Försvarsmakten
03/24/2017 at 10:29. Facebook
Under tre dagar övar fallskärmsjägar- och underrättelseskvadron spaning och bekämpning i skogsterrängen utanför Karlsborg. Inlyfta med helikopter i skydd av nattens mörker ska soldaterna störa och slå ut viktiga mål bakom fiendens linjer.

Bakom fiendens linjer

forsvarsmakten.se
De gjorde värnplikten för mellan sju och tolv år sedan och är nu tillbaka för repetitionsutbildning. Efter inryckning och de inledande dagarnas introduktion var helgen vigd för att repetera gamla kunskaper inom respektive befattning.

Repetitionsutbildning vid Norrbottens regemente

forsvarsmakten.se
Marcus reste från Aten i Grekland till Boden, för att i tre veckor delta i repetitionsutbildning vid Norrbottens regemente - I 19.

Plikten framför allt

forsvarsmakten.se
Just nu pågår marinövningar i Hanöbukten utanför Blekingekusten. Bland annat övas ytstrid, ubåtsjakt, luftförsvar och minröjning. På bilderna ses en sjunkbomb som detonerar under övning och personalen på HMS Stockholms stridsledningscentral jobbar med att försöka hitta motståndarsidan.
På måndagen presenterade Försvarsgruppen en överenskommelse som innebär 500 miljoner kronor extra under 2017 till ökad militär förmåga och förstärkt förmåga inom totalförsvaret.

500 miljoner mer till försvaret - ÖB kommenterar

forsvarsmakten.se
Röjdykare från fartyget HMS Spårö sprängde under torsdagseftermiddagen den sjömina som i helgen påträffades utanför ön Långgarn i Stockholms skärgård. Med en större sprängladdning kunde sjöminan oskadliggöras.

Sjöminan som identifierades i Stockholms skärgård är nu röjd

forsvarsmakten.se
Den 8 mars firas internationella kvinnodagen över hela världen. Försvarsmakten uppmärksammade dagen genom att på tretton orter i västra Sverige möta kvinnor och män för att berätta om de möjligheter som finns i Försvarsmakten – vare sig du är kvinna eller man.

Försvarsmakten uppmärksammar internationella kvinnodagen

forsvarsmakten.se
Hej hopp! Nu har Försvarsmaktens träningsklubb, FMTK, varit igång i ett år! 365 dagens pass och 231 585 medlemmar senare med en sammanlagd träningstid på 1 535 veckor eller 29 och ett halvt år är vi på Försvarsmakten stolta över att vår träningsfilosofi är så omtyckt. Vi tror på den enkla träningen som blir av, där du och din vilja är det enda som behövs. Ladda ner och börja träna via om du...
View details ⇨
I dag startar en av arméns viktigaste ledningsträningsövningar på Ledningsstridsskolan i Enköping. Under 10 dagar kommer 750 officerare, soldater och civilanställda att bidra till att öka brigadstabernas förmåga att leda underställda förband.

Ökad brigadförmåga i Armén

forsvarsmakten.se
Regeringen har beslutat att totalförsvarspliktiga kvinnor och män återigen ska vara skyldiga att fullgöra mönstring respektive grundutbildning med värnplikt.

En kombination av frivillighet och plikt

forsvarsmakten.se
Försvarsmakten har under 2016 tagit viktiga steg för att öka den operativa förmågan. Bedömningen är att det försvarspolitiska inriktningsbeslutet kan genomföras i enlighet med den ambitionsnivå och de principer som anges i regeringens styrningar. På längre sikt fortsätter risktagningen att öka så länge den svenska förmågetillväxten inte går i takt med omvärldsutvecklingen.

Hårt arbete krävs för stärkt förmåga

forsvarsmakten.se
Under förra veckan har ytterligare en oanmäld beredskapskontroll genomförts. Kontrollen omfattade operativ transport, lösande av stridsuppgift, ledning och samverkan.

Läs mer: [ Bit.ly Link ]
I slutet av februari drar övning Vintersol 2017 igång, Vintersol är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod i Norrbotten och pågår från slutet av februari till slutet av mars.

Läs mer: [ Bit.ly Link ]
Det är just nu populärt att ansöka till militär grundutbildning. Därför kan det vara svårt att hitta en ledig tid för antagningsprövning vid Rekryteringsmyndighetens testkontor. För att du som vill genomföra grundutbildning eller befattningsutbildning under 2017 ändå ska hinna genomföra testerna i rätt tid har vi samlat några tips.

Läs mer: [ Bit.ly Link ]
2016 har för Försvarsmakten varit ett intensivt men också resultatrikt år. Viktiga steg har tagits för att utveckla den militära förmågan i en omvärld som de senaste åren blivit alltmer osäker. Det framgår av den årsredovisning som nu lämnats in till regeringen.

Filmen sammanfattar året som gått och ÖB:s budskap till personalen. Läs mer om årsredovisningen via [ Bit.ly Link ].
Den 8 mars, på internationella kvinnodagen finns möjligheten att möta kvinnor som är anställda i Försvarsmakten på totalt 14 olika orter runt om i västra Sverige. Vi kommer finnas på plats på samtliga platser mellan klockan 15.00 och 19.00 och alla är varmt välkomna att besöka oss för att prata utbildning, jobb och karriärmöjligheter i Försvarsmakten!

Internationella kvinnodagen 8 mars

bit.ly
I veckan är det exakt 10 år sedan metodförsöket till det som skulle komma att bli svenska Combat Camera startade.

Den här veckans födelsedagsbarn – Combat Camera

blogg.forsvarsmakten.se
Sedan slutet på januari har Försvarsmakten återigen ett engagemang med svensk militär personal på plats i centralafrikanska republiken. Det svenska bidraget ingår i en EU-ledd insats som går under namnet EUTM RCA (European Union Training Mission République centrafricaine).

Försvarsmakten åter i Centralafrikanska republiken

forsvarsmakten.se
Långa patruller, eller Long Range Recce Patrols, är ett sätt för den svenska Mali-styrkan att nå längre ut och träffa människor i byar där varken svenska enheter eller andra FN-förband varit förut. Syftet ät att samla in information för att bättre förstå utvecklingen i området.
När en nations örlogsfartyg passerar en annan nation tar man ofta tillfället i akt att öva tillsammans. För någon vecka sedan övade korvetten HMS Nyköping med en fransk jagare. För ett par veckor sedan blev det också klart att HMS Härnösand skulle öva med den amerikanska kryssaren USS Hue City under dess vistelse i södra Östersjön.

Värdefull samövning på Östersjön

forsvarsmakten.se