U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
yesterday at 05:42. Facebook
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน กงสุลใหญ่เจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เอ็กซ์เรย์ ณ ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ซึ่งหน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนแห่งสหรัฐฯ และหน่วยงานสนับสนุนด้านวิศวกรรมของกองทัพแห่งสหรัฐฯ ได้ปรับปรุงระบบเครื่องสแกนเพื่อใช้ตรวจสอบสิ่งผิดปกติ...
View details ⇨
เมอวนท 20 มถนายน กงสลใหญเจนนเฟอร ฮารไฮ ไดเขารวมพธเปดศนยเอกซเรย ณ ดานศลกากรแมสาย
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
yesterday at 04:16. Facebook
[ Facebook.com Link ]

นิทรรศการ American Arts Incubator on River Health "หากสายน้ำมีชีวิต" จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ บริเวณโถงและผนังโค้ง ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผลงานศิลปะสื่อผสมแนวใหม่ที่จัดแสดงในนิทรรศการจะเป็นผลงานของผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปจำนวน 4 ทีม และผลงานของศิลปินอเมริกัน สก็อตต์ คิลดัล...
View details ⇨
นทรรศการ American Arts Incubator on River Health หากสายนำมชวต จะเปดใหเขาชมตงแตว
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
yesterday at 02:14. Facebook
ส่วนหนึ่งของการทำรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การยกย่องบุคคลในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่อุทิศตนต่อสู้การค้ามนุษย์ ในปีนี้ คุณบุ๋มหรือคุณบูม มอสบี ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการฮัก เป็นหนึ่งในแปดบุคคลดีเด่นที่ได้รับรางวัล TIP Report Hero Acting to End Modern Slavery Award จากผลงานพัฒนาแนวทางการให้บริการด้านการป้องกันการค้ามนุษย์โดยให้ความสำคัญกับผู้เสียหายเป็นหลัก...
View details ⇨
U.S. Embassy Bangkok 06/28/2017
Suntaree Mathitano
Grace Rose Karunaporn
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/27/2017 at 14:58. Facebook
นายเร็กซ์ ดับเบิลยู. ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแถลงออกรายงานการค้ามนุษย์ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รายงานการค้ามนุษย์จัดทำขึ้นภายใต้กฎหมาย Trafficking Victims Protection เพื่อประเมินการดำเนินงานของรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกในการขจัดระบบทาสสมัยใหม่ รัฐบาลสหรัฐฯ...
View details ⇨
U.S. Embassy Bangkok 06/27/2017

Trafficking in Persons Report 2017

state.gov
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/27/2017 at 07:49. Facebook
น้องไบรท์ หรือ นักเรียนนายเรืออากาศ กรวิชญ์พงศ์ สุนทรนิธิกุล คือหนึ่งในนักเรียนนายเรืออากาศไทยที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา รัฐโคโลราโด โดยจบการศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา น้องไบรท์เป็นนักบินผาดแผลงมากความสามารถและเคยเป็นสมาชิกทีมนักบินโรงเรียนนายเรืออากาศเข้าร่วมการแข่งขันด้านการบินระดับชาติและได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อปีที่แล้ว...
View details ⇨
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/27/2017 at 06:16. Facebook
EducationUSA Thailand ได้จัด "College Application Boot Camp" ที่สถาบันสอนภาษาเอยูเอ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. และ ที่ American Hub สถานทูตอเมริกา เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา นักเรียนมัธยมปลายได้ร่วมเวิร์กชอปเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร การเขียน และข้อกำหนดในการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีในอเมริกา อย่าลืมติดตามเพจของ EducationUSA Thailand สำหรับ College Application Boot Camp...
View details ⇨
EducationUSA Thailand ไดจด College Application Boot Camp ทสถาบนสอนภาษาเอยเอ เมอว
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/26/2017 at 13:34. Facebook
เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๓ กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาได้คัดเลือกช่างภาพหนึ่งท่านเพื่อไปถ่ายภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์ฯ เนื่องในวโรกาสเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการครั้งแรก ร่วมเดินทางกับเราไปรับชมรับฟังเรื่องราวจากความทรงจำของ "คุณวิจิตร ไชยวัณณ์" ซึ่งเป็นหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ

In 1960, U.S. Department of...
View details ⇨
Scott Adamson Taylor-Chanchoo
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/26/2017 at 02:32. Facebook
หลายประเทศทั่วโลกกำหนดให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความสำคัญและบทบาททางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) Pride Month ชมภาพการเฉลิมฉลองบางส่วนได้ที่นี่

