Sana Javed
Sana Javed
04/23/2017 at 16:47. Facebook
When you try to be smart :-D
When you try to be smart D
Sana Javed
Sana Javed
yesterday at 16:45. Facebook
Amazing ❀
Amazing
Sana Javed
Sana Javed
04/21/2017 at 16:09. Facebook
Magic ❀
Magic
Zubair Farooq
M Sarmad Siddiqe
Ibrahim Khoso
Sana Javed
Sana Javed
04/21/2017 at 07:00. Facebook
On the sets of #Khaani ❀
On the sets of Khaani
Sana Javed
Sana Javed
04/21/2017 at 04:07. Facebook
Good morning
Good morning
Fayyaz Malik
Sana Javed
Sana Javed
04/19/2017 at 20:23. Facebook
Syed Auqib Ghulam Shah
Utkarsh Rathore
Sana Javed
Sana Javed
04/18/2017 at 16:46. Facebook
Zohaib Hassan
Asif Prem
Ahmad Raza
Sana Javed
Sana Javed
04/18/2017 at 14:29. Facebook
Faizan Ahmed
Prince Abbasi
Rajat Khanna
Sana Javed
Sana Javed
04/18/2017 at 03:44. Facebook
Mahira Khan ❀
Mahira Khan
Aftab Shah
Sana Javed
Sana Javed
04/17/2017 at 16:44. Facebook
Your favourite?
Your favourite
Muzamil Umair
Imran Khan
Umair Qayyum Butt
Sana Javed
Sana Javed
04/17/2017 at 15:45. Facebook
Solve it
Solve it
Gm Imran
Sana Javed
Sana Javed
04/17/2017 at 11:44. Facebook
Your choice?

Sana Javed
Sajal Ali
Mahira Khan
Your choice

Sana Javed
Sajal Ali
Mahira Khan
Faysal Kabir
Iftikhar Ahmed
Asif Prem
Sana Javed
Sana Javed
04/17/2017 at 09:43. Facebook
Solve it?
Solve it
Sana Javed
Sana Javed
04/17/2017 at 07:42. Facebook
Who looks good in red lipstick ?
Who looks good in red lipstick
Laraib Bahar
Zohaib Hassan
Faysal Kabir
Sana Javed
Sana Javed
04/17/2017 at 05:42. Facebook
Kia Apko Bhi Aesa lagta h?
Kia Apko Bhi Aesa lagta h
Sana Javed
Ali Warraich
Rim Sha
Sana Javed
Sana Javed
04/17/2017 at 03:26. Facebook
Snapchat filter
Snapchat filter
Rana Anan
KhAn IkRam
Zohaib Hassan
Sana Javed
Sana Javed
04/16/2017 at 12:37. Facebook
Hello
Hello
KhAn IkRam
Faisal Khan
Akram Khan
Mian Azam
Zulfiqar Ali
Konsi jori zyada achi hai?
Konsi jori zyada achi hai
Fayyaz Malik
Muhammad Asghar
Ma Ni