My Horror Experience
My Horror Experience
06/26/2017 at 17:27. Facebook
मूळकथा :किशोर कस्तुरे
#गर्ल्स_हॉस्टेल

गर्ल्स हॉस्टेल ही कथेची शृंखला असणार आहे ह्या मध्ये वेगवेगळ्या कथा असणार आहेत. प्रत्येक कथा १ किंवा २ भागांची असेन. आजची अशीच एक भयकथा

#रेवा भाग १

जिया नवीन हॉस्टेल ला शिफ्ट झाली, ती ज्या जुन्या हॉस्टेल मध्ये रहायला होती त्या हॉस्टेल ची जरा डागडुजी करायची होती म्हणून मालकाने च सांगितलं तुमची सोय करा दुसरी कडे.

हे नवीन हॉस्टेल फार जून होतं पण टेरेस...
View details ⇨
My Horror Experience 06/26/2017
Swapnil Kambli
Nikam Chinu
Sachin K. Nikam Patil
My Horror Experience
My Horror Experience
06/25/2017 at 03:55. Facebook
[ Facebook.com Link ]

Like this page guys..!! One of our friend created it.
Like this page guys One of our friend created it

Horror Stories And True Stories Related To It

facebook.com
My Horror Experience
My Horror Experience
06/24/2017 at 16:26. Facebook
मित्रांनो आज पंचशक्ती कथेचा शेवटचा भाग.माझी पहिलीच काल्पनिक कथा ही माहीत नव्हती वाचकांना आवडेल की नाही पण mhe च्या वाचकांनी खूप प्रोत्साहन दिले आणि प्रेम ही.मला कनिष्क हिवरेकर चे विशेष आभार मानायचे आहेत कारण त्याने जर सपोर्ट केला नसता तर ही कथा लिहुच शकलो नसतो.सर्वांचेच धन्यवाद पुढच्या वेळी मी नक्की नवीन कथा घेऊन येईन तो पर्यंत या कथेचा आस्वाद घ्यावा ही विनंती
बलदेव शिळेकडे गेला व ती फोडू...
View details ⇨
मतरन आज पचशकत कथच शवटच भगमझ पहलच कलपनक कथ ह महत नवहत वचकन आवडल क नह पण mhe चय वच
विश
Akshata Raj Humane
Priyanka Nangale
My Horror Experience
My Horror Experience
06/23/2017 at 16:53. Facebook
पार्ट 4
काय गम्मत होती बघा ना यश ला वाटलेलं त्यापेक्षा या शक्ती मिळवणं खूपच सोपं निघालं अगदी tv च्या रिमोट नि चॅनेल बद्दलण्या इतकं सोपं.बलदेव नि साधा विरोध ही केला नाही अगदी छोटा सुद्धा नाही.विचित्रच होत ना सगळं.आता यश ला ही शंका आली होतीच.रस्ता कपात असताना सुद्धा त्याच्या मनात हेच विचार चालू होते.आजूबाजूचं सौंदर्य,निसर्ग कशाचीच त्याला पर्वा नव्हती.त्याला फक्त शेवट करायचा होता या सगळ्याचा.
यश...
View details ⇨
परट 4
कय गममत हत बघ न यश ल वटलल तयपकष य शकत मळवण खपच सप नघल अगद tv चय रमट न चनल
Amit Mohite
Aparna Salvi
ओंकार पोतदार
My Horror Experience
My Horror Experience
06/22/2017 at 16:56. Facebook
पार्ट 3
यश घरी आला आता त्याला पुढच्या तीन शक्तींचा शोध घ्यायचा होता पण खूप दिवस झाले हाताला काहीच लागत नव्हते.
वेळ:- पितृपक्षातला 1ला दिवस
ठिकाण:-यश च घर
गोविंदरावांनी यश ला हाक मारली.
यश धावतच खाली आला.गोविंदराव म्हणाले "यश परिस्थिती चिघळत चालली आहे.आता ऋषींच्या गंडयाचा परिणाम ही कमी होतो आहे काहीतरी करावे लागेल".यश ही चिंताग्रस्त झाला होता एव्हाना.
शेवटचा मार्ग म्हणून त्याने दत्त मंदिरात...
View details ⇨
परट 3
यश घर आल आत तयल पढचय तन शकतच शध घययच हत पण खप दवस झल हतल कहच लगत नवहत
वळ प
Siddhesh Awasare
Jayashri Pawar
Ganesh Shivekar
पार्ट 2
पंचशक्ती भाषाज्ञानम्
त्यातील दिलेल्या चिन्हाप्रमाणे यश नि एक एक अक्षर लावायला सुरुवात केली.ते ताम्रपत्र म्हणजे काहीतरीवेगळंच होत एकूण म्हणजे एक चॉकलेटी पत्रा आणि त्यावर विचित्र भाषेतील नक्षी एव्हडच त्याच स्वरूप नव्हतं यश नि जेव्हा त्या पत्राला हात लावलेला त्यावेळी जणू काही एक शक्ती आणि शांतीची लहर गेली होती त्याच्या जणू काही या ताम्रपत्राचा यश शी काहीतरी संबंध होता.असो यश नी ती अक्षर...
View details ⇨
परट 2
पचशकत भषजञनम
तयतल दललय चनहपरमण यश न एक एक अकषर लवयल सरवत कलत तमरपतर महणज क
Akshata Raj Humane
Sanket Thakur
Sunny Nimbre
नमस्कार मित्रांनो मी यश ओक मी तुमच्यासमोर माझी पहिली कथा पंचशक्ती सादर करू इच्छितो.कृपया कथेचा आस्वाद घ्यावा
पार्ट1
कथेचं नाव:- पंच शक्ती
वेळ :- संध्याकाळी५:३०
ठिकाण:- कॉलेज च्या मागे
उदयग्राम ठाणे जिल्ह्यातील एक छोटेसे गाव.तिथे असलेले जे सी कॉलेज म्हणजे उदयग्राम गावातील एकमेव डिग्री कॉलेज; साधारण 25 वर्षांपूर्वी एका मोठ्या माणसाने मुलांनी शिकव या हेतूने कॉलेज उघडले.हे कॉलेज उभे करताना...
View details ⇨
My Horror Experience 06/20/2017
Rupesh Aherkar
Shilpa Kadam Mohite
Tejas Rahul
बुजगावणे
भाग शेवटचा:
लेखक : कनिष्क हिवरेकर