The month of June is recognized in countries around the world as Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) Pride Month. Here’s a sampling of the...
View details ⇨
U.S. Embassy Bangkok 06/26/2017

Pride 2017 in photos: LGBTI celebrations worldwide | ShareAmerica

goo.gl
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/24/2017 at 04:00. Facebook
ทุกวัน โลกเราจะมีเหตุการณ์เด็กสูญหาย โครงการ Global Missing Children Research Initiative ของศูนย์ดูแลเด็กหายและเด็กที่ถูกล่วงละเมิดนานาชาติ (International Centre for Missing & Exploited Children หรือ ICMEC) เป็นเครื่องมือใหม่ทางอินเทอร์เน็ตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหายและการดำเนินงานของประเทศต่างๆ ทั่วโลก #missing #ICMEC

Every day, all around the world, children go...
View details ⇨
ทกวน โลกเราจะมเหตการณเดกสญหาย โครงการ Global Missing Children Research Initiativ

Global Missing Children Research Initiative

icmec.org
Nareewan Haruancheep
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/23/2017 at 03:45. Facebook
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ และภริยาเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (US – ASEAN) ที่เดินทางมาไทย โดยก่อนวันงาน คณะนักธุรกิจได้เข้าพบและหารือกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ รวมถึงข้าราชการผู้แทนจากสิบกว่ากระทรวง คณะนักธุรกิจนี้เป็นผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เคมีภัณฑ์ ยานยนต์และเครื่องจักรกลหนัก เภสัชภัณฑ์...
View details ⇨
เมอวนท 22 มถนายน เอกอครราชทตกลน เดวส และภรยาเปนเจาภาพจดงานเลยงรบรองคณะนกธรกจจากส
อยุทธไชยาพร ต้นสวรรค์
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/23/2017 at 02:46. Facebook
โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI), โครงการ Dress the Dream และ สถานทูตสหรัฐฯ ร่วมกันจัดค่าย YSEALI Youth Marketing Campให้กับผู้นำเยาวชนจำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน ที่ American Hub สถานทูตสหรัฐฯ โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจนำความรู้ด้านการตลาดมาทำงานด้านธุรกิจเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์

Young Southeast Asian Leaders Initiative's...
View details ⇨
โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative YSEALI โครงการ Dress the Dream
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/23/2017 at 02:00. Facebook
สนใจทำงานกับสถานทูตอเมริกาไหมคะ เช็คตำแหน่งที่เรากำลังเปิดรับได้ที่นี่ค่ะ [ Usembassy.gov Link ]

Looking for a new job opportunity? Check out our current vacancies below! Visit [ Usembassy.gov Link ] for more information!
U.S. Embassy Bangkok 06/23/2017
เพ็ญศักดิ์ สว่างเนตร
Audie Tadpole
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/22/2017 at 09:43. Facebook
เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ นำคณะนักธุรกิจประมาณ 35 คนจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (US – ASEAN) เข้าเยี่ยมคาราวะพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีถึงประเด็นการค้าต่างๆ เพื่อกระชับไมตรีทางการค้าและพาณิชย์ระหว่างประเทศทั้งสอง โดยมีคณะรัฐมนตรีหลายท่านเข้าร่วมหารือด้วย ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์...
View details ⇨
เอกอครราชทตกลน เดวส นำคณะนกธรกจประมาณ 35 คนจากสภาธรกจสหรฐอเมรกา  อาเซยน US  ASEA
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/22/2017 at 06:52. Facebook
น้องฉายฉาน คำคม จากโรงเรียนโยธินบูรณะเป็นผู้ชนะเลิศในตำแหน่ง ‘Champ of the Year’ จากการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2016 โดยได้รับรางวัลเกียรติยศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจากทาง EducationUSA Thailand ที่มอบรางวัลใหญ่เป็นทุนการศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อนนี้ที่มหาวิทยาลัย Embry-Riddle Aeronautical University ในเมือง เดย์โทนาบีช รัฐฟลอริด้า ค่ะ...
View details ⇨
นองฉายฉาน คำคม จากโรงเรยนโยธนบรณะเปนผชนะเลศในตำแหนง Champ of the Year จากการแขงข
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/22/2017 at 03:27. Facebook
เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ และภริยา ร่วมงานรับประทานอาหารเย็นเพื่อฉลองเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ที่อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยในช่วงบ่ายก่อนงานเลี้ยง พนักงานสถานทูตสหรัฐฯ ได้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนของอิสลามวิทยาลัยฯ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตเดวีส์ได้เยี่ยมชมโรงเรียนและปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกด้วย

Ambassador and Mrs. Davies broke the fast in celebration of...
View details ⇨
เมอวนพธท 21 มถนายน เอกอครราชทตกลน เดวส และภรยา รวมงานรบประทานอาหารเยนเพอฉลองเดอน
U.S. Embassy Bangkok
U.S. Embassy Bangkok
06/22/2017 at 01:00. Facebook
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาขอเชิญผู้สนใจร่วมชมภาพยนตร์สารคดีรอบค่ำกับโครงการ American Film Showcase ภาพยนตร์เรื่องแรกที่คัดเลือกมานำเสนอในครั้งนี้คือเรื่อง GENERATION STARTUP สารคดีบันทึกเรื่องราวความพยายามและชัยชนะของนักศึกษาจบใหม่หกคนที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพในเมืองดีทรอยต์ พร้อมช่วงสนทนาตอบคำถามผ่าน Skype กับผู้กำกับ Cheryl Miller Houser

สถานทูตฯ...
View details ⇨
สถานเอกอครราชทตสหรฐอเมรกาขอเชญผสนใจรวมชมภาพยนตรสารคดรอบคำกบโครงการ American Film

Documentary Night and Chat with Director: Generation Startup

EVENT - facebook.com
อย่าพลาดงานเปิดตัวนิทรรศการ American Arts Incubator on River Health "หากสายน้ำมีชีวิต" ผลงานศิลปะสื่อผสมแนวใหม่ที่จัดแสดงในนิทรรศการจะเป็นผลงานของผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปจำนวน 4 ทีม และผลงานของศิลปินอเมริกัน สก็อตต์ คิลดัล โดยเป็นผลงานศิลปะจากการเก็บข้อมูล (physical data sculptures) ปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองในกรุงเทพฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 – 19.30 น.
ณ...
View details ⇨
อยาพลาดงานเปดตวนทรรศการ American Arts Incubator on River Health หากสายนำมชวต ผลง

American Arts Incubator on River Health Exhibition Opening

EVENT - facebook.com
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ Library of Congress ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2343 เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเอกสารกว่า 164 ล้านชิ้นและชั้นหนังสือความยาวรวมกว่า 1,350 กิโลเมตร จึงนับเป็นสวรรค์ของคนรักหนังสืออย่างแท้จริง หากเพื่อนๆ ไม่สะดวกไปเยือนหอสมุดแห่งนี้ถึงกรุงวอชิงตัน ก็สามารถเที่ยวชมอาคารสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนแห่งนี้ผ่านทางออนไลน์ได้ในวิดีโอนี้

The Library of Congress, founded in...
View details ⇨
หอสมดรฐสภาอเมรกน หรอ Library of Congress กอตงขนเมอป พศ 2343 เปนหองสมดทใหญทสดในโล

Explore the world's biggest library ... right now | ShareAmerica

share.america.gov
Mtna Ema Eugi
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองประจำปี #LGBTI Pride ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ผู้ร่วมงานประกอบด้วยนักเคลื่อนไหว LGBTI ทูตานุทูตต่างประเทศ ผู้แทนจากภาครัฐและประชาสังคม บุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคม LGBTI ในกรุงเทพฯ ในงานนี้ แขกผู้มีเกียรติได้รับฟังสุนทรพจน์จากเอกอัครราชทูตเดวีส์ และศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์...
View details ⇨
เมอวนท 20 มถนายน เอกอครราชทตกลน เดวส เปนเจาภาพจดงานเลยงรบรองประจำป LGBTI Pride ณ
Mtna Ema Eugi
Tracey Nicole Sheffield
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิ คีตรัตน์ จัดงานแถลงข่าวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงคอนเสิร์ตโดย The New Orleans Jazz All Stars ในวันที่ 15 และ 16 กรกฎาคมนี้ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์และคณะได้แสดงดนตรีแจ๊สแบบ New Orleans ให้ชมด้วย เชิญซื้อตั๋วชมคอนเสิร์ตได้ที่ Thai Ticket Major: [ Goo.gl Link...
View details ⇨
เมอวนท 20 มถนายน สถานเอกอครราชทตสหรฐอเมรกาประจำประเทศไทย พรอมดวยผแทนจากมลนธ คตรต