Skolverket
03/24/2017 at 14:17. Facebook
Arbetsplatsförlagt lärande är avgörande för yrkesutbildningens kvalitet. Genom en serie korta filmer får du veta vad som gäller vid apl.
Skolverket
03/22/2017 at 13:41. Facebook
Ta chansen att delta i Matematiklyftet! Ansökningstiden är förlängd - nu kan huvudmän söka statsbidrag fram till och med den 31 mars.

Ansök om statsbidrag för Matematiklyftet fram till och med den 31 mars

skolverket.se
Skolverket
03/22/2017 at 08:29. Facebook
Du har väl inte missat att det finns bedömningsstöd i fem ämnen för dig som arbetar i komvux på grundläggande nivå?

Om du har använt materialet, besvara gärna den enkät som finns i anslutning till materialet i bedömningsportalen. Underlaget från enkäten kan påverka om det kommer ytterligare stöd för bedömning i den här skolformen.

Var med och påverka kommande bedömningsstöd för komvux på grundläggande nivå

bp.skolverket.se
Skolverket
03/21/2017 at 09:25. Facebook
Den laborativa delen i årets biologiprov sprids via sociala medier.

Nationellt prov i biologi sprids via sociala medier

skolverket.se
Skolverket
03/21/2017 at 05:51. Facebook
Nu i mars håller vi fyra webbinarier om förskoleklass och fritidshem, med anledning av de nya delarna i läroplanerna. Det första webbinariet är i morgon, 22 mars, välkommen!

Välkommen att delta i webbinarier om förskoleklass och fritidshem

skolverket.se
Nu fungerar skolverket.se igen och ni hittar svar på vanliga frågor om det läckta provet.

Svar på vanliga frågor om de läckta proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9

skolverket.se
Efterlysning för förskolan! Har du några bra exempel på hur du använder digitala verktyg i er verksamhet? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig eftersom vi ska ta fram material kring digitalisering i förskolan. Hör av dig till digifor@skolverket.se så berättar vi mer.
Gå Matematiklyftet på webben - nu med statsbidrag!
Har inte alla dina lärare deltagit i Matematiklyftet? Webbmöjligheter finns - både för deltagande lärare och handledarutbildning. Sök senast 21 mars och bli en del av en satsning som redan nått 76 procent av landets matematiklärare.

Sök statsbidrag senast den 21 mars och läs om möjligheten att gå Matematiklyftet på webben

skolverket.se
Nu finns ett efterlängtat bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Ett material som hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling.
Bli bättre på säker internetanvändning. Nu finns nytt material som ger dig och dina kollegor bättre förutsättningar att förstå elevernas sampel på nätet. Med hjälp av materialet kan du tillsammans med eleverna diskutera hur de kan undvika onödiga risker.

Här finns allt vårt nya material för kompetensutveckling inom digitalisering: [ Bit.ly Link ]

Gå direkt till materialet om säker internetanvändning

bit.ly
De flesta skolhuvudmän väljer att höja lönerna med 2500 kr för att pengarna i Lärarlönelyftet ska räcka till så många som möjligt. Många arbetsgivare har också satsat på förstelärare som redan tidigare har fått löneökningar via statsbidraget för karriärtjänster.

Läs mer i vår uppföljning av Lärarlönelyftet

skolverket.se
Inte alltid helt enkelt att veta vad är sant och vad är falskt. Bli bättre på kritisk internetanvändning. Ta del av vårt nya material tillsammans med dina kollegor. Sprid gärna vidare!

Vårt nya material om kritisk internetanvändning hittar du på lärportalen

bit.ly
Concept cartoons är nu fritt tillgängliga utan inloggning. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Du kan använda materialet för undervisning och som stöd för bedömning. Tipsa dina kollegor om materialet!

Concept Cartoons för naturvetenskapliga ämnen innehåller samma material. För matematik finns det eget material:...
View details ⇨
Missade du webbinariet om skolans digitalisering? Se inspelningen och läs frågor & svar.

Se inspelade webbinariet om skolans digitalisering

bit.ly
Antalet elever i gymnasieskolan ökar nu för första gången sedan 2008. Bland de nationella programmen ökar Teknikprogrammet mest av de högskoleförberedande och Handel och administration mest bland yrkesprogrammen.

Hur ser det ut på din skola? Statistiken finns nedbruten på skol-, kommun- och länsnivå.

Handel och administration ökar mest bland de yrkesförberedande programmen

siris.skolverket.se
Idag kl.14.30-15.30 är du välkommen till webbinariet om skolans digitalisering – ingen anmälan behövs.

Delta via denna länk - den blir aktiv ca. 10 minuter innan sändningen startar

bit.ly
Sällsynta dagen uppmärksammas sista februari. Att leva med en ovanlig diagnos är en utmaning i sig och då är det förstås särskilt viktigt att skolan kan göra sitt för att underlätta skolgången i så stor utsträckning som möjligt.

Läs mer om tillgänglig skola för alla

skolverket.se
Tips! SPSM har ett studiepaket för dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Paketet omfattar förskola, grundskola och gymnasieskola.

Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som har tagit fram materialet.

Ta del av SPSM:s studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

spsm.se
Behöver du stöd för att planera nyanlända elevers undervisning i matematik? Ta reda på vilka kunskaper eleven har med hjälp av kartläggningsmaterialet.

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i matematik!

bp.skolverket.se
Gratis skolmat, vad fantastiskt! Som ny i Sverige är det mycket att lära kring hur skolan fungerar här. Möter du nyanlända elever och föräldrar i olika sammanhang? Tipsa dem om det här!

Gratis skolmat, vad fantastiskt! Besök www.omsvenskaskolan.se

omsvenskaskolan.se