“ पोरा ... दैव तुझ्या पाठीशी आहे ... नशीब थोर आहे पोरा तुझ .... मी तुम्हा दोघांची साथ देईन .. या लढयामध्ये प्राण जाण्याची देखील शक्यता आहे..” आबाराव उद्गारले ..तसे अनिश आपल्या गळ्यातील तो कॅमेरा हातातील ती जळती मशाल ... व दुसऱ्या हातातील डायरी घेऊन त्यांच्या पुढ्यात उभा राहून म्हणाला... “ आज महाकाळचा अंत होणार .... आजची रात्र वैऱ्याची असली तरीदेखील...
View details ⇨
My Horror Experience 06/19/2017
Vrushali Dhoke
Akash Halse
Deepika Adsule
कंजूस माणसानो कमेंट पण करत जावे ना

भाग अंत (1)
बुजगावणे
लेखक : कनिश्क हिवरेकर.....
जंगलातील सर्व कावळ्यांनी भर रात्रीचा थैमान माजवला ... कर्ण कर्कश्श आवाज करीत या सर्वांनी एकाच वेळी त्या बुजगावण्यावर चढाई केली... न जाणे कसे पण आबा भटांनी उचारलेल्या मंत्रांच्या शक्तीने त्या जमलेल्या सर्व कावळ्यांनी याच्यावर धावा बोलला आणि एक एक करून काव काव करीत त्याच्या अंगाला टोच मारू लागले... “ “भटुरड्या...
View details ⇨
My Horror Experience 06/18/2017
Prashant N. Jadhav
Nandini Salunkhe
Rushikesh Vijay Salvi
चला आज रात्री आकरा वाजता ....बुजगावणे कथा संपेल...
येईन मी नवीन कथे सोबत : झाकळचोर
कनिश्क हिवरेकर
My Horror Experience 06/18/2017
Nikhil Kadam
Vrushali Dhoke
Shital Gaikwad
बुजगावणे
लेखक : कनिश्क हिवरेकर ....
भाग तेरावा :

