Lärarnas Riksförbund
03/26/2017 at 15:00. Facebook
Mitt mål är att läraryrket även i Sverige ska vara ett ”högstatusyrke” och att lärare ska känna yrkesstolthet efter sin universitetsutbildning. Jag vill verka för att läraryrket ska vara attraktivt, och att lärare ska få tid att vara lärare och att utbildningen ska löna sig.", skriver ordförande Åsa Fahlén. Läs hela blogginlägget.

Våga vara lärare - Sanningar om skolan

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
03/26/2017 at 14:43. Facebook
Se Agenda ikväll kl 21.15 om den bristande likvärdigheten i svensk skola.

Dags för ett statligt ansvarstagande för finansieringen!

#utbpol #lärarnasriksförbund #viärLR #likvärdigskola

[ Svt.se Link ]

Karlskronaskola får sänkt elevpeng mot skollagens krav

svt.se
Bäst hade varit om alla ensamkommande barn och ungdomar kunde få synas som Ibrahim syntes i tv i lördags. Så kommer det inte att bli, men våra medlemmar ser dem varje dag och säger: ”om ni kunde se vad vi ser, då skulle ni se en massa andra som Ibrahim”, skriver Åsa Fahlén och Heike Erkers i en...

Ge ensamkommande rätten att gå klart i sin skola

skolvarlden.se
Lärarnas Riksförbund
03/24/2017 at 08:15. Facebook
Ordförande Åsa Fahlén uppmanar Moderaterna att lyfta frågan om ansvaret och styrningen av skolan, allra helst med stöd över blockgränserna. ”Detta är också viktigt ur ett lärarperspektiv. Ansvarsfördelningen måste förtydligas, där vissa funktioner, till exempel finansiering och resursfördelning centraliseras, medan skolan i övrigt är mer betjänt av en riktig decentralisering,” skriver hon i en...
View details ⇨

”Lyft frågan om statlig styrning av skolan, M”

dagenssamhalle.se
Lärarnas Riksförbund
03/24/2017 at 05:58. Facebook
Det bästa med sitting drama är att det finns inga rätt eller fel utan alla kan vara med utifrån sin förståelse, skriver #ämnesspanare Annika Sjödahl och ger exempel på hur man kan arbeta med dramatisering av den litteratur man läst.

Sitting drama, estetiska uttryck och multimodalt berättande - Annika Sjödahl

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
03/23/2017 at 16:00. Facebook
Skolan vägrar att ge Conrad Dahl, 8, som har lindrig autism, det stöd han behöver. "Det här är katastrof. Det är ett tecken på att det är fel intentioner som styr skolan," säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i en kommenterar till Aftonbladet.

Skolan gör allt för att bli av med Conrad, 8

aftonbladet.se
Lärarnas Riksförbund
03/23/2017 at 14:30. Facebook
Undervisningstiden är inte centralt reglerad. Det gör att den kan skilja sig åt mellan lärare och skolor. Gymnasieläraren Torgny Lundström bytte jobb, fick betydligt mindre undervisningstid och tycker att kvaliteten på undervisningen höjts.

Han bytte skola och fick mindre undervisningstid

skolvarlden.se
Lärarnas Riksförbund
03/23/2017 at 05:58. Facebook
#ämnesspanare Ivana Eklund har lärt sig mycket om läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning genom att arbeta med skyltar och symboler som finns i omgivningen.

Symboler och vanliga ord: läs- och skrivstrategier - Ivana Eklund

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
03/22/2017 at 09:05. Facebook
Andelen obehöriga lärare ökar. Över hälften av de lärare som nyanställts under det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Det visar nya siffror från Skolverket.

Hälften av nyanställda lärare saknar pedagogisk examen

skolvarlden.se
Lärarnas Riksförbund
03/21/2017 at 18:10. Facebook
Ordförande Åsa Fahlén vill ha större tydlighet runt de nationella proven och framhåller vikten av en fast tid för genomförandet. Se hela inslaget om de läckta proven på TV4play.

Lärarnas riksförbund om nya läckan

tv4play.se
Lärarnas Riksförbund
03/21/2017 at 14:05. Facebook
"Man ska inte kunna välja elever till sin skola, så här ska det inte kunna få gå till", säger Sara Svanlund, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund i Aftonbladet Morgon.

Conrad tvingades bort - var för olönsam för skolan

tv.aftonbladet.se
Lärarnas Riksförbund
03/21/2017 at 10:28. Facebook
Ordförande Åsa Fahlén är positiv till utbildningsministerns förslag men är kritisk mot hur man ska få skolorna att genomföra idén utan statlig styrning.
– Risken finns att en kommun gör det men inte en annan. Man måste renodla uppdraget så det blir jämlikt. Vi tycker att staten behöver ta ett ansvar, för som det är nu gör alla så olika.

Gustav Fridolin: Skolan är ingen serviceinrättning - DN.SE

dn.se
Lärarnas Riksförbund
03/21/2017 at 05:59. Facebook
Quizlet kan användas i alla åldrar och i alla ämnen, skriver #ämnesspanare Sara Bruun och tipsar om vad man kan använda det till och hur det fungerar.

Quizlet och Quizlet Live - så funkar det! - Sara Bruun

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
03/20/2017 at 14:41. Facebook
Sambandskort är en bra metod för att konkretisera, skapa diskussioner och en ge förståelse för historisk kronologi, anser #ämnesspanare Mikael Bruér och delar med sig några exempel.

Mer om sambandskort - Mikael Bruér

lrbloggar.se
Lärarnas Riksförbund
03/20/2017 at 07:35. Facebook
- Det är tyvärr inga förvånande siffror, även om de är alarmerande, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund om rapport från Arbetsmiljöverket.

Bristande arbetsmiljö i nio av tio skolor

gp.se
Lärarnas Riksförbund
03/19/2017 at 15:01. Facebook
Lärandematriser är ett verktyg för undervisning och elevernas lärande. I det här inlägget skriver #ämnesspanare Rosana Månsson om lärandematriser utifrån Johan Alms bok "Lärandematriser; att få eleven att förstå".

Att tydliggöra vad som krävs med lärandematriser - Rosana Månsson

lrbloggar.se
Skolämnet matematik är uppbyggt av en mängd olika begrepp som eleverna behöver kunna, begrepp som i sin tur hör ihop och bygger på varandra. #ämnesspanare Nicklas Mörk resonerar om hur man kan arbeta med matematiska begrepp i helklass.

Helklassundervisning om matematiska begrepp - Nicklas Mörk

lrbloggar.se
Idag firar vi kollektivavtalets dag. Kollektivavtal gör skillnad, varje dag!

#kollektivavtaletsdag #viärLR #LärarnasRiksförbund #SACO

10 argument för kollektivavtal

saco.se
Idag firas St. Patric´s Day. Läs hur #ämnesspanare Mia Smith utgått ifrån den irländska högtiden i sin engelskundervisning. Blogginlägget skrevs för ett år sen men är lika aktuellt nu.

St. Patrick's Day - Mia Smith

lrbloggar.se
#ämnesspanare Mia Smith skapar poesi och konst med sina elever genom att använda blackout poetry. Grundtanken är att ta en färdig text, välja ut de ord som tilltalar en, som sticker ut, och skapa poesi av dessa ord. De ord som blir över täcker man helt enkelt med svart färg. Eller så skapar man konst.

Blackout poetry - att skriva utan att skriva - Mia Smith

lrbloggar.se