”விழியே கதை எழுது” - இன்று இரவு 7:30 மணிக்கு

#VizhiyeKadhaiEzhudhu #serial #soapopera #entertainment #drama #puthuyugamtv 
"சிப்பிக்குள் முத்து " - இன்று மாலை 6:30 மணிக்கு காணத்தவறாதீர்கள் ...

#SippikulMuthu #serial #soapopera #entertainment #drama #puthuyugamtv 
“மனம் திரும்புதே” இரவு 9:00 மணிக்கும்

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

கிறிஸ்துமஸ் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி :
சிறப்பு நீயின்றி அமையாது உலகு இரவு 8:00 மணிக்கு

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

உற்சாகம் குறையாத christmas பாடல்கள்
“Jingle all the Way" இரவு 7:00 மணிக்கு

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

மெய்மறக்கும் திரை இசைப்பாடல்கள்
“Music Blast" மதியம் 2:00 மணிக்கு

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

” அறு சுவை நூறு வகை “ மதியம் 12:00 மணிக்கு

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

சின்னத்திரை நட்சத்திரங்களுடன் Christmas கொண்டாட்டம் "Celebrity christmas" காலை 11:00 மணிக்கு

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

இசைப்புயல் ஏ.ஆர் ரகுமானின் KM Music College மாணவர்களின் “ இசை மழை “ காலை 10:00 மணிக்கு

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

Star's Day Out காலை 9:00 மணிக்கு..

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

மழலைகளின் குரலில் மகிழ்ச்சி பாடல்கள் ” தேவராகம் “ காலை 6:30 மணிக்கு...

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

கிறிஸ்துமஸ் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி :
“மனம் திரும்புதே” நாளை இரவு 9:00 மணிக்கும்

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv

SUBSCRIBE for More Updates: [ Bit.ly Link ]
கிறிஸ்துமஸ் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி : சிறப்பு நீயின்றி அமையாது உலகு நாளை இரவு 8:00 மணிக்கு

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv

SUBSCRIBE for More Updates: [ Bit.ly Link ]
உற்சாகம் குறையாத christmas பாடல்கள் “Jingle all the Way" நாளை இரவு 7:00 மணிக்கு

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv

SUBSCRIBE for More Updates: [ Bit.ly Link ]
மெய்மறக்கும் திரை இசைப்பாடல்கள் “Music Blast"
மதியம் 2:00 மணிக்கு

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

SUBSCRIBE for More Updates: [ Bit.ly Link ]
கிறிஸ்துமஸ் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி : சின்னத்திரை நட்சத்திரங்களுடன் Christmas கொண்டாட்டம் "Celebrity christmas" நாளை காலை 11:00 மணிக்கு

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

SUBSCRIBE for More Updates: [ Bit.ly Link ]
கிறிஸ்துமஸ் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி :
இசைப்புயல் ஏ.ஆர் ரகுமானின் KM Music College மாணவர்களின் “ இசை மழை “ நாளை காலை 10:00 மணிக்கு

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

SUBSCRIBE for More Updates: [ Bit.ly Link ]
கிறிஸ்துமஸ் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி :
Star's Day Out நாளை காலை 9:00 மணிக்கு..

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

SUBSCRIBE for More Updates: [ Bit.ly Link ]
கிறிஸ்துமஸ் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி :

” தேவராகம் “ நாளை காலை 6:30 மணிக்கு...

#ChristmasDay #annualfestival #commemorating #JesusChrist #culturalcelebration #ChristianChurches #celebrateChristmas #Bethlehem #specialprogram #puthuyugamtv 

SUBSCRIBE for More Updates: [ Bit.ly Link ]