Sabyasachi Mukherjee
Sabyasachi Mukherjee
05/25/2017 at 04:03. Facebook
Aishwarya Rai Bachchan in a Sabyasachi Couture Sari.

Styled By Anisha Jain.

#SabyasachiOfficial
Aishwarya Rai Bachchan in a Sabyasachi Couture Sari
Sumaira Nashat
Tanushree Malakar
Mona Sinha
Sabyasachi Mukherjee
Sabyasachi Mukherjee
05/25/2017 at 01:01. Facebook
Aishwarya Rai Bachchan in a Sabyasachi Couture Sari.

Styled By Anisha Jain.

#SabyasachiOfficial
Aishwarya Rai Bachchan in a Sabyasachi Couture Sari
Kshama Mahajan
Jyoti Sharma
Sayak Roychowdhury
Sabyasachi Mukherjee
Sabyasachi Mukherjee
05/24/2017 at 04:09. Facebook
Sabyasachi Spring Couture 2017.

The Udaipur Collection.

#SabyasachiOfficial
Sabyasachi Spring Couture 2017

The Udaipur Collection

SabyasachiOfficial
Pragya Acharya
Rohini Sharma Chaudhary
Sharon Basra
Sabyasachi Mukherjee
Sabyasachi Mukherjee
05/23/2017 at 11:00. Facebook
Bipasha Basu is a Sabyasachi Sari.
Spring Couture 2017.

The Udaipur Collection.

#SabyasachiOfficial
Bipasha Basu is a Sabyasachi Sari
Spring Couture 2017

The Udaipur Collection

S
Shambhavi Nick
Susmita Sinha
Kabir Mark
Sabyasachi Mukherjee
Sabyasachi Mukherjee
05/23/2017 at 02:58. Facebook
Sabyasachi Spring Couture 2017.

The Udaipur Collection.

#SabyasachiOfficial
Sabyasachi Spring Couture 2017

The Udaipur Collection

SabyasachiOfficial
Nishani Ellan
Fooddy Womenia
RubyandGus Efstratoudakis
Sabyasachi Mukherjee
Sabyasachi Mukherjee
05/23/2017 at 02:58. Facebook
Sabyasachi Spring Couture 2017.

The Udaipur Collection.

#SabyasachiOfficial
Sabyasachi Spring Couture 2017

The Udaipur Collection

SabyasachiOfficial
Ebru Kocatรผrk
Mohit Chaudhary
Fooddy Womenia
Sabyasachi Spring Couture 2017.

The Udaipur Collection.

#SabyasachiOfficial
Sabyasachi Spring Couture 2017

The Udaipur Collection

SabyasachiOfficial
Kabir Mark
Pikku Thapa
Fooddy Womenia
Sabyasachi Spring Couture 2017.

The Udaipur Collection.

#SabyasachiOfficial
Sabyasachi Spring Couture 2017

The Udaipur Collection

SabyasachiOfficial
Vandana Kanojia
Monmi Bharali
Trishla Shah
A phone crafted with such elegance and sophistication, #OnePlus3T is my phone and I'm happy to be a #OnePlusStar!
Farhana Rehman
Ditiksha Jagad
Bhavna Shankar
Karunai Govender
Trina Ray
Shakila Mohammed
Sabyasachi Spring Couture 2017.

The Udaipur Collection.

#SabyasachiOfficial
Sabyasachi Spring Couture 2017

The Udaipur Collection

SabyasachiOfficial
Nicole Manawatu-Brennan
Aishwarya Roy
Sangeeta Khatri
Shafiul Adnan Khan
Khushali Amin
Parmjot Bansoodeb
Deepika Padukone in a Sabyasachi Sari for her new Bangladesh Lux television commercial.

Styled by Shaleena Nathani.

#SabyasachiOfficial
Deepika Padukone in a Sabyasachi Sari for her new Bangladesh Lux television commercial
Satrangi Hof
Shambhavi Nick
Amanjit Kaur Flora
Deepika Padukone in a Sabyasachi Sari for her new Bangladesh Lux television commercial.

Styled by Shaleena Nathani.

#SabyasachiOfficial
Deepika Padukone in a Sabyasachi Sari for her new Bangladesh Lux television commercial
Sangeetha RK
Avik Midya
Kajal Yashwardhan
Deepika Padukone in a Sabyasachi Sari for her new Bangladesh Lux television commercial.

Styled by Shaleena Nathani.

#SabyasachiOfficial
Deepika Padukone in a Sabyasachi Sari for her new Bangladesh Lux television commercial
Paromita Ganguly Gupta
Rush Slow
Gayu Yash
Deepika Padukone in a Sabyasachi Sari for her new Bangladesh Lux television commercial.

Styled by Shaleena Nathani.

#SabyasachiOfficial
Deepika Padukone in a Sabyasachi Sari for her new Bangladesh Lux television commercial
Shumoni Islam
Deepika Padukone in a Sabyasachi Sari for her new Bangladesh Lux television commercial.

Styled by Shaleena Nathani.

#SabyasachiOfficial
Jiya Ahmad
Tania Bristy
Muzdana Tarshida
Sonila Bousquet
Veerender Kaur
Anwesha Banerjee
Fareeha Makhdumi
Farah N Huq
Vhuyashi Vibha Das
Diana Penty in Sabyasachi Spring Couture 2017.
The Udaipur Collection.
For Femina Wedding Times, May 2017.

Styled by @lynnsight
Photograph by @rohanshrestha

#SabyasachiOfficial
Diana Penty in Sabyasachi Spring Couture 2017
Sheena Mookhey
Mansi Thakur
Raji Pyda