Tieng-Anh-123
Tieng-Anh-123
06/21/2017 at 13:01. Facebook
So sánh each và every

------> Giống nhau:
Each/ Every + Nsingular

--------> Khác nhau

[ Tienganh123.com Link ]

------------------------ -------------------------
Địa chỉ: số nhà 15, ngõ 259/9 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
☏ SĐT: 0436 628 077/ 0436 285 993
➡ Đăng ký học online: [ Goo.gl Link ]
➡ Đăng ký khóa học tại trung tâm: [ Goo.gl Link ]
So sánh each và every Giống nhau Each Every Nsingular Khác nhau
PHÂN BIỆT AT THE END VÀ IN THE END
-------------------------
➡➡➡ 1. At the end (of something) = thời điểm kết thúc (một việc, sự kiện, thời gian…).
Ex:
at the end of the month
at the end of January
at the end of the match
at the end of the film
at the end of the course
at the of the concert
- I’m going away at the end of January/ at the end of the month. Tôi sẽ đi vắng vào cuối tháng giêng/...
View details ⇨
PHÂN BIỆT AT THE END VÀ IN THE END 1 At the
Giải đố cùng tienganh123.com

People buy me to eat, but never eat me. What am I?

------------------------ -------------------------
Địa chỉ: số nhà 15, ngõ 259/9 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
☏ SĐT: 0436 628 077/ 0436 285 993
➡ Đăng ký học online: [ Goo.gl Link ]
➡ Đăng ký khóa học tại trung tâm: [ Goo.gl Link ]
Giải đố cùng tienganh123com People buy me to eat but never eat
Huệ Nguyễn Kim
Huyền Trang
Vũ Lý
Giải đố
------------------------ -------------------------
Địa chỉ: số nhà 15, ngõ 259/9 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
☏ SĐT: 0436 628 077/ 0436 285 993
➡ Đăng ký học online: [ Goo.gl Link ]
➡ Đăng ký khóa học tại trung tâm: [ Goo.gl Link ]
Giải đố Địa chỉ số nhà 15 ngõ 2599 phố Vọng Đồng
Hongtrang Banggia
Trần Khoa Dự
Chung Pham
<3 <3 <3 Động từ arrive KHÔNG BAO GIỜ đi với giới từ to:

✗ She meets them at an inn before they arrive to the house.

✓ She meets them at an inn before they arrive at the house.Arrive có thể đi với at hoặc in:

▪ Dùng arrive at khi theo sau là các danh từ chỉ địa điểm nhỏ vd: airport hay restaurant

VD: The scene in which Robyn arrives at the factory for the first time.▪ Dùng arrive in khi theo sau là các danh từ chỉ địa điểm lớn vd:...
View details ⇨
3 3 3 Động từ arrive KHÔNG BAO GIỜ đi với giới từ to:
Ngoc Minh HD
HỎI THĂM VÀ ĐỘNG VIÊN NGƯỜI ỐM

----------------- 1. Những câu hỏi thăm người ốm

- What is the matter?: Anh bị làm sao vậy?

- How are you feeling?: Bây giờ anh thấy thế nào?

- Are you feeling any better?: Anh đã thấy khá hơn chưa?

- Are you feeling alright?: bây giờ cậu có thấy ổn không?

- Are you feeling any better?: bây giờ cậu đã thấy đỡ hơn chưa?

----------------- 2. Những câu động...
View details ⇨
HỎI THĂM VÀ ĐỘNG VIÊN NGƯỜI ỐM
Tâm Trần
DO YOU KNOW THESE PIECES?

pawn /pɔːn/: quân tốt
castle /ˈkɑːsl/: quân xe
bishop /ˈbɪʃəp/: quân tượng
knight /naɪt/: quân mã
queen /kwiːn/: quân hậu
king /kɪŋ/: quân vua

(st)

------------------------ -------------------------
Địa chỉ: số nhà 15, ngõ 259/9 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
☏ SĐT: 0436 628 077/ 0436 285 993
➡ Đăng ký học online: [ Goo.gl Link ]
➡ Đăng ký khóa học...
View details ⇨
DO YOU KNOW THESE PIECES pawn pɔːn quân tốt castle ˈkɑːsl quân
Tài Thế Mới Là
Tài Thế Mới Là
Ngoc Hân
Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Tiếng Anh 123 TUYỂN SINH học viên khóa học trực tiếp tại trung tâm tháng 6/2017 như sau:

