Kapil Hazarika
Akash Pai
Manoj Lakde
Praveen Uppu
Aravind GS
Debashis Sinha
Vaijayanthi Bhujle
Arpan Sharma
Maripelli Shekar
Rákèsh Kumar
Savi Karthi
Shankar Parashtekar
Poonam Abbi
Surendra Kute
The online compiler
Puran Singh Mehra
Kanamarlapudi V Niranjan
Theawakenedone Nirvana
Keshav Singh
Mithun Bhowmik
Abhijit Kumar Malakar
Premanshu Dwivedi
Amal Jose
Anil Rathod
Saravanan Sarasu
Aatish Nachicket
Vaijayanthi Bhujle
Mohammad Hossain
Anandi Veeresh
Deepak Mehta
Suraj Tulshiram Kadhane
Debashis Sinha
Bhalchandra Dalvi
Bukachi Akatsa
Vicky VK
Pradeep Kumar
Senshi Robiul Islam
Jangam Shankar
Tikeshvar Nishad
Yagnik Dave
Somyajitt Sarkr
Maņoj Chópra
Mitesh Dwivedi
Swami Vivekananda :  Our Eternal Spirit
Vaijayanthi Bhujle
张佩 玲
Raj Ravi Raushan Kumar
Deepak Mehta
Thomas George
Tas Tsementzis
Sridhar Das
Anupam Sharma
Venkatnarayan Rajan
Vibha Shashidhar
Aparajito Tagore
Tejashri Teju
Priya Radhamony Swaminathan
Saurabh Mishra
Theawakenedone Nirvana
Prakritish Bhowmick