د جګړی لومړي کرښه
"ژوند مو ساده دی مبارزه مو سپیڅلی"
پوځي ښوونه او روزنه، د ملي اردو اړوندانو د ژوند، نه بیلیدونکې برخه ده.
ما خواهان تامین امنیت، باز سازی و رفاه مردم خود میباشیم.
فقط یک جمله در باره این جنرال قندهار
نیرو های امنیتی افغانستان پذیرش مسوولیت های امنیتی افغانستان را افتخار خویش میدانند.
ملی اردو د رښتینولی ، زړورتیا اوایمانداری هنداره
در باره این قهرمان یک جمله زیبا بنویسید.
د افغانستان ملی اردو د خپلو خلکو د ځان او مال ساتنه، او د هیواد فرهنګی او اقتصادی پرمختیا څخه ملاتړ، خپله دنده بولی.
در باره این قهرمان فقط یک جمله بنویسید.
نان اشتها دارید؟
«تو می‌کوشی تا آسوده باشی، ولی من می‌کوشم تا دیگران آسوده‌ تر از من باشند»