--------. <3 PHÁT ÂM - Tối 7/6/2017 - 18H-19H30 Thứ 2,4,6 -> 1,300,000đ - 16 buổi

--------. <3 Giao Tiếp cơ bản 1 - Tối 7/6/2017 - 18H-19H30 Thứ 2,4,6 - 1,290,000đ - 20 buổi

--------. <3 Giao Tiếp 2 - Tối 7/6/2017- 18H-19H30 Thứ 2,4,6 -> 1,390,000đ - 20 buổi

--------. <3 Ngữ Pháp Từ Vựng cơ bản - Tối 16/6/2017 -> 19H30-21H Thứ 2,4,6- 1,390,000đ- 20 buổi

--------. <3 TOEIC A (400-450+) - Tối 16/6/2017 - 18H-19H30 Thứ 2,4,6 -> 1,450,000đ- 20 buổi
..............
Đặc biệt:
<> 1. Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký sớm
<> 2. Miễn phí kiểm tra đầu vào, tư vấn lớp học phù hợp
<> 3. Miễn phí toàn bộ tài liệu, giáo trình học
<> 4. Giảm 15% nhóm 2 người và học viên đăng ký khóa học thứ 2, giảm 20% nhóm 3 người và học viên đăng ký từ khóa học thứ 3.
5. Số lượng học viên: tối đa 15 người/ 1 lớp.

------------------------ ...
View details ⇨
Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Tiếng Anh 123 TUYỂN SINH học
Như Nguyễn
Tuyen Pham
tienganh123.com
------------------------ -------------------------
Địa chỉ: số nhà 15, ngõ 259/9 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
☏ SĐT: 0436 628 077/ 0436 285 993
➡ Đăng ký học online: [ Goo.gl Link ]
➡ Đăng ký khóa học tại trung tâm: [ Goo.gl Link ]
tienganh123com Địa chỉ số nhà 15 ngõ 2599 phố Vọng Đồng Tâm
Một số từ khác biệt trong Anh-Anh, Anh - Mỹ

(ST)
------------------------ -------------------------
Địa chỉ: số nhà 15, ngõ 259/9 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
☏ SĐT: 0436 628 077/ 0436 285 993
➡ Đăng ký học online: [ Goo.gl Link ]
➡ Đăng ký khóa học tại trung tâm: [ Goo.gl Link ]
Một số từ khác biệt trong AnhAnh Anh Mỹ
Vy Nguyen
Một số từ VIẾT TẮT hay gặp trong tiếng Anh

- GIMME = give me (đưa cho tôi...)
- INIT = isn't it (có phải không)
- KINDA = kind of (đại loại là...)
- LEMME = let me (để tôi)
- WANNA là dạng nói tắt của "want to" (muốn ...).
- GOTTA = (have) got a (có...)
- GOTTA = (have) got to (phải làm gì đó)

------------- Letters (chữ cái)

- U = you

- C = see

- B = be

- CU L8r = see you later (gặp lại...
View details ⇨
Một số từ VIẾT TẮT hay gặp trong tiếng Anh
Bích Ngọc
Trần Thị Mỹ Lệ
Vy Nguyen
Cụm động từ với ASK

--------- ask after/for somebody = ask for news of = hỏi thăm về tình hình của ai đó

E.g: I met Tom at the party; he asked after you. (Mình gặp Tom ở bữa tiệc, anh ấy có hỏi thăm về cậu)

--------- ask for

(a) = ask to speak to= mong muốn gặp và nói chuyện với ai đó

E.g: Go to the office and ask for my secretary. (Hãy tới cơ quan, gặp và nói chuyện với thư kí của...
View details ⇨
Cụm động từ với ASK ask afterfor somebody ask for news of
Giải đố cuối ngày các mem ơi ..... :D