अनिश , संध्या , प्रज्ञा व विष्णू हे चौघे हि चपापले होते त्यांना त्यांच्या डोळ्यांवर आणि मतीवर विश्वास बसत नव्हता ... कारण थोड्यावेळा पूर्वी त्यांनी ज्या प्रकाळ बद्दल .... बस थोड्याच वेळापूर्वी ... कृष्णपंतानी वर्तवलेल्या त्यांच्या डायरीमध्ये वाचल होत तो साक्षात त्यांच्या समोर त्या चिताग्नीच्या पल्याड उभा होता ...जटाधारी प्रकाळ...
“ अनिश......
View details ⇨
My Horror Experience 06/17/2017
Sunny Nimbre
Akshata Jadhav
Sunny Nimbre
गाव तस चांगलं
लेखक : कनिष्क हिवरेकर
भाग 1 : [ Goo.gl Link ]
भाग 2: [ Goo.gl Link ]
भाग 3: [ Goo.gl Link ]
भाग अंत: [ Goo.gl Link ]
गव तस चगल
लखक  कनषक हवरकर
भग 1  
भग 2  
भग 3  
भग अत
Sagar Jadhav
Sachin K. Nikam Patil
Kunal Magar Patil
मित्रहो तब्बेत मुळे आज लेट झाला पोस्ट.....पण झाला

बुजगावणे
भाग बारा

© all rights reserved by kanishk hivarekar
लेखक : कनिश्क हिवरेकर
कडकड आवाज करीत... रेसोर्टचा भव्य दरवाजा तुटला ...लाकडाच्या चिरफाळ्या काही चिंधद्या उडाल्या .... दरवाज्यामध्ये एक सडपातळ बांधा असलेली जटाधारी आकृती उभी होती....सर्वांच्या नजरा त्या आकृतीने वेधून घेतल्या होत्या ... मनात भीती द्वेष राग .. आणि आश्चर्य आल होत...
View details ⇨
My Horror Experience 06/15/2017
Sakshi Suhas Pawar
Mansi K Khairnar
Sunny Nimbre
भाग 1 पासून कथा वाचा रे नवीन लोक काय तुम्ही पण
एक विनंती कृपया कथा मधूनच वाचून जज करू नका सुरुवातीपासून वाचत या मग कथेतील रस समजेल धन्यवाद
© all rights reserved by kanishk hivarekar
बुजगावणे ....
भाग 11
अंत आरंभ....
लेखक :कनिश्क हिवरेकर

गावामधून... आबारावने जंगलाच्या दिशेने कूच करण्याचे ठरवले ...एक दोन तगडे गडी सोबत घेऊन ... आबाराव आपल्या तावामध्ये त्या वाड्याच्या बाहेर पडले..
बाहेर येऊन...
View details ⇨
भग 1 पसन कथ वच र नवन लक कय तमह पण
My Horror Experience
Kishor Kolge Patil
Sunny Nimbre
बुजगावणे
भाग : दहा
© all rights reserved by kanishk hivarekar
लेखक : कनिश्क हिवरेकर
डायरीचे शेवटचे पान पालटले गेले ... त्यावेळी रेसोर्ट बनून पूर्ण करण्यात आले होते ... ज्या वेळी महाकाळने मरता मरता शपथ घेतली ... त्याच क्षणी त्याच वेळी .... मध्यरात्री ... रेसोर्टच्या लंबकातील प्राण निघून गेले .... व लंबक तेव्हा पासून ते आज पर्यंत बंदच राहिले ज्यावेळी ते घड्याळ चालू होईल ..तेव्हा निश्चित होईल...
View details ⇨
बजगवण भग दह all rights reserved by kanishk hivarekar लखक कनशक हवरकर
Swapnil Parturkar
Vinaya More Bhalerao
Swapnil Kambli
धन्यवाद मित्रहो बुजगावण्याला एवढा चांगला प्रतिसाद देण्यासाठी... मला वाटत मी आता कथा जास्त लांबवू नये... आणि आज शेवट करावा... ??
नको रे मला अजून हॉरर सुचत आहे रे
My Horror Experience 06/13/2017
Raghu Veer
Gaurav Joshi
Sudeep Bhekare
माफ करा मित्रहो उशीर झाला
© all rights reserved by kanishk hivarekar
बुजगावणे
भाग ९
लेखक : कनिश्क हिवरेकर

