Obinshi Cayapoth
Promo is on 1st June !
Movie :Yaarey Nee Yaarey
Cast:Gautham MC, Vaishnavi Chandran etc
Story :Chetan Aniketh & Gautham MC
Screenplay :Chetan Aniketh ,Krishna Pradyumna ,Raghavendra C and Gautham MC
Director :Krishna Pradyumna
Music :N & N
Lyrics :Chetan Aniketh
Banner:Bhavitha Arts
Poster Designs:Shahid Creative Designs
Art and Asst. Director:Subhash
Asst. Cameraman :Basavaraj
Promo is on 1st June Movie Yaarey Nee Yaarey CastGautham MC Vaishnavi
Prakash Chavan
Vinayak Maddy
Bharath Kanchan
M ShÉhßàz JuTt
K Chakravarthy K Chakravarthy
Bsrajkumar Jahid
Prathapa Prathap