सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसिताँ हमारा।
With Congress 03/27/2017
Govinder Pal Singh Jaggi
Rahul Ray
Sharma Mukesh
Indians come in every colour & in every faith. To not know that, is to not know India.
Indians come in every colour in every faith To not know that is to not know India
Ashfaque Alam
Rajesh Mange
Govinder Pal Singh Jaggi
Irfan Manjra
Ajay Saxena
Dilip Rajpurohit
कथनी और करनी में फर्क
With Congress 03/25/2017
Radhakrishnan Thampi
Petronilla Vaz
Radhakrishnan Thampi
Eknath Karade
Speedy Singh
Radhakrishnan Thampi
Radhakrishnan Thampi
Radhakrishnan Thampi
Radhakrishnan Thampi
Eknath Karade
Akram Khan
Eknath Karade
Sandeep Kumar Chandra
Petronilla Vaz
Harish Malick
Govinder Pal Singh Jaggi
Deepak Manav
Babu Ram Sharma
Abhishek Rai
Suresh Patidar
Govinder Pal Singh Jaggi
Arifkhan Arifkhan
Pankaj Sharma
Kamal Shaikh
Dilip Rajpurohit
Dilip Rajpurohit
Rishabh Ranjan
Ram Pratap Singh
Sarbjit Pannu
????
With Congress 03/25/2017
Hitesh Thakkar
Sankatha Prasad Mishra
Shyam Geet
Abhay Dixit
Syed Alam Noor
Ajay Bamaniya
Sharma Mukesh
Sunny Mathias
Shikha Pratap Induar
Pankaj Sharma
I.h. Siddiqui
Govinder Pal Singh Jaggi
Aditya Agnihotri
Joginder S Chauhan
Nikhil Poriya
Raza Siddique
Anthony Kariyattil
Govinder Pal Singh Jaggi
Aditya Agnihotri
Aditya Agnihotri
Aditya Agnihotri