Tag the guys who are going to marry this year!
Kapil or Sunil
He will watch after the match
Because it's Virat Kohli
Ye kya ho gya
Ye Hai yogi sarkar
Lolol
Number dena mushkil hai
True
Lol
Please share
Very true
Lol yogi Aditya Nath ka Bhai
Agree ?
Mom ❤
Vin diesel
Agree ?
Shame
Kabhi nhi
Hahaha