KRAV
03/24/2017 at 09:42. Facebook
Maria Sjödin för ett himla liv för respekt! Hon jobbar på den ideella föreningen Fair Action. Genom intervjuer med de anställda granskar hon arbetsvillkoren i fabriker som tillverkar produkter för svenska företag.
För ett himla liv du också! Läs mer om hur Fair Action jobbar på [ Foretthimlaliv.se Link ]
#FörEttHimlaLiv
KRAV
03/22/2017 at 07:50. Facebook
Vi på KRAV vill vara med och bidra till ett samhälle där alla människor respekteras. Därför har vi regler för socialt ansvar. Anställda ska kunna organisera sig och förhandla kollektivt och minderåriga ska få möjlighet att gå i skolan. Ingen ska heller bli diskriminerad, orättvist behandlad eller tvingas till arbete.
Tyvärr är det inte alltid så. Även fast det finns lagar för hur människor...
View details ⇨
KRAV
03/21/2017 at 08:28. Facebook
– Bärplockarna får bra bostäder, kollektivavtalsenliga löner och anställningsavtal på deras egna språk, säger Niclas. Bären får inte plockas nära trafikerade vägar och det följer vi upp genom att alla plockare har en GPS. Den som äter de KRAV-märkta bären kan göra det med gott samvete - Niclas Palmgren, Polarica Sverige.
För ett himla liv för respekt och välj KRAV-märkt när du handlar mat!...
View details ⇨
KRAV
03/20/2017 at 08:16. Facebook
Idag börjar Anita Falkenek som vd för KRAV. Anita är utbildad biolog och ekotoxikolog och har jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor i hela sitt yrkesverksamma liv.
– Det känns fantastiskt roligt att komma till en organisation som på ett så tydligt sätt bidrar till mer hållbar livsmedelsproduktion.

Idag börjar KRAVs nya vd

krav.se
KRAV
03/16/2017. Facebook
KRAV
03/16/2017. Facebook
Världen behöver mer respekt! Vi på KRAV vill vara med och bidra till ett samhälle där alla människor respekteras. Därför har vi regler för socialt ansvar för våra producenter.
[ Foretthimlaliv.se Link ]
#FörEttHimlaLiv
KRAV
03/13/2017. Facebook
36 av Sveriges bästa restauranger är KRAV-märkta. Här finns hela listan!

White Guide | KRAV

krav.se
KRAV
03/10/2017. Facebook
KRAV för ett himla liv för respekt och har regler för socialt ansvar. Vi tror på att god mat görs på goda värderingar. Och att de värderingar som driver KRAV-märkningen är värderingar som det behövs mer av i samhället. Världen behöver mer mångfald, öppenhet, omtanke, respekt och mod.
Nästa vecka börjar vi föra ett himla liv för respekt. Kom med! För ett himla liv! [ Foretthimlaliv.se Link ]...
View details ⇨
KRAV
03/09/2017. Facebook
Nyheter i frysdisken! Beat Potato Cakes och Beat Cornballs från Food for progress. Båda produkterna innehåller KRAV-märkta svenska åkerbönor odlade av Roland Höckert på Godegården i Järpås i Västergötland.
Bönan är bra för både den biologiska mångfalden ovan och under marken. Ovan mark eftersom den blommar och då hjälper våra pollinatörer, som humlor, fjärilar och bin, med mat. Under...
View details ⇨
KRAV
03/08/2017. Facebook
Visste du att det fortfarande finns över 1 miljon värphönor som lever sina liv i burar i Sverige? Det finns fler värphönor i inredda burar än det finns KRAV-certifierade värphönor. Vi på KRAV tycker att hönorna ska få komma ut, äta gräs, krafsa och picka mask! Tycker du också det? För ett himla liv för omtanke! Dela detta! [ Foretthimlaliv.se Link ] #FörEttHimlaLiv
KRAV
03/07/2017. Facebook
Grattis KRAV-certifierade Restaurang Volt, som tog hem priset Årets Hållbara Gastronomi på White Guide-galan i går!
– Fantastiskt, detta är ett pris vi verkligen ville ha! Det är ju det här vi har jobbat för hela tiden, sa en glad Johan Bengtsson, en av restaurangens delägare.

