FBVideoDownloader.info is a facebook video downloader online, this tool helps you download facebook videos by grabs direct links to download and save for free
Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén betonar att man måste renodla läraruppdraget. "Läraryrket är ett relationsyrke och man måste ha tid att se varje elev, varje lektion."

"Satsa mer på utsatta skolområden" - Nyheterna - tv4.se

tv4.se
Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. Dessvärre ser det inte ut så i verkligheten. Den växande lärarbristen drabbar de elever som har störst behov hårdast. Enbart i Malmö kommun har 17 procent av stadens grundskollärare slutat på tio månader. En stor andel av de lärare som nyanställs är inte behöriga för uppdraget.

Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén och LR Studs...
View details ⇨

”Fler erfarna lärare måste jobba i utsatta skolområden” - DN.SE

dn.se
Att barn stundtals blir osams hör livet till. #ämnesspanare Mia Kempe har skapat en struktur för hur hon hanterar konflikter eleverna emellan. ”Min tanke var att skapa en rutin för hur vi tillsammans gör när en konflikt uppkommer. De ska veta hur de ska agera och på vilket sätt de kan bli hjälpta av mig.”

Osams på rasten - Mia Kempe

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
01/16/2017 at 14:31. Facebook
Här presenterar #ämnesspanare Mia Smith en lektion som genomfördes med en klass i år 9. Syftet var eleverna ska kunna känna igen fonetisk skrift och kunna få någon vägledning av tecknen.

Fonetik för nybörjare - digitalt - Mia Smith

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
01/16/2017 at 06:00. Facebook
Med en fransk ungdomsroman tackar Cecilia Johansson för sin tid som #ämnesspanare. Ungdomsromanen "No och jag" av Delphine de Vigan handlar om en oväntad vänskap mellan två flickor. Innehållet i texten rymmer många existentiella frågor som passar utmärkt att resonera och argumentera om i grupp.

Jag tackar för mig med en fransk ungdomsroman - Cecilia Johansson

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
01/15/2017 at 16:00. Facebook
Det har blivit ännu tydligare att skolan är en institution som bär demokratin och att utbildningen, både för elever och lärarstudenter, måste hålla en hög kvalitet. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén bloggar om skolans roll i kampen mot ignorans och faktaresistens.

Skolan värn mot faktaresistens och filterbubblor - Sanningar om skolan

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
01/14/2017 at 07:00. Facebook
Sfi, svenska för invandrare, är ett ämne och en skolform i ständig förändring och det är särskilt på senare år som utvecklingen har tagit en ordentlig fart. Lärarnas Riksförbunds nya #ämnesspanare Ivana Eklund bloggar om ämnet.

Sfi som ett nytt ämnesspanarämne - Ivana Eklund

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
01/13/2017 at 14:48. Facebook
Madeleine Löwing, fil.dr.i matematikämnets didaktik, visar Diamant som är ett nationellt bedömningsstöd i matematik för grundskolan. Verktyget hjälper dig som lärare att följa elevernas kunskapsutveckling i matematik. Varje diagnos visar med precision i vilken omfattning eleven förstått de begrepp som testas. Hela föreläsningen kan du se på LRplay.se
Lärarnas Riksförbund
01/13/2017 at 14:24. Facebook
Ethos, logos och pathos. Dessa aristoteliska begrepp är så grundläggande att det knappast går att tala om ett retoriskt framträdande utan att beröra dem. #Robin Smith använder fyra korta YouTube-klipp för att förklara och illustrera begreppen.

Ethos, logos och pathos - Robin Smith

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
01/13/2017 at 06:01. Facebook
Att använda kalkylprogram fungerar förträffligt till att göra beräkningar. #ämnesspanare Helena Kvarnsell berättar om hur hon arbetat med sina elever i årskurs 8.

Mönster och samband på datorn - Helena Kvarnsell

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
01/12/2017 at 15:31. Facebook
Jonas Hall, undervisar i matematik, fysik och astronomi. Förstelärare, och vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2016. Här pratar han matematikundervisning. Hur förbereder vi eleverna för att kunna vidareutvecklas i en värld av kombinerad matematisk stringens och lekfullhet? Hur ger vi dem verktygen för att ta sig vidare? Se hela filmen på LRplay.se
Lärarnas Riksförbund
01/12/2017 at 14:29. Facebook
När du tolkar bilder kan du göra det genom att titta både i bilden, utanför bilden, på känslospråk och ur andra perspektiv. #Ämnesspanare Annika Sjödahl ger förslag på meningar du kan använda för att tolka bilder med dina elever.

Tolka bilder för att träna inferenser och öka ordförrådet - Annika Sjödahl

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
01/12/2017 at 14:16. Facebook
Trots stor brist på behöriga lärare inom grundskolan tar – i bästa fall – bara tre lärarstudenter examen från Mälardalens högskola i januari. Enligt Universitetskanslersämbetet är avhoppen stora på lärosäten i hela landet.
– Det här är oroande siffror med tanke på att det här är lärare som både ska täcka upp i Sörmland och Västmanland. Vi behöver behöriga, utbildade, legitimerade lärare säger...
View details ⇨

100 platser fanns att söka – tre lärarstudenter är kvar

svt.se
Lärarnas Riksförbund
01/12/2017 at 05:55. Facebook
Hur kan man arbeta med bedömning inom SO-ämnen? #ämnesspanare Mikael Bruér resonerar i sitt blogginlägg runt ämnesspecifik bedömning och bedömningskulturer.

Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter (del 1) - Mikael Bruér

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
01/11/2017 at 14:30. Facebook
Första steget till att bli bättre i sitt skrivande är att identifiera sina misstag och förstå var felen kommer ifrån. Här presenterar #ämnesspanare Rosana Månsson allmänna råd om hur eleverna kan undvika vanliga grammatiska misstag när de skriver en text på spanska.

Metakunskaper i spanska för att utveckla skrivandet - Rosana Månsson

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
01/11/2017 at 05:58. Facebook
Det finns en uppsjö av verktyg och material för matematikundervisningen på internet. #ämnesspanare Nicklas Mörk har listat några resurser som han använder i sin undervisning.

Gratis resurser till matematikundervisningen - Nicklas Mörk

lrbloggar.se
Börja vårterminen med att skriva berättande texter.
#ämnesspanare Mia Kempe delar med sig av material och tankar om hur hon arbetar med att skriva berättande texter i sin klass.

Att skriva berättelser - Mia Kempe

lrbloggar.se
Mellankrigstiden på tre lektioner- hinner man det?
För #ämnesspanare Cecilia Johansson blev frestelsen för stor när presidentvalet i USA sammanföll med arbetsområdet mellankrigstiden. Trump och hans populistiska valretorik fick bli en del av upplägget.

Mellankrigstiden på tre lektioner - Cecilia Johansson

lrbloggar.se
Genom sociala medier och internet sker dagligen nätpubliceringar där många medborgare blivit publicister i en mening. Även en tonåring fattar publicistiska beslut på nätet, utan att alltid förstå det själv. Det ligger i skolans uppdrag att förvalta och undervisa om rättigheter såsom yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighetsprincipen – viktiga grundbultar i en demokrati.

Medverkande: Ola...
View details ⇨
Lärarbristen är stor i hela landet, men extra kännbar är den i Stockholmsområdet där huvudstad och kranskommuner slåss om de nyutbildade. För många nyexaminerade lärare kan dock mötet med arbetslivet bli något av en chock eftersom de bakom skolporten

Traineeprogram för nyexaminerade lärare

mitti.se