsnitt 6 av "Om kriget kom" via [ Bit.ly Link ].
Runt 45 personer från Hemvärnet har hjälpt till i sökandet efter den försvunna 20-åriga kvinnan i Skärblacka. I går kväll hittade hemvärnssoldaten Torsten kvinnan vid liv.

Torsten, 41, hittade försvunnen 20-åring

expressen.se
För fem år sedan var han stabschef i Mazar-e-Sharif. Nyligen återvände ÖB Micael Bydén. Han är stolt över vad de svenska kontingenterna åstadkommit och åstadkommer.
– Utvecklingen går framåt, men afghanerna behöver fortfarande vårt stöd, säger han.

Åter i Afghanistan

forsvarsmakten.se
Sveriges delegation i Sydkorea har skickat en nyårshälsning och vill rikta en särskild tanke till alla kollegor som också befinner sig på insatser, såväl nationella som internationella.

Gott nytt år!

Nyårshälsning från Sydkorea

forsvarsmakten.se
Våra foton från Instagram med flest gillamarkeringar under 2016.

Gott Nytt År till Er alla!
Bli deltidssoldat och stå upp för Sverige, samtidigt som du jobbar eller pluggar på heltid. [ Bit.ly Link ]
2006 när svenskarna tog över PRT North (Provincial Reconstruction Team) i Afghanistan valde förbandschefen överste Bengt Sandström att starta ett nytt projekt, MOT Juliette. MOT står för Military Observation Team och deras tjänst innebar att inhämta information ute i byarna. MOT Juliette skulle bestå av tre kvinnliga officerare och hade som särskilt uppdrag att skapa nätverk och möta kvinnor i...
View details ⇨
I vår fiktiva historia är det svenska flygvapnet, marinen och kustartilleriet utplånat. Nu väntar ett nytt motstånd - skådeplatsen blir fälten, städerna och skogen. Se avsnitt 5 av Om kriget kom och läs nya artiklar via [ Bit.ly Link ].
En lastmästares huvuduppgift är att planera och leda verksamheten i lastutrymmet och ansvara för lastens surrning och viktberäkning under flyguppdrag med transportflyg. Se filmen om lastmästaren Peter.

Lastmästare på Hercules

Peter är lastmästare på transportflygenheten på F 7 i Såtenäs. Läs mer om att jobba som lastmästare på http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar...

YOUTUBE.COM
Julen 2015 bänkade sig 3,4 miljoner svenskar framför TV-apparaterna för att titta på Kalle Anka. Sannolikt var det ungefär lika många i år som såg Kalle och hans vänner som en del av julfirandet tillsammans med sina nära och kära. Men för en del av Försvarsmaktens anställda blev det inget firande med familjen, i stället var det arbete som gällde.

Samtidigt som Kalle Anka

forsvarsmakten.se
När Sverige sitter i säkerhetsrådet, finns Försvarsmaktens kompetens på plats i New York. Men också för att dagligen arbeta med den svenska insatsen i Timbuktu.
– Alla beslut som rör FN och Mali tas här, säger överste Peter Öberg, militärrådgivare vid den svenska FN-delegationen.

Försvarsmakten i FN

forsvarsmakten.se