Ukhozi FM
yesterday at 08:25. Facebook
Izinsiza ezilwa nokugwalisa zidlala indima ebalulekile

ezimpilweni zethu zesimanjemanje ngokuvikela

imizimba yethu ekungcoleni okusekudleni

esikudlawo kanye nasemoyeni esiwuphefumulayo.

Lokhu kungcola kungabangela izinkinga emizimbeni

yethu nokungaholela ezifweni ezingelapheki.

Asisazitholi izinsiza ezilwa nokugwalisa ekudleni

esikudla nsukuzonke. I-Procydin iyisihlanzi.
Ukhozi FM
01/13/2017 at 06:30. Facebook
Yimpilo yakho no1Life Competition

Ukhozi FM lubambisene ne-1Life bakulethela umncintiswano i-‘Yimpilo yakho no1Life’.
Ukubhalisa, ungangenela ? ngezansi noma uSms(e) ‘Impilo’ ku 33126. Uzibeke ethubeni lokuwina ingxenye yakho ka-R100,000, ngezilokotho ezinhle zabakwa-1Life, umshwalense owenza impilo yakho ibe lula.
Bek'indlebe oKhozini FM ngoba kungenzeka sikufonele sishintshe impilo yakho...
View details ⇨
Ukhozi FM
01/12/2017 at 13:23. Facebook
Vuka Uzinakekele! Useqalile uSgqemeza uyazivocavoca!

Siyabonga Sam The Trainer
#VMBS
Ukhozi FM
01/12/2017 at 06:30. Facebook
Yimpilo yakho no1Life Competition

Ukhozi FM lubambisene ne-1Life bakulethela umncintiswano i-‘Yimpilo yakho no1Life’.
Ukubhalisa, ungangenela ? ngezansi noma uSms(e) ‘Impilo’ ku 33126. Uzibeke ethubeni lokuwina ingxenye yakho ka-R100,000, ngezilokotho ezinhle zabakwa-1Life, umshwalense owenza impilo yakho ibe lula.
Bek'indlebe oKhozini FM ngoba kungenzeka sikufonele sishintshe impilo yakho...
View details ⇨
Ukhozi FM
01/11/2017. Facebook
Yimpilo yakho no1Life Competition

Ukhozi FM lubambisene ne-1Life bakulethela umncintiswano i-‘Yimpilo yakho no1Life’.
Ukubhalisa, ungangenela ? ngezansi noma uSms(e) ‘Impilo’ ku 33126. Uzibeke ethubeni lokuwina ingxenye yakho ka-R100,000, ngezilokotho ezinhle zabakwa-1Life, umshwalense owenza impilo yakho ibe lula.
Bek'indlebe oKhozini FM ngoba kungenzeka sikufonele sishintshe impilo yakho...
View details ⇨
Ukhozi FM
01/10/2017. Facebook
Today NSFAS announced the second application period for financial aid in 2017.

NSFAS will re-open for 2017 applications for all learners who have not applied during the 01 August – 30 November 2016 window period;

Applications for students who wish to study at TVET colleges will open from the 09 January 2017 and close on 14 February 2017; and

Applications for students who wish to study at...
View details ⇨

University of Cape Town / Welcome to UCT online

uct.ac.za
Ukhozi FM
01/10/2017. Facebook
Yimpilo yakho no1Life Competition

Ukhozi FM lubambisene ne-1Life bakulethela umncintiswano i-‘Yimpilo yakho no1Life’.
Ukubhalisa, ungangenela ? ngezansi noma uSms(e) ‘Impilo’ ku 33126. Uzibeke ethubeni lokuwina ingxenye yakho ka-R100,000, ngezilokotho ezinhle zabakwa-1Life, umshwalense owenza impilo yakho ibe lula.
Bek'indlebe oKhozini FM ngoba kungenzeka sikufonele sishintshe impilo yakho...
View details ⇨
Ukhozi FM
01/10/2017. Facebook
Vuka Ukhuthazeke! Wakhuluma Mfundisi Hadebe! 'Shintsha imbewu ukuze ushintshe isivuno...'

#VMBS
Ukhozi FM
01/10/2017. Facebook
Vuka Uzinakekele! Sam the trainer no Sgqemeza, kuthazeka Sipho #VMBS
Ukhozi FM
01/10/2017. Facebook
Vuka Uzinakekele! Sihlezi ne trainer yethu u Sam Ngcobo.

#VMBS
Ukhozi FM
01/09/2017. Facebook
Yimpilo yakho no1Life Competition

Ukhozi FM lubambisene ne-1Life bakulethela umncintiswano i-‘Yimpilo yakho no1Life’.
Ukubhalisa, ungangenela ? ngezansi noma uSms(e) ‘Impilo’ ku 33126. Uzibeke ethubeni lokuwina ingxenye yakho ka-R100,000, ngezilokotho ezinhle zabakwa-1Life, umshwalense owenza impilo yakho ibe lula.
Bek'indlebe oKhozini FM ngoba kungenzeka sikufonele sishintshe impilo yakho...
View details ⇨
Ukhozi FM
01/09/2017. Facebook
Vuka Uzinakekele! Asivuke sizivocavoce!

Kodwa ngathi u Beekay ujime ebusweni kuphela

Yolanda Sokhela; group fitness instructor. #VMBS
Ukhozi FM
01/09/2017. Facebook
Vuka Uqale Kabusha! Vuka Ukhuthazeke!

'Ungagcini ngokushaya ihlombe nawe sukuma uqale okwakho!

Sabelo Soweto Mandlazi #VMBS
Ukhozi FM
01/09/2017. Facebook
#VMBS Vuka Uzinakekele! Qala namuhla uzivocavoce!

Yolanda Sokhela; group fitness instructor.
Ukhozi FM
01/06/2017. Facebook
Yimpilo yakho no1Life Competition

Ukhozi FM lubambisene ne-1Life bakulethela umncintiswano i-‘Yimpilo yakho no1Life’.
Ukubhalisa, ungangenela ? ngezansi noma uSms(e) ‘Impilo’ ku 33126. Uzibeke ethubeni lokuwina ingxenye yakho ka-R100,000, ngezilokotho ezinhle zabakwa-1Life, umshwalense owenza impilo yakho ibe lula.
Bek'indlebe oKhozini FM ngoba kungenzeka sikufonele sishintshe impilo yakho...
View details ⇨
Ukhozi FM
01/05/2017. Facebook
Ukhozi FM
01/05/2017. Facebook
Ukhozi FM
01/05/2017. Facebook
@djsgqemeza - Back to School With Pep Stores @ukhozi_fm Wamuhle lomfundi! #regrann
Ukhozi FM
01/05/2017. Facebook
Matric pass rates
Ukhozi FM
01/05/2017. Facebook
Yimpilo yakho no1Life Competition

Ukhozi FM lubambisene ne-1Life bakulethela umncintiswano i-‘Yimpilo yakho no1Life’.
Ukubhalisa, ungangenela ? ngezansi noma uSms(e) ‘Impilo’ ku 33126. Uzibeke ethubeni lokuwina ingxenye yakho ka-R100,000, ngezilokotho ezinhle zabakwa-1Life, umshwalense owenza impilo yakho ibe lula.
Bek'indlebe oKhozini FM ngoba kungenzeka sikufonele sishintshe impilo yakho...
View details ⇨