मृत रूप घेऊन राकेश आपली भयंकर चाल करत रेसोर्टच्या दिशेने जात होता ... त्याच्या मागेच अजिंक्य आणि राहुल चालले जात होते.... " राकेश...? आपके गले मे क्रॉस होत न ते कुठ आहे ? " अजिंक्यने त्याला प्रश्न केला... तसाच आपला भयंकर भूतासारखा पांढरा चेहरा घेऊन आणि ती करकरती मान वळवून एकदम विकट हसू...
View details ⇨
My Horror Experience 06/12/2017
Sunny Nimbre
Sonali Pawar
ऊॅकार नांदगांवकर
Good Morning ...!

About बुजगावणे
मित्रहो मी कनिष्क हिवरेकर... बुजगावणे हि माझ्या आता पर्यंतच्या कथेतील अशी एक कथा आहे ज्या मुळे लिहिता लिहिता मी देखील घाबरलो आहे.... प्रत्येक पार्ट लिहिताना मला असच वाटायच कि मी कथा लिहायला बसलो आहे आणि....एक एक सर्व पात्रे बाहेर निघून माझ्या समोर अंधारात त्या सोफ्यावर बसले आहेत आणि सांगतायत कि नेमकं घडलं काय होत.... धन्यवाद मित्रहो कथेला एवढा चांगला प्रतिसाद...
View details ⇨
Good Morning 

About बजगवण
मतरह म कनषक हवरकर बजगवण ह मझय आत परयतचय कथतल अश एक कथ
Pratiksha Toraskar
Sagar Chavan
Shubhangi Salunkhe
(खरं सांगतो मित्रहो हि पहिली अशी कथा आहे जिने मला देखील घाबरवले आहे)

बूजगावण
भाग 8
© all rights reserved by kanishk hivarekar
लेखक : कनिष्क हिवरेकर

" अनिश .... " संध्या आपल्या जागेहूनच ओरडली... अनिश त्या खिडकीमध्ये पुतळ्यासारखा उभा राहीला होता .. त्याच्या उभ्या आयुष्यात त्याने असा प्रकार न कधी पाहिला होता न कधी अनुभवला होता ....मृत्यूपासून फक्त एक इंच दूर उभा होता अनिश... थोडजरी अंतर अजून...
View details ⇨
My Horror Experience 06/11/2017
Rj Jeevan
Swapnali Shinde Tambe
ओंकार पोतदार
बुजगावणे भाग ७ :
लालबुंद भिंतीने बनलेल्या त्या खोलीमध्ये ... आबराव ने तंत्रमंत्रांचा वापर करून मुक्ती पावलेल्या ... मंजिरीचा आत्मा पुन्हा मैदानात उतरवला होता... दैवी शक्तीची कमी पडत होती... म्हणून का काट्यानेच काटा काढण्यासाठी आबाराव ने मंजिरीला बोलवल होत... त्या लालबुंद खोलीमध्ये आबाराव मध्यभागी पाटावरती बसले होते..
अंगात फक्त धोतर होत ... दोन्ही खांद्यावरून खाली सोडलेले एक लाल उपरणे... केस...
View details ⇨
My Horror Experience 06/10/2017
Raghu Veer
Vrushali Dhoke
Sukanya Chinchalkar