Restaurang Volt vann på White Guide

krav.se
KRAV
03/06/2017. Facebook
Fågelfröförsäljaren Jan:
- Jag säljer ekologisk och KRAV-märkt fågelmat i företaget Slåttergubbens ekologiska fågelmat.
- Om man är en riktig fågelvän bör man välja ekologisk eller KRAV-märkt fågelmat. Förutom att man ger fåglarna mat som är odlad utan kemiska bekämpningsmedel så gynnar odlingen biologisk mångfald. Det ger fler insekter.
- Då gynnar du även de fåglar som inte kommer till...
View details ⇨
KRAV
03/01/2017. Facebook
Kjell Sjelin för ett himla liv för omtanke om planeten. Han tycker att vi behöver flytta fokus från att det just nu behövs mer mat i världen till att radikalt förbättra systemen för hur vi producerar maten.
God mat görs på goda värderingar! För ett himla liv för omtanke och välj KRAV-märkt när du handlar mat! Läs mer här: [ Foretthimlaliv.se Link ]
#FörEttHimlaLiv
KRAV
02/28/2017. Facebook
Enligt professor Lotta Berg visar man omtanke om djuren genom att utgå från djurs olika individuella behov. Forskning visar att värphöns har det bättre om de har sittpinne, rede och sandbad. Grisar kan bli uttråkade och börja bita i varandras svansar om de inte får böka. Läs mer om varför omtanke är viktigt och för ett himla liv om det! [ Foretthimlaliv.se Link ] #FörEttHimlaLiv
KRAV
02/24/2017. Facebook
Den här månaden för KRAV ett himla liv för omtanke, för att vi tycker att det är viktigt! Är omtanke viktigt för dig? Varför? [ Foretthimlaliv.se Link ] #FörEttHimlaLiv
KRAV
02/22/2017. Facebook
För veterinären Johan är omtanke om djuren är att hantera dem på ett ansvarsfullt sätt medan de lever. För veganen Jenny är omtanke om djuren är att inte se dem som objekt som vi har rätt att döda. Läs bådas funderingar kring omtanke om djuren.
För ett himla liv! [ Foretthimlaliv.se Link ] #FörEttHimlaLiv
KRAV
02/15/2017. Facebook
Gör något för omtanke! Utför något av KRAVs tips och berätta om det här på vår Facebooksida! Antar du utmaningen?
Fler tips för omtanke hittar du här: [ Foretthimlaliv.se Link ] #FörEttHimlaLiv
KRAV
02/14/2017. Facebook
Grisbonden Simon:
– Jag startade med KRAV-certifierad grisproduktion i somras. Jag ville ge djuren ett bra liv. KRAV-märkta grisar har fri tillgång till utevistelse och större ytor och det känns rätt för mig. Jag ser att mina grisar har det riktigt bra och trivs.
– Som KRAV-certifierad använder jag inga bekämpningsmedel på åkrarna där grisarna går eller när jag odlar deras foder. Grisarnas...
View details ⇨
KRAV
02/13/2017. Facebook
Visste du att de flesta o-ekologiska grisar aldrig får komma ut. Och för EU-ekologiska grisar räcker det att få gå ut på en betongplatta, utan möjlighet att böka och beta. KRAV-certifierade grisbönder låter grisarna får vara ute och böka, beta gräs och bada i gyttja. För ett himla liv för omtanke och välj KRAV-märkt när du handlar mat. God mat görs på goda värderingar! [ Foretthimlaliv.se...
View details ⇨
KRAV
02/08/2017. Facebook
Regeringens har satt nya mål för eko!
30 procent av jordbruksmarken och 60 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska vara ekologisk till 2030. Det anger regeringen i sin handlingsplan till den nya Livsmedelsstrategin.
- KRAV tycker att detta är positivt, säger Kjell Sjödahl Svensson, tf VD på KRAV. KRAV-märkt, ekologisk produktion bidrar till fler jobb på landsbygden, ökad...
View details ⇨