Skolverket
yesterday at 06:14. Facebook
Tips! SPSM har ett studiepaket för dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Paketet omfattar förskola, grundskola och gymnasieskola.

Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som har tagit fram materialet.

Ta del av SPSM:s studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

spsm.se
Skolverket
02/22/2017 at 06:30. Facebook
Behöver du stöd för att planera nyanlända elevers undervisning i matematik? Ta reda på vilka kunskaper eleven har med hjälp av kartläggningsmaterialet.

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i matematik!

bp.skolverket.se
Skolverket
02/21/2017 at 06:12. Facebook
Gratis skolmat, vad fantastiskt! Som ny i Sverige är det mycket att lära kring hur skolan fungerar här. Möter du nyanlända elever och föräldrar i olika sammanhang? Tipsa dem om det här!

Gratis skolmat, vad fantastiskt! Besök www.omsvenskaskolan.se

omsvenskaskolan.se
Skolverket
02/20/2017 at 15:24. Facebook
Boka in webbinariet den 1 mars kl.14.30-15.30. Fördjupa dig i hur de föreslagna nationella IT- strategierna ska omsättas i praktiken och hur digital kompetens och programmering ska införas i läroplanen. Diskutera med oss vad det innebär för ditt arbete och din skola. Webbinariet kommer att publiceras på webben.

Delta i webbinariet om skolans digitalisering - du behöver inte anmäla dig

bit.ly
Skolverket
02/20/2017 at 09:11. Facebook
Öka kompetensen inom vården. Nu finns ett statsbidrag som kommuner kan söka för att vidareutbilda personal som har en tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen.

Sök senast 10 mars - statsbidrag för utbildning av tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvårde

skolverket.se
Skapa en så bra förskola som möjligt för alla barn i Sverige med hjälp av de nya allmänna råden. Med råden vill vi hjälpa de ansvariga runt om i landet genom att beskriva hur förskolan systematiskt bör följa upp allt från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek. Detta eftersom vi vet att detta är en viktig grundbult för att höja kvalitén i verksamheten och öka måluppfyllelsen.

Beställ eller ladda ner Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

bit.ly
Tips! Anmäl dig till konferens om att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Arrangör är SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

SPSM arrangerar: Lyckas i lärandet – en konferens om att utveckla tillgängliga lärmiljöer

spsm.se
Efterlysning! Har du några bra exempel på hur du använder programmering i din undervisning? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig eftersom vi ska ta fram material kring programmering. Hör av dig till digitalisering@skolverket.se så berättar vi mer.
Glöm inte att ta med nätet i skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling. Lyssna gärna på ett nyligen sänt webbinarium där Skolinspektionen tar upp den kvalitetsgranskning de gjort kring skolors arbete mot nätkränkning.

Ta del av konkreta tips om skolors arbete mot kränkningar på nätet -webbinarium från Skolinspektion

bit.ly
Vi gratulerar Andreas Hygrell från Tyska skolan i Stockholm! Han är en av de 28 eleverna i Europa som har vunnit översättningstävlingen Juvenes Translatores. Europeiska kommissionen arrangerar tävlingen årligen för att främja språkinlärning i skolorna.

Läs mer om översättningstävligen för 17-åringar

ec.europa.eu
Är du lärare i SO eller i NO i årskurs 4-6? Nu finns flera nya bedömningsstöd i bedömningsportalen. Kontakta din rektor eller provadministratören på din skola om du saknar inloggningsuppgifter eller behörighet till ämnet.

Nu finns nytt stöd för dig som undervisar i NO eller SO - logga in i Bedömningsportalen

bp.skolverket.se
Läs vår artikel på DN Debatt som vi skrivit tillsammans med MSB och Medierådet.

[ Dn.se Link ]

”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik” - DN.SE

dn.se
Stort intresse för Läslyftet. Nu betalar vi ut 86 miljoner till kommuner och fristående skolor. Här är listan med vilka som fått pengar. Även de skolor som inte får statsbidrag kan arbeta med Läslyftet. Läs mer på Skolverkets webbplats.

Här är hela listan med vilka som har fått pengar

skolverket.se
Titta när SVT Lilla Aktuellt besöker Hjulsbroskolan och diskuterar källkritik och säkerhet på nätet med eleverna.

Säker på nätet - här är elevernas bästa tips (spola fram till 4:50)

svt.se
Det är viktigt att alla elever kan känna sig trygga även när starka åsikter i klassrummet går i sär. Då prövas din lärarförmåga att leda svåra diskussioner. "Undervisa om kontroversiella frågor" är ett nytt konkret material från Europarådet som stöder dig i detta arbete.

Så leder du svåra diskussioner i klassrummet

skolverket.se
Har du saknat något språk i kartläggningsmaterialet för nyanlända elever? Nu finns uppgifterna i kartläggningsmaterialet, steg 2 Litteracitet, översatta till ytterligare 10 språk.

Kartläggningsmaterialet: Nu finns uppgifterna i Litteracitet på fler språk

bp.skolverket.se
Safer Internet Day infaller i år den 7 februari. Ta gärna tillfället i akt och diskutera säkerhet och källkritik på nätet tillsammans med dina elever. Använd våra guider. Dela gärna vidare!

Hjälp elever agera säkert på nätet

skolverket.se
Nu finns de första bedömningsstöden för komvux på grundläggande nivå. Du hittar stöd i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk i vår bedömningsportal. Du behöver logga in i portalen för att få tillgång till materialen.

Nu finns stöd för bedömning i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

bp.skolverket.se
Antalet elever på introduktionsprogrammen växer, men många lärare och rektorer tycker att det är svårt att veta hur man ska dokumentera elevernas yrkeskunnande i gymnasieintyget. I vår nya publikation finns stöd och exempel för att skriva individuella studieplaner och gymnasieintyg.

Introduktionsprogrammen - så kan du dokumentera elevernas kunskaper

skolverket.se
Har du som lärare mött elever som påstår att fakta om förintelsen inte stämmer? Skolan behöver bemöta påståenden med kunskap i en öppen diskussion. Stärk dina möjligheter att hantera frågan - lyssna på ett samtal om förintelseförnekande och antisemitism mellan Mathan Ravid från Svenska kommittén mot antisemitism och Hugo Wester, Skolverket.

Lyssna på samtal om förintelseförnekande och antisemitism

bit.ly