PHẬN BIỆT "I AM SORRY" VÀ "I APOLOGISE"

Cùng là câu xin lỗi nhưng "I'm sorry"và "I apologize" có nét nghĩa khác nhau và được sử dụng trong các tình huống riêng biệt.

Apologize là sự thừa nhận sai trái một cách chính thức, trang trọng, có thể chân thành hoặc không. Điều này có nghĩa người nói khi sử dụng từ apologize có thể xin lỗi mà không cảm thấy ăn năn.

Ngược lại, I'm sorry thường...
View details ⇨
PHẬN BIỆT "I AM SORRY" VÀ "I APOLOGISE"
NHỮNG TỪ CÓ ÂM "H" CÂM PHỔ BIẾN NHẤT
Bạn đã đọc đúng cách những từ dưới đây???
NHỮNG TỪ CÓ ÂM "H" CÂM PHỔ BIẾN NHẤT
NHỮNG TỪ THÔNG DỤNG NHƯNG CÓ CÁCH NÓI KHÁC NHAU TRONG ANH-ANH VÀ ANH-MỸ
Bạn có biết những từ như taxi, thời gian biểu hay hòm thư trong tiếng Anh - Anh và Anh - Mỹ khác nhau? Hãy xem bài dưới đây để tìm hiểu.
NHỮNG TỪ THÔNG DỤNG NHƯNG CÓ CÁCH NÓI KHÁC NHAU TRONG ANHANH VÀ ANHMỸ
NÓI CHUYỆN QUA ĐIỆN THOẠI
Hãy tưởng tượng một ngày nào đó có một người nói tiếng Anh gọi điện cho bạn. Bạn sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào?
Trả lời điện thoại
- Hello? (informal): Alo? (Thân mật)
- Thank you for calling Boyz Autobody. Jody speaking. How can I help you?: Xin cảm ơn vì đã gọi điện đến Boyz Autobody. Tôi là Jody. Tôi có thể giúp gì anh/chị đây ạ?
Doctor's office: Văn phòng...
View details ⇨
NÓI CHUYỆN QUA ĐIỆN THOẠI Hãy tưởng tượng một ngày nào đó
NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT NƠI VĂN PHÒNG
Dân văn phòng bơi hết vào đây nào :)
How long have you worked here? - Anh đã làm ở đây bao lâu rồi?
I’m going out for lunch. - Tôi sẽ ra ngoài ăn trưa
I’ll be back at 1.30. - Tôi sẽ quay lại lúc 1:30
How long does it take you to get to work? - Anh đi đến cơ quan mất bao lâu?
The traffic was terrible today. – Giao thông hôm nay...
View details ⇨
NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT NƠI VĂN PHÒNG
Cơ hội học bổng du học cho bạn nào Ham Học Hỏi, Giỏi Tiếng Anh ! Ai thích Hà Lan thì tham gia đi !
#New Ocean JSC
Cơ hội học bổng du học cho bạn nào Ham Học Hỏi