– Personalen har mått dåligt under flera år och det var på tiden att någonting hände, säger Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsombud i Karlstad, Cecilia Ericzon.

Paviljong på gymnasieskola stängd akut

vf.se
Förmågan att visa mognad. Förmågan att ta plats och visa ledarskap. Förmågan att ge plats åt eleverna. Förmågan till närvaro och samspel. Fyra nödvändiga grundpelare för nya lärare, hävdar Jens Gardesten vid Linnéuniversitetet i Skolvärlden.

Forskaren: Fyra saker en lärare måste kunna

skolvarlden.se
I det här blogginlägget resonerar #ämnesspanare Ivana Eklund runt genrepedagogik i sfi-undervisningen och om och hur den skiljer sig från den modell som används i sva-undervisningen av nyanlända barn och ungdomar.

Om genrepedagogik på sfi - Ivana Eklund

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
02/23/2017 at 14:30. Facebook
En enkätundersökning av Lärarnas Riksförbund bland studie- och yrkesvägledare visar att skolledningar ofta missar att se syv som hela skolans ansvar.
– Man kan inte förvänta sig att studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse ska fungera om lärarna inte ges förutsättningar att vara en del av detta, säger Lena Hartvigsson, utredare på Lärarnas Riksförbund.

Satsningen i Timrå har placerat syv i ledningen

skolvarlden.se
Lärarnas Riksförbund
02/23/2017 at 05:15. Facebook
Ett knepigt område inom matematiken för elever på lågstadiet är att känna till och använda olika måttenheter. #ämnesspanare Mia Kempe delar med sig av sina bästa tips för att hjälpa eleverna att lära sig måttenheter.

Arbeta med måttenheter - Mia Kempe

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
02/22/2017 at 15:45. Facebook
På en del skolor och i vissa kommuner är de flesta lärare legitimerade och behöriga i de ämnen de undervisar i.
I andra ytterst få, visar Skolvärldens granskning.

Stora skillnader i andel behöriga lärare

skolvarlden.se
Lärarnas Riksförbund
02/22/2017 at 05:56. Facebook
Med hjälp av en projektor och Google Arts and Culture så kan #ämnesspanare Kristina Rilbe ta med sina elever på utställningar långt utanför klassrummet och låta eleverna själva få vara Arts curators och skapa egna utställningar med egna och andras bilder.

Google Arts and Culture som läromedel för bildlärare - Kristina Rilbe

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
02/21/2017 at 14:00. Facebook
Google ritningar är ett verktyg man kan använda för att arbeta med både text och bild. #ämnesspanare Rosana Månsson tipsar om hur hon använt sig av appen i sin undervisning.

Sprid kärlek med Google Ritningar - Rosana Månsson

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
02/21/2017 at 06:01. Facebook
Här fortsätter #ämnesspanare Mikael Bruér att blogga om bedömning i historieämnet. Han tycker att av de klurigaste momenten i historia är det tredje delkunskapskravet: “Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i”

Att bedöma hur människors villkor och värderingar påverkas - Mikael Bruér

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
02/20/2017 at 14:34. Facebook
-Vi tycker att det är positivt med mer idrott i skolan, och då på elevens val. Det är bra för det förlänger inte skoldagen, och är tid som ofta inte utnyttjas ordentligt, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund positiva till gympa var dag

svt.se
Lärarnas Riksförbund
02/20/2017 at 05:57. Facebook
För att eleverna ska känna sig trygga i provsituationer går #ämnesspanare Mia Kempe igenom några enkla strategier som eleverna kan använda. Det är en form av studieteknik som kan underlätta vid studier överhuvudtaget, men för enkelhetens skull kallar de det för ”provteknik”.

Träna inför prov - Mia Kempe

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
02/19/2017 at 16:00. Facebook
Ordförande Åsa Fahlén skriver om hur hon ser på veckans stora skolnyhet som handlar om de nationella proven. Lärarnas Riksförbund presenterade en undersökning av hur lärare ser på de nationella proven och SVT:s Uppdrag Granskning sände ett reportage som byggde på undersökningen.

De nationella proven är viktiga, men måste stramas upp - Sanningar om skolan

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
02/18/2017 at 08:00. Facebook
I det här inlägget skriver #ämnesspanare Annika Sjödahl om hur man kan organisera en bokcirkel som utvecklar läsförståelsen och utgår från samtalet. Genom samtalet kan man stötta de som behöver mer hjälp genom att eleverna lär av varandra.

Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen - Annika Sjödahl

lrbloggar.se
Sex av tio lärare som lämnat yrket, kan tänka sig att återvända om arbetsmiljön blir bättre.
Fredrik Lannergård gjorde slag i saken – och gick tillbaka till sin gamla arbetsplats.

Fredrik valde att återvända till svarta tavlan

skolvarlden.se
”Den är liten, men naggande god!” Så sammanfattar #ämnesspanare Sara Bruun boken, ”12 tankar om skolans digitalisering” (Gleerups, 2017), hon tipsar om i sitt blogginlägg.

Skolans digitalisering är här - deal with it! - Sara Bruun

lrbloggar.se
Lönespridningen bland lärare fortsätter att öka, visar Statskontorets senaste undersökning.
-Ser man att det finns möjlighet till en god löneutveckling blir yrket också mer attraktivt. Det är ett sätt att visa att erfarenhet är viktigt och det tycker jag man lite har missat i dag. Man tar för lite hänsyn till erfarenhet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

”Rätt lönespridning ger en bättre skola”

skolvarlden.se
#ämnesspanare Kristina Rilbe ger exempel på hur hon arbetar formativt. Att ge feedback halvvägs in eller i slutet av ett arbetsområde är ett sätt att ge eleverna möjlighet att komma vidare i arbetet.

Formativt lärande och feedback i bildämnet. - Kristina Rilbe

lrbloggar.se
Åsa Fahlén skriver i Svenska Dagbladet idag:

"Svensk skola behöver ingen ny omfattande reform av systemet för betyg och kunskapsutvärdering. Det målrelaterade betygssystemet är i grunden bra, men det behöver vårdas och utvecklas samt stärkas mot de negativa effekter som bland annat betygsinflationen medför. Rätt genomfört kan det bidra till att Sverige står starkare som kunskapsnation och gör...
View details ⇨

”Betygsinflationen måste stoppas med kraft”

svd.se
Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén skriver på SVT Opinion:

"Att elever fuskar för att få ett högre resultat till mindre ansträngning på ett viktigt prov, det är inget unikt för vare sig de nationella proven eller vår nutid.

Det är allvarligt i sig, men än allvarligare är att andra aktörer än eleverna försöker påverka resultaten på proven på otillbörliga sätt genom generös rättning...
View details ⇨

Debattartikel: ”Fusket kring de nationella proven måste upphöra”

svt.se
En fin #allahjärtansdag önskar Lärarnas Riksförbund! Vårt hjärta klappar för lärare och studie- och yrkesvägledare, som med omtanke och respekt arbetar i och utanför #öppetklassrum

#viärlr #viärLäRare och #syv

Vill du ge någon ett hjärta? De finns att beställa i webbutiken [ Wackes.com Link ]