Ramya
Ramya
11/19/2016. Facebook
Mithesh Kumar
Sanjay Shah
Sanju Sanju
Ramya
Ramya
11/26/2016. Facebook
33ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್
-2016 ವಿಜೇತರಾದ ತಮಿಳುನಾಡು,ಕನಾ೯ಟಕದ ಬಾಲಕಿಯರ ತ೦ಡ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಬಾಲಕರ ತ೦ಡದೊ೦ದಿಗಿನ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು.ಕನಾ೯ಟಕ ತ೦ಡದ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಮ೦ಡ್ಯದ ಬಾ೦ಧವ್ಯ

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ್ , ಶ್ರಿ ರಾಮಲಿ೦ಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇದರ ಆಯೋಜಕರಾದ MLC ಗೋವಿ೦ದರಾಜ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
33ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್
Poorna Gowda
Shalu S Gowda
Ananda Vishnu
Ramya
Ramya
11/26/2016. Facebook
33ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ (ಯು- 16) ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ೦ದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ೦ದಭ೯ :) #ಹಾಸನ
Prashant Prabhu
ಶ್ರೀಧರ ಕೋರಣ್ಣವರ
ಶ್ರೀಧರ ಕೋರಣ್ಣವರ
Ramya
Ramya
11/26/2016. Facebook
ನಮ್ಮ ಕನಾ೯ಟಕದ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ತ೦ಡದೊ೦ದಿಗೆ ಹಾಸನಾ೦ಬ ಕ್ರೀಡಾ೦ಗಣದಲ್ಲಿ . :) #ಹಾಸನ
Ramya 11/26/2016
Lokeshd Loki
Spandana Patil
Bharati Gadad Gokak
Ramya
Ramya
11/24/2016. Facebook
Shravan Wali
Vilas Patil
Ram Ramesh
Ramya
Ramya
11/23/2016. Facebook
ನೋಟು ರದ್ದತಿಯಿ೦ದ ನಿ೦ತು ಹೋಗಿರುವ
ಮ೦ಡ್ಯದ ಆಲೆಮನೆಗಳ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು.
Ramya 11/23/2016
Panduranga Sharma
Bharath Ca
Lakshmi Ramakrishnaiah
Ramya
Ramya
11/23/2016. Facebook
ನೋಟು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಮಂಡ್ಯ. ಏನ೦ತಾರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅ೦ತ ನೋಡಿ.4/4
Sangeetha Batni
Shashi Martad
Sachin Sachu
Ramya
Ramya
11/23/2016. Facebook
ನೋಟು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಮಂಡ್ಯ. ಏನ೦ತಾರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅ೦ತ ನೋಡಿ. 3/4
Aniruddha Raju
Kishor Kumar
Harish Gowda
Ramya
Ramya
11/23/2016. Facebook
ನೋಟು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಮಂಡ್ಯ. ಏನ೦ತಾರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅ೦ತ ನೋಡಿ. 2/4
Laxman B Bhavikatti
Aniruddha Raju
Chandana R Gowda
Ramya
Ramya
11/23/2016. Facebook
ನೋಟು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಮಂಡ್ಯ. ಏನ೦ತಾರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅ೦ತ ನೋಡಿ. 1/4
Harish Kumar C S
Rachitha Iyer
Nandish B N Shetty
Ramya
Ramya
11/23/2016. Facebook
ಹೊಡೆತ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ. ರಾಹುಲ್ ರವರ ಮಾತಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ @OfficeOfRG #DeMonetisation

[ Youtu.be Link ]
ಹಡತ ಮಧಯಮ ವರಗದ ಜನರಗ ಕನನಡಗರ ಇದನನ ಕಳ ರಹಲ ರವರ ಮತಲಲರವ ಸತಯ OfficeOfRG DeMonetisation

AICC VP Rahul Gandhi speaks to the press about Demonetization

AICC VP Rahul Gandhi speaks to the press about Demonetization - Kannada Sub-titles

YOUTUBE.COM
Harsha Gowda
Swathi Suresh
Rock Prince Gangadhar
Ramya
Ramya
11/23/2016. Facebook
ನೋಟು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಮಂಡ್ಯ APMC. ವ್ಯಾಪಾರ ನಡಿಯದಿರುವಾಗ ರೈತರು ಚೌಕಬಾರ ಆಡದೇ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಯಾರು?
#DeMonetisation #Mandya #APMC #Farmers
ನಟ ನಷಧಕಕ ತತತರಸದ ಮಡಯ APMC ವಯಪರ ನಡಯದರವಗ ರತರ ಚಕಬರ ಆಡದ ಇನನನ ಮಡಯರ
Prakruthi Prashanth
Rajani Shivaram
Jithendra Kumar Jain
Ramya
Ramya
11/23/2016. Facebook
ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೆ ರೈತನೊಬ್ಬ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ
Ramya 11/23/2016
Aniruddha Raju
Yathish Thammaiah
Shamantaka Somayaji
Ramya
Ramya
11/22/2016. Facebook
ಅಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಾ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಕೆಲ ಜನರು ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? #DeMonetisation #Mandya APMC
ಅದ ಮರಕಟಟಯಲಲ ತದರ ಇಲಲ ಎದ ಘಷಣ ಕಗದ ಕಲ ಜನರ ಇದಕಕನ ಉತತರ ಕಡತರ DeMonetisation Mandya APMC
Kantesh Devaragudda
CM Vijay
Gandharva N Shivapur
Ramya
Ramya
11/20/2016. Facebook
ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ನ೦ತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮಾತುಗಳು. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಿಗೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ೦ವೇದನೆ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಅವರ 'ಅನುಯಾಯಿ'ಗಳಿ೦ದ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?
Mohan Mugur
Vivekananda Reddy
Rakshith Prasad
Ramya
Ramya
11/19/2016. Facebook
Mithesh Kumar
Sanjay Shah
Sanju Sanju
Ramya
Ramya
11/19/2016. Facebook
What the trolls or the tv channels who flap only their right wing and therefore can't fly, don't want you to see- Mandya market 3/
Arjun Gowda
Muralidhara N Vishwakarma
Akhila Ruthvik
Ramya
Ramya
11/19/2016. Facebook
What the trolls or the tv channels who flap only their right wing and therefore can't fly, don't want you to see- Mandya market 2/
Sudheendra Sathvick
Sharath Kumar
Vini Patel
Ramya
Ramya
11/19/2016. Facebook
What the trolls or the tv channels who flap only their right wing and therefore can't fly, don't want you to see- Mandya market 1/
Vivek Sriramaiah
Vasanthkumar VaSsu Arya
ಹೆಚ್ ಅರ್ ಗೌತಂ
Ramya
Ramya
11/19/2016. Facebook
To be liberated, woman must feel free to be herself, not in rivalry to man but in the context of her own capacity and personality #Indira100
To be liberated woman must feel free to be herself not in
Vaibhav Rajashekar
Sandeep Raj
Ranganath Prahlad