Sanjeev Marripedda
Mommy Love❤

#Pari #Nidhi #PariNidhi
Mommy Love

Pari Nidhi PariNidhi
Chand Ansari
Rocky Nemane
Atif Khan
Do i look like a Nerd??Coz iam being called the same???? #BFF

#Pari #Nidhi #PariNidhi
Do i look like a NerdCoz iam being called the same???? BFF
Armani
Rajbir Sandhu
Nitin Thorat
Iam loving my new Hair Cut

#Pari #Nidhi #PariNidhi
Iam loving my new Hair Cut

Pari Nidhi PariNidhi
MD Tareq Aziz
Govind Sahu
Ansari Azeem
#bf #gf #bestpartners #siblinglove❤
#haicut #shorthair

#Pari #Nidhi #PariNidhi
haicut shorthair

Pari Nidhi PariNidhi
Sameer Alia
Prashiva Prasad
Jagadish HireMata
Good hair day

#Pari #Nidhi #PariNidhi
Good hair day

Pari Nidhi PariNidhi
Meera Mohamed
Rajesh Sinwar
Om RK
My Sweetheart❤

#Pari #Nidhi #PariNidhi
My Sweetheart

Pari Nidhi PariNidhi
Kumar Rakesh
Mani
Ashish Raj
Well Spent Day

#Pari #Nidhi #PariNidhi
Well Spent Day

Pari Nidhi PariNidhi
MD Tareq Aziz
Gautam Choudhary
Sonju Das
#LoveYouZindagi❤

#Pari #Nidhi #PariNidhi
Mirror Clicks are my #Fav❤

#Pari #Nidhi #PariNidhi
Mirror Clicks are my Fav

Pari Nidhi PariNidhi
Prabakaran Umashankar
Late Post #HydDiaries❤

#Pari #Nidhi #PariNidhi
Late Post HydDiaries

Pari Nidhi PariNidhi
MD Tareq Aziz
Sonju Das
Younasdawood Khan
Nothing makes me happy but Shopping does #shopaholic

#Pari #Nidhi #PariNidhi
Nothing makes me happy but Shopping does shopaholic
Shiv Bhadauriya
Sahdev Jat Inaniyan Inana
Venidan Gadhvi
Amitabh Bachchan to Start Shooting for ‘KBC’ Season 9 from August?

[ Moviemint.com Link ]
Amitabh Bachchan to Start Shooting for ‘KBC’ Season 9 from August

Amitabh Bachchan to Start Shooting for 'KBC' Season 9 from August?

moviemint.com
Blue has alws been my fav color

#Pari #Nidhi #PariNidhi
Blue has alws been my fav color

Pari Nidhi PariNidhi
Thanes Thaneskumar
My fav #Faded #musically #fun #happpyme

#Pari #Nidhi #PariNidhi
#Pari #Nidhi #PariNidhi
Pari Nidhi PariNidhi
MD Tareq Aziz
Mahi Ingale-Patil
Gautam Choudhary