------------------------ -------------------------
Địa chỉ: số nhà 15, ngõ 259/9 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
☏ SĐT: 0436 628 077/ 0436 285 993
➡ Đăng ký học online: [ Goo.gl Link ]
➡ Đăng ký khóa học tại trung tâm: [ Goo.gl Link ]
Giải đố cuối ngày các mem ơi :D
Trần Đình Hiệp
Sar Wang
Nguyễn Thành Công
Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Tiếng Anh 123 tuyển sinh học viên khóa học trực tiếp tại trung tâm tháng 5/2017 như sau:

--------. <3 PHÁT ÂM - Tối 26/5/2017 - 18H-19H30 Thứ 2,4,6 - 1,170,000đ - 16 buổi

--------. <3 Giao Tiếp cơ bản 1 Tối 26/5/2017 - 18H-19H30 Thứ 2,4,6 - 1,160,000đ - 20 buổi

--------. <3 Giao Tiếp 2 - Tối 26/5/2017- 18H-19H30 Thứ 2,4,6 - 1,250,000đ - 20 buổi

--------. <3 Ngữ Pháp Từ Vựng cơ bản - Tối 26/5/2017 - 19H30-21H Thứ 2,4,6- 1,250,000đ- 20 buổi

------------------------ -------------------------
Địa chỉ: số nhà 15, ngõ 259/9 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
☏ SĐT: 0436 628 077/ 0436 285 993
➡ Đăng ký học online: [ Goo.gl Link ]
➡ Đăng ký khóa học tại trung...
View details ⇨
Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Tiếng Anh 123 tuyển sinh học
Giầy Vnxk DuyAn
Một số GIỚI TỪ chỉ sự CHUYỂN ĐỘNG

<3 IN, INTO, OUT OF

1. IN: dùng chỉ vị trí (địa điểm - không chuyển hướng)

In the classroom; in the concert hal; in the box....

2. INTO: dùng chỉ sự chuyển động từ ngoài vào trong.

I go into the classroom.

3. OUT OF: dùng chỉ sự chuyển động từ trong ra ngoài.

I go out of the classroom.

----

<3 AT, TO

1. AT: dùng chỉ sự cố định ở một vị trí nào đó tương đối nhỏ, vì nếu diện...
View details ⇨
Một số GIỚI TỪ chỉ sự CHUYỂN ĐỘNG
Quá hay để đọc và dịch :)
Tieng-Anh-123 05/21/2017
Trần Tuyển
Võ Thị Kim Liên
Nguyện
Life is ...

------------------------ -------------------------
Địa chỉ: số nhà 15, ngõ 259/9 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
☏ SĐT: 0436 628 077/ 0436 285 993
➡ Đăng ký học online: [ Goo.gl Link ]
➡ Đăng ký khóa học tại trung tâm: [ Goo.gl Link ]
Life is Địa chỉ số nhà 15 ngõ 2599 phố Vọng Đồng
Cụm động từ về Friends & Lovers

--------- get on: có mối quan hệ tốt
Ex: We're getting on much better now that we don't live together.
He doesn't get on with his daughter

--------- fall out: Bất đồng ý kiến một cách nghiêm trọng.
Lưu ý: fall out with someone + over/about something. Cụm danh từ của fall out là have a falling out.
Ví dụ: We used to get on pretty well but then we fell out with...
View details ⇨
Cụm động từ về Friends Lovers get on có mối quan hệ
Hằng Nga
Bài luyện tập về a/an/some

P/s: Các mem điền đáp án xuống comment phía dưới nhé ^^

------------------------ -------------------------
Địa chỉ: số nhà 15, ngõ 259/9 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
☏ SĐT: 0436 628 077/ 0436 285 993
➡ Đăng ký học online: [ Goo.gl Link ]
➡ Đăng ký khóa học tại trung tâm: [ Goo.gl Link ]
Bài luyện tập về aansome Ps Các mem điền đáp án xuống
What am I???

------------------------ -------------------------
Địa chỉ: số nhà 15, ngõ 259/9 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
☏ SĐT: 0436 628 077/ 0436 285 993
➡ Đăng ký học online: [ Goo.gl Link ]
➡ Đăng ký khóa học tại trung tâm: [ Goo.gl Link ]
What am I Địa chỉ số nhà 15 ngõ 2599 phố Vọng
Yen Phung