Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
today at 03:30. Facebook
உங்களை ஆறுதலடையச் செய்வதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை. நீங்கள் நிம்மதியாக உறங்குவது முக்கியம் அல்ல. விடியலில் வெளிச்சத்தைப் பார்ப்பதுதான் முக்கியம்.

சத்குரு

#Sadhguru
Sadhguru Tamil 04/24/2017
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
yesterday at 11:22. Facebook
காசுக்கா கல்வி?

லயோலா கல்லூரி முன்னாள் முதல்வர் அருள் தந்தை திரு.ஜோ அருண் அவர்கள் இன்றைய கல்வி முறை பற்றிய கேள்விகளை சத்குருவிடம் கேட்டபோது, நம் நாட்டில் தற்போதுள்ள கல்வி முறையைச் சாடுவதோடு, பழங்கால கல்வி முறையின் சிறப்பையும் எடுத்துரைக்கிறார் சத்குரு.

#Education #FatherJoeArun #Sadhguru
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
yesterday at 10:51. Facebook
Tweets from @SadhguruJV:

கடந்த இரு நூற்றாண்டுகளாக, புத்தகங்கள் ஒரு மாற்று உலக அனுபவத்தை நெய்து கொடுத்திருக்கின்றன.

வருங்கால சந்ததியினர் தனிமையில் புத்தகம் வாசிப்பதன் சுகத்தினை அறியவேண்டும்.

- சத்குரு

#WorldBookDay
Tweets from SadhguruJV

கடநத இர நறறணடகளக பததகஙகள ஒர மறற உலக அனபவதத நயத கடததரககனற
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
yesterday at 05:51. Facebook
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
yesterday at 03:30. Facebook
அன்னை பூமியை ஒப்பச் செய்து, உங்களுக்கு வேண்டியதை அவளிடம் பெற்றுக்கொள்வது விவசாயம். அவளை கூறுகூறாய் கிழிப்பது தொழில்மயமாக்கம்.

- சத்குரு

#EarthDay #Nammalvar #Sadhguru
Sadhguru Tamil 04/23/2017
Saravanan Subramanian
TamilDasan Seenu
Surya Selene
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/22/2017 at 07:53. Facebook
Tweet from @SadhguruJV:

பூமியின் ஒவ்வொரு சுற்றும் ஒரு நாளாகிறது. இந்நாள்கூட பூமித்தாயின் கொடையே. இன்று பூமிக்கு தேவை பாதுகாப்பு. நிகழசெய்வோம்.

- சத்குரு

#EarthDay
Tweet from SadhguruJV

பமயன ஒவவர சறறம ஒர நளகறத இநநளகட பமததயன கடய இனற பமகக தவ பதக
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/22/2017 at 03:30. Facebook
புகழ் மிக்கவராக இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு நோய். இந்த நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள், அதற்காக அத்தனை விதமான முட்டாள்தனங்களையும் செய்வார்கள்.

சத்குரு

#Fame #Sadhguru
Sadhguru Tamil 04/22/2017
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/21/2017 at 12:05. Facebook
பெங்களூரூவில் குழந்தைகளின் உற்சாக வாலண்டியரிங்!

‘ஞானியுடன் கலந்துரையாடல்’ (In conversation with the Mystic) நிகழ்ச்சிக்காக சத்குரு நாளை பெங்களூரூ செல்வதையொட்டி, நிகழ்ச்சிக்கான செயல்களில் பள்ளி விடுமுறையிலுள்ள குழந்தைகள் உற்சாகமாய் கரம்கோர்த்துள்ளனர்.

இது குறித்து பெங்களூருவை சேர்ந்த மங்கயர்கரசி அவர்கள் கூறும்போது...

"ஒரு சூப்பர் ஹிட் சினிமாவை பார்ப்பதுகூட 3 மணிநேரங்கள் நல்ல பொழுதுபோக்காக...
View details ⇨
Sadhguru Tamil 04/21/2017
Murugan Gopalakrishnan
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/21/2017 at 07:42. Facebook
தமிழ் பாரம்பரியத்தைப் போற்றி இந்த தமிழ் புத்தாண்டு அன்று ஈஷா சம்ஸ்கிருதி மாணவர்கள் அரங்கேற்றிய நாட்டியத்தின் சிறப்பு மூன்று நிமிட பதிவு உங்களுக்காக இதோ!

#IshaSamskriti #Bharatanatyam #TamilNewYear
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/21/2017 at 03:30. Facebook
பூமியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் நாம் செய்யக்கூடிய சிறந்த செயல், மனித இனப்பெருக்கத்தைக் குறைப்பதே.

