FBVideoDownloader.info is a facebook video downloader online, this tool helps you download facebook videos by grabs direct links to download and save for free
Izindaba News24
12/10/2016 at 17:00. Facebook
Izobekwa ngeSonto inqalabutho kaMaskandi eNquthu

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/10/2016 at 15:30. Facebook
Abayibulalanga inhlwathi engamamitha amane ebanjwe idla imbuzi eMnambithi

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/10/2016 at 15:00. Facebook
SFISO NCWANE: Hamba kahle sosha lethu

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/10/2016 at 14:30. Facebook
Zehle mi izinyembezi kuMenzi Ngubane evalelisa kuNcwane

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/10/2016 at 13:07. Facebook
"Ukube ukufa bekubuzile, bengizothi akuthathe mina"

[ Bit.ly Link ]

(Isithombe Mlungisi Mbhele)
Izindaba News24
12/10/2016 at 10:16. Facebook
Abalandeli badele imvula bezovalelisa kuSfiso Ncwane

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/10/2016 at 09:56. Facebook
Izindaba News24
12/10/2016 at 08:47. Facebook
Sinje isimo eMoses Mabhida Stadium enkonzweni yomngcwabo kaSifiso Ncwane
Izindaba News24
12/10/2016 at 08:00. Facebook
Kulungile baba uma kuyintando yakho...

Hamba kahle qhawe, ulale ngoxolo

Sithi alwehlanga lungehli emndenini wakwaNcwane nabobonke abalahlekelwe kuleli

ewu...
Izindaba News24
12/10/2016 at 05:30. Facebook
Lala kahle sthandwa sam - Ayanda Ncwane

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
yesterday at 17:39. Facebook
INGOSI: Indlela yaziwa umhambi wayo!

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
yesterday at 11:50. Facebook
USfiso Ncwane uchazwe njengomuntu onothando futhi ethobekile

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/08/2016 at 19:30. Facebook
UNhleko akayizwa eyokuxoshwa kwabokufika

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/08/2016 at 11:38. Facebook
Kuwe insika yomndeni ngokushona kukaSfiso - Umalume

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/08/2016 at 09:35. Facebook
INGOSI: Mhlalwumbe kukhona uNkulunkulu abemphumuza kukho uNcwane

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/06/2016 at 07:23. Facebook
Alokhu egeleze njalo awenduduzo kulandela ukushona kukaSifiso Ncwane

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/05/2016 at 14:30. Facebook
Sifiso Ncwane: Kulungile baba uma kuyintando yakho

Alokhu angene njalo awenduduzo ngomfokaNcwane

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/05/2016 at 13:00. Facebook
KUQINISEKISIWE: Ukudlula emhlabeni kukaSfiso Ncwane

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/05/2016 at 08:04. Facebook
UZuma ukhala ngokugxambukela kwabefundisi kwipolitiki

[ Bit.ly Link ]
Izindaba News24
12/04/2016 at 13:10. Facebook
USfiso Ncwane usolwa ngokuqola usomabhizinisi

[ Bit.ly Link ]