Vereniging Achmea
02/24/2017 at 12:48. Facebook
Zowel zzp’ers als werknemers moeten de verantwoordelijkheid nemen om hun eigen inzetbaarheid te versterken. Want: “Zekerheid zit hem niet in je verzekeringen, maar in je inzetbaarheid.” Dat is de boodschap van Esther Raats-Coster, bestuurder, ondernemer en lid van het Bestuur van Vereniging Achmea.

Zekerheid zit hem niet in je verzekeringen, maar in je inzetbaarheid - Vereniging Achmea

bit.ly
Nederland telt jaarlijks 100.000 nieuwe slachtoffers van seksueel geweld. Deze moeten zo snel mogelijk geholpen worden. Bij het Centrum Sexueel Geweld (CSG) krijgen slachtoffers acute hulp en onderzoek op één locatie. Zodat slachtoffers niet vaker dan nodig hun verhaal hoeven te vertellen. Wij spraken met traumabehandelaar Iva Bicanic.

Was nou toch eerder gekomen - Vereniging Achmea

bit.ly
De betrokkenheid van Petronella Korbijn bij Achmea gaat ver terug. Haar overgrootvader stond aan de wieg van de coöperatie.
Lees haar blog over haar lidmaatschap van de Ledenraad van Vereniging Achmea.

Samen sterk, zo had mijn overgrootvader het bedacht - Vereniging Achmea

bit.ly
Hoe kun je herstellen wat kapot is? Bekijk de film waarin Julia Roeselers haar ervaringen met herstelrecht deelt.

Hoe kun je herstellen wat kapot is? - Vereniging Achmea

bit.ly
EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR!

Vereniging Achmea is de vereniging van klantleden van Achmea. In 2016 legden onze Bestuurs- en Ledenraadsleden jullie op deze Facebook pagina enkele stellingen voor die werden onderbouwd in blogs. Onze bloggers willen jullie hierbij graag hun nieuwjaarswensen overbrengen.

Wolter Odding, Ledenraadslid Vereniging Achmea en Directielid Vitens
“Het jaar 2016 is...
View details ⇨
“DISCUSSIES OVER KLIMAATVERANDERING EN VERZEKEREN: DANK VOOR AL JULLIE REACTIES!”

Arnoud: “Klimaatverandering en de vraag hoe we daar samen mee om moeten gaan, leven sterk als ik naar de vele reacties op mijn blogs kijk. De stelling dat een verzekeraar een duurzame bedrijfsvoering van (bijvoorbeeld) agrariërs mag bevorderen krijgt enerzijds ruime steun, maar roept anderzijds ook kritiek op:...
View details ⇨
PRETTIGE KERSTDAGEN GEWENST!

In 1811 sloeg een groepje boeren in het Friese Achlum de handen ineen, zij stonden voor elkaar garant in moeilijke tijden: het coöperatieve gedachtegoed van Achmea was geboren.

Nog steeds leeft dit gedachtegoed sterk onder onze klantleden. Samen sterker, door solidair met elkaar te zijn en samen risico’s te dragen. Op het gebied van pensioen en zorg, maar ook in...
View details ⇨
“DISCUSSIE OVER WOONVORMEN VOOR OUDEREN: DANK VOOR AL JULLIE REACTIES!”

Mieke: “Ik ben verrast door de enorme hoeveelheid reacties op mijn blog over de afschaffing van de vergoeding van traditionele verpleeghuizen. Hieruit blijkt dat dit een onderwerp is dat velen beroert. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de discussie.

Een aantal van jullie gaf gelukkig aan tevreden te zijn over de...
View details ⇨
“HOE MOET VOORLICHTING OVER GEZOND LEVEN EN HET BELANG VAN KRAANWATER ERUIT ZIEN?”

Hoe kunnen zorgverzekeraars gezond gedrag stimuleren? Door kraanwater in horeca en op festivals te promoten, betoogde directielid Wolter Odding van drinkwaterbedrijf Vitens hier eerder. We vroegen hem om verder te denken samen met Maurits van der Kruit van Actify, een initiatief van Zilveren Kruis. Discussieer...
View details ⇨
“ONTERECHT GEVEN WE AAN ONZE AUTO MEER UIT DAN AAN DE ZORG.” EENS?

Ledenraadslid van Vereniging Achmea Menno Kok is directeur Benelux van EIT Health. Dat is een organisatie die in Europa de samenwerking stimuleert tussen instellingen, kennisinstituten en bedrijven in de gezondheidszorg. Binnen de gezondheidszorg zijn de stijgende zorgkosten al jarenlang onderwerp van gesprek. Maar lagere...
View details ⇨
“STOP DE VERGOEDING VAN TRADITIONELE VERPLEEGHUIZEN.” EENS?

De afgelopen vijf jaar heeft Ledenraadslid Mieke Pigeaud haar peettante begeleid, ze had Alzheimer. “Ik heb haar naar een verpleeghuis moeten verhuizen en toen gezien hoe zo’n instelling werkt: piepkleine kamertjes, weinig personeel, slecht eten. Mensen werden aan hun lot overgelaten.” Dat kan anders, vindt Mieke. In de werkgroep...
View details ⇨
“CYBERCRIME MOET JE NIET VERZEKEREN, MAAR BESTRIJDEN!" EENS?

Gea Reinds-Vos (57) gaat als ondernemer dagelijks om met privacygevoelige informatie. IT-specialist Carlo Klerk (39) van Achmea legt het Ledenraadslid van Vereniging Achmea uit hoe je de kans op datadiefstal kunt verkleinen. De risico’s en preventiemaatregelen zijn al besproken. Nu rest de vraag: is het zinvol en wenselijk om je als...
View details ⇨
"IK DOE TE WEINIG OM CYBERCRIME TE VOORKOMEN." EENS?

Ledenraadslid en ondernemer Gea Reinds-Vos en IT Security Specialist Carlo Klerk van Achmea zijn in dialoog over cybersecurity. Welke concrete stappen kun je als zzp’er of mkb’er zetten om een hack of datalek te voorkomen?

Carlo: “Bewustwording is in mijn ogen het belangrijkst. Bij Interpolis bestaat daarvoor een Cyber Preventie Dienst,...
View details ⇨
DOE EEN ONDERZOEKSVOORSTEL OM POSITIE ERNSTIGE VERKEERSSLACHTOFFERS TE VERBETEREN

Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving (SASS) stimuleert en financiert vormen van onderzoek in relatie tot het thema slachtofferschap. De gefinancierde projecten richten zich op het verbeteren van voorlichting, preventie of behandeling van slachtoffers. Heb jij een voorstel voor een onderzoek om de positie...
View details ⇨
"DISCUSSIE OVER SPORTEN MET EEN BEPERKING: DANK VOOR AL JULLIE REACTIES!“

Esther: “Mijn recente blogs over sportmogelijkheden voor, en acceptatie van mensen met een beperking hebben veel reacties losgemaakt. Leuk om te zien dat de onderwerpen die ik heb besproken zo leven! Graag wil ik de lezers bedanken voor de reacties.

“Mensen met beperkingen zijn ook maar mens en horen in de...
View details ⇨
“ALLEEN EEN WIJKGERICHTE AANPAK KAN HET PROBLEEM VAN OVERGEWICHT BIJ KINDEREN OPLOSSEN.” EENS?

Ledenraadslid van Vereniging Achmea Hans van Goudoever ziet als kinderarts bij zowel het VUMC als het AMC te veel te dikke kinderen. Gedragsverandering is volgens hem nodig, én een wijkgerichte aanpak.

Hans: “In de Ledenraad is het mijn missie om preventie in de gezondheidszorg meer nadruk te laten...
View details ⇨
“MKB’ERS ZIJN ZICH ONVOLDOENDE BEWUST VAN DE TOENAME VAN CYBERCRIME.” EENS?

Ledenraadslid Gea Reinds-Vos (57) blogde recentelijk over de noodzaak om je als ondernemer te verzekeren, bijvoorbeeld tegen arbeidsongeschiktheid. De reactie van een van onze klantleden: Hoe zit dat eigenlijk met het afdekken van digitale risico’s? Hoe gaan zzp’ers en mkb’ers met cybersecurity om en hoe kunnen zij...
View details ⇨