Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 20:34. Facebook
Karim J Waterbuck
Sanju Gupta
Kashif Manzoor
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 20:30. Facebook
Aamir Khan Khaskhli
Adil Khan
Ahad Anwar
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 20:10. Facebook
Rahul Sarraf
Daniel Pitia
Airen Nagaly Celis
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 19:35. Facebook
Airen Nagaly Celis
Shahidul Islam
Shubham Gautam
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 19:08. Facebook
Aditya Narayan Sharma
Rishav Anand
Nahtanoj Lanab
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 18:38. Facebook
Rishav Anand
Shefali Gupta
Stuty Mazumder
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 18:29. Facebook
Alok
Arfan Irshad
Varnika Tiwari
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 17:41. Facebook
Anjit Kaur
Harry Singh Harjinder
Farrukh Khan
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 17:08. Facebook
Brian Johnson
Brian Johnson
Afaq Ahmad
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 16:48. Facebook
Harmeet Singh
Obydul Rana
Michael Samuel
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 16:18. Facebook
Rupam Chakraborty
Obydul Rana
Arsalan Shah
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 15:34. Facebook
Michael Somto
Khalid Naser
Mathew Thomas Palackal
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 15:25. Facebook
Juanro
Talha Arshad
Lavish A Jain
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 14:51. Facebook
Giannhs Tsir
Ortega Kalemi
Krysty Yturralde Maliwat
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 14:15. Facebook
Tej Pratap Singh
Jap'z GrAce
Shiva Koti
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 14:06. Facebook
Loh Boon Kaih
Minhaz Raj
Kumar Arup
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 13:07. Facebook
Rakesh Prasad
Sachin Tak
Manisha Singla
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 13:02. Facebook
Ravi Mishra
Devendra Singh
Christian Lawrence Gamboa
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 12:42. Facebook
Vikalp Kumar
Kashif Khan
Avi Paliwal
Sarcasm
Sarcasm
yesterday at 11:53. Facebook
Claire Rodrigo
Avi Paliwal
Ashish Narvarya