حمایت مردمی از نیرو های امنیتی افغانستان، انگیزه قوی جهت انجام وظایف محوله
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/23/2017
Mojib Rahman
یکی از پیلوتان نسل جوان قوای هوایی افغانستان
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/23/2017
Farhad Wazir
Bissmullah Qambari
کوماندو ها با سايرنيروهاى امنيتى درجريان فعاليت محاربوى در دند پتان ولايت پکتيا
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/22/2017
په اتلو دفاعی او امنیتی ځواکونو کې ستاسو پیاوړی بچیان د هیواد څخه د کلکی دفاع په ګرمو مورچلوکې په ډیری میړانی ولاړ دی، او په زړه وړتیا اړوند دندوته ادامه ورکوی.
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/22/2017
منسوبین اردوی ملی عقابان بلند پروازی اند که اهداف بلند دشمنان را در هر گوشه افغانستان و درسریع ترین وقت مهار میسازند.
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/22/2017
د جګړې په لومړی کرښه کې
اتله الله دي مل شه.
آمین
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/22/2017
Muhammad Khan Omid
طاعات او عبادات مو قبول شه!‌
آمین
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/21/2017
"تروریست ها بدانند که در هر دشت، کوه و مغاره ای که باشند به شدت سرکوب خواهند شد."
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/21/2017
Muhammad Khan Omid
پولیس سرحدی افغانستان همیشه سبز وکامگار باشید.
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/21/2017
Muhammad Khan Omid
دا د افغانستان کومه سیمه ده؟
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/20/2017
Shahwali Malakzada
Sohaib Jan
به پیش بسوی پیروزی
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/20/2017
Mohammad Sarwar Samim
خدای، هیواد، دنده
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/20/2017
Shikib Ahmad
Muhammad Khan Omid
طاعات و عبادات تان در این ماه پر فیض و برکت قبول و مقبول درگاه حق باد.
آمین
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/20/2017
په اتلو دفاعی او امنیتی ځواکونو کې ستاسو پیاوړی بچیان د هیواد څخه د کلکی دفاع په ګرمو مورچلوکې په ډیری میړانی ولاړ دی، او په زړه وړتیا اړوند دندوته ادامه ورکوی.
U.S. Central Command - Dari/Pashto 06/19/2017