சத்குரு

#Population #Sadhguru
Sadhguru Tamil 04/21/2017
Srikaanth Vijayarangan
Hari Prasad
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/20/2017 at 16:00. Facebook
Tweet from @SadhguruJV:

பிரதமருக்கு வாழ்த்துகள். அரசு வண்டியிலுள்ள சிவப்பு சுழலொளியை தடைசெய்தது தேசத்திற்கு பச்சை கொடி. மக்களுக்கான முடிவு. - சத்குரு

Narendra Modi
Tweet from SadhguruJV

பரதமரகக வழததகள அரச வணடயலளள சவபப சழலளய தடசயதத தசததறக பசச க
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/20/2017 at 14:00. Facebook
புதுவை மக்களுக்கு சத்குருவின் வேண்டுகோள்!

சமீபத்தில் புதுவைக்கு வருகைதந்த சத்குரு அவர்கள் தன்னார்வத் தொண்டர்களுக்காக சத்சங்கம் நிகழ்த்தியதோடு, புதுவை மக்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோளையும் முன்வைத்தார். நிலப்பரப்பில் சிறிய அந்த பிரதேசம் உலகிற்கே உதாரணமாக திகழ மக்கள் செய்ய வேண்டியதென்ன... வீடியோவில் அறியலாம்!

#Puducherry #Sadhguru
Saravanan Auro Saravanan
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/20/2017 at 03:30. Facebook
தனக்குக் கீழ் பணிபுரிபவர் கைகளில் விலங்குகளைப் பூட்டிவிட்டு அவர்கள் சிறப்பாகப் பணியாற்ற வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தீர்கள் என்றால் அது வடிகட்டிய முட்டாள்தனம்.

சத்குரு

#Sadhguru
Sadhguru Tamil 04/20/2017
Shanmugasundaram Viswanathan
Suresh Kannan
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/19/2017 at 03:30. Facebook
உண்மையான ஆரோக்கியம் என்றால், உள்ளும் புறமும் இயற்கையுடன் இசைந்திருப்பது.

சத்குரு

#Health #Sadhguru
Sadhguru Tamil 04/19/2017
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/18/2017 at 12:05. Facebook
யோகிக்கு சாவு இல்லையா?

"பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம்" பெரியாழ்வாரின் இந்த திருப்பல்லாண்டுப் பாடல், யுகம் யுகமாக காலம் கடந்து வாழும் திருமாலைப் போற்றுவதாக அமைகிறது. சில யோகிகளும் ஞானிகளும்கூட காலம் கடந்து பல்லாயிரம் வருடங்கள் வாழ்வதாகக் கூறப்படுகிறதே?! 'நீங்கள் அப்படி வாழ்வீர்களா?' என சத்குரு அவர்களிடம் கேட்கப்பட்டபோது, அவர் அளித்த பதில் இந்த வீடியோவில்...

#Yogi...
View details ⇨
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/18/2017 at 09:00. Facebook
Tweet from @SadhguruJV:

உறுதியான ஆன்மீக பண்பாடும் தேடுதல் கொண்ட ஒரு கலாச்சாரமும்தான் பாரதத்தை உருவாக்க முக்கிய காரணிகளாக உள்ளன.

- சத்குரு

Kiran Bedi #SadhguruInPondy
Tweet from SadhguruJV

உறதயன ஆனமக பணபடம தடதல கணட ஒர கலசசரமமதன பரததத உரவகக மககய க
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/18/2017 at 08:11. Facebook
Tweet from @SadhguruJV:

எந்தவொரு ஆணும் திருமண பந்தத்தை தனியொருவராய் நிராகரிக்கும் முறை பண்பட்டதல்ல.

- சத்குரு
Tweet from SadhguruJV

எநதவர ஆணம தரமண பநததத தனயரவரய நரகரககம மற பணபடடதலல 

 சதகர
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/18/2017 at 06:33. Facebook
நோய்களை நீக்கி, அசௌகரியங்களை அகற்றி, தனிமையை தகர்த்து, வறுமையை விலக்கி, பிறப்பு இறப்பிலிருந்து விடுவித்து, முக்தி அருள்தர ஆதியோகி எழுந்தருள்கிறார்.

- சத்குரு
Sadhguru Tamil 04/18/2017
Sadhguru Tamil
Sadhguru Tamil
04/18/2017 at 03:30. Facebook
இந்த கணத்தில் உங்கள் மனதளவில், உணர்ச்சியளவில் எப்படி இருக்கிறீர்களோ, அது நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலிலும் பிரதிபலிக்கிறது.

சத்குரு

#Sadhguru
Sadhguru Tamil 04/18/2017