ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಈ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರು, ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ? ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ #Avalu ಸೋಮವಾರ ದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7:30 ಕ್ಕೆ
ಪರಣಕಕತ ಹಚಚಗ ಪರತಸ ಈ ಅಕಕತಗಯರ ಒದ ಮನಗ ಅತತಸಸಯಗ ಹಗತರ ಮದ ವಕಷಸ ಹಸ ಧರವಹ Avalu ಸಮವರ ದದ ರತರ
Ramesh Aravind #Mohan #SNarayan ಅವರ ಹಿಟ್ combination ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರ #KothigaluSirKothigalu ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಕ್ಕೆ
Ramesh Aravind Mohan SNarayan ಅವರ ಹಟ combination ನ ಸಪರ ಹಟ ಹಸಯ ಚತರ KothigaluSirKo
SundaySuperMovie #RockingStar Yash Shanvi Srivastava ಅಭಿನಯದಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ #Masterpiece ವೀಕ್ಷಿಸಿಇಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ
Uppala Rock
Aarya Hiremath
Chaithra Karnoor
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸೋ ಇವಳ ಹಿಂದೆ ನಡೀತಿದೆ ಸಂಚು! ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ #Avalu ನಾಳೆ ಇಂದ ರಾತ್ರಿ 7:30 ಕ್ಕೆ
Spicy prawns masala and Austrian chicken dish ಈ ಭಾನುವಾರದ special! ವೀಕ್ಷಿಸಿ 'ಖಾರ ಮಸಾಲೆ'. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಕ್ಕೆ
#AnandaBhairavi ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ #Avalu ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು#UdayaFamily ಗೆ welcome ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ!
ನಟಿ Radhika Pandit ಅವರ ಅವರ ಈ 3 looks ಯಾವ 3 ಚಿತ್ರದ್ದು?
ನಟ Radhika Pandit ಅವರ ಅವರ ಈ 3 looks ಯವ 3 ಚತರದದ
Keerthi Keeru
Sunil Joshi
Acchu Mohan
1 more day to go for #Avalu Don’t forget to tune in! ನಾಳೆ ಇಂದ ರಾತ್ರಿ 7:30 ಕ್ಕೆ
1 more day to go for Avalu Dont forget to tune in ನಳ ಇದ ರತರ 730 ಕಕ
Vivek Ballur Vox
ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತೀರ super entertaining games! ವೀಕ್ಷಿಸಿ #AdarshaDampathigalu ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಕ್ಕೆ
ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಈ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರು, ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ? ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ #Avalu ಸೋಮವಾರ ದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7:30 ಕ್ಕೆ
ಪರಣಕಕತ ಹಚಚಗ ಪರತಸ ಈ ಅಕಕತಗಯರ ಒದ ಮನಗ ಅತತಸಸಯಗ ಹಗತರ ಮದ ವಕಷಸ ಹಸ ಧರವಹ Avalu ಸಮವರ ದದ ರತರ
Cricket555
Chinnu Chinmayi Ha
Divu Divu
Udaya Television
Udaya Television
yesterday at 15:30. Facebook
#ChallengingStar Darshan Thoogudeepa Srinivas ಅವರ ಈ 3 looks ಯಾವ 3 ಚಿತ್ರದ್ದು?
ChallengingStar Darshan Thoogudeepa Srinivas ಅವರ ಈ 3 looks ಯವ 3 ಚತರದದ
Manu Muni
Udaya Television
Udaya Television
yesterday at 14:00. Facebook
#SooperKabaddi show ನ super ಕ್ಷಣಗಳು!
SooperKabaddi show ನ super ಕ್ಷಣಗಳು
Sri Nidhi
Udaya Television
Udaya Television
yesterday at 12:30. Facebook
ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ 2 stars ಅವರ childhood pictures!
Kiccha Sudeep Ramya
ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ 2 stars ಅವರ childhood pictures
Rohith Kumar S M
Ranjith Raj
Ashwin Gowda
Udaya Television
Udaya Television
yesterday at 12:00. Facebook
#PowerStar PuneethRajkumar Adah Sharma S ಅಭಿನಯದ super action ಚಿತ್ರ #Ranavikrama ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ
PowerStar PuneethRajkumar Adah Sharma S ಅಭನಯದ super action ಚತರ Ranavikrama ವಕಷಸ
Paramanand
Udaya Television
Udaya Television
yesterday at 09:30. Facebook
ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಈ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರು, ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ? ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ #Avalu ಸೋಮವಾರ ದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7:30 ಕ್ಕೆ
ಪರಣಕಕತ ಹಚಚಗ ಪರತಸ ಈ ಅಕಕತಗಯರ ಒದ ಮನಗ ಅತತಸಸಯಗ ಹಗತರ ಮದ ವಕಷಸ ಹಸ ಧರವಹ Avalu ಸಮವರ ದದ ರತರ
Varalakshmi Varu Naveen
Neha Neha
Pradeep Pradeep
Udaya Television
Udaya Television
yesterday at 09:00. Facebook
#RealStar Upendra Pranitha Subhash ಅಭಿನಯದ ಸೂಪರ್ action ಚಿತ್ರ #Brahma ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಕ್ಕೆ
RealStar Upendra Pranitha Subhash ಅಭನಯದ ಸಪರ action ಚತರ Brahma ವಕಷಸ ಮಧಯಹನ 3 ಕಕ
Udaya Television
Udaya Television
yesterday at 06:35. Facebook
ನಟ Dhananjaya ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ sport drama ಚಿತ್ರ #Boxer ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಕ್ಕೆ
ನಟ Dhananjaya ಮಖಯಭಮಕಯ sport drama ಚತರ Boxer ವಕಷಸ ಮಧಯಹನ 1230 ಕಕ
Udaya Television
Udaya Television
yesterday at 05:00. Facebook
#JoJoLaali ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮಾಧವ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾ #Avalu ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರೆ!
Udaya Television
Udaya Television
yesterday at 04:30. Facebook
#RealStar Upendra Kichcha Sudeepa ಅಭಿನಯದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ UdayaTelevison premiere movie #MukundaMurari ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ!
Udaya Television
Udaya Television
yesterday at 03:40. Facebook
ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸೊ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರು, ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆಯಾಗೋ ಕಥೆ! 2 more days for #Avalu to begin. Stay tuned!
ತಬ ಪರತಸ ಅಕಕತಗಯರ ಒದ ಮನಗ ಅತತಸಸಯಗ ಕಥ 2 more days for Avalu to begin